Create Invoice

P I R E S - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name P I R E S
Status Destroyed
PIN 17316707
Date create 24 April 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat P I R E S
Jadranská 35
84101
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17316707
 • Registered seat: P I R E S, Jadranská 35, 84101, Bratislava
 • Date create: 24 April 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.05.2000Zrušené obchodné meno:
   P I R E S, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Jadranská 35 Bratislava 841 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   polygrafická výroba
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Jaroš Sch. Trnavského 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Jaroš Sch. Trnavského 13 Bratislava
   12.10.1995Noví spoločníci:
   Ján Jaroš Sch. Trnavského 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Jaroš Sch. Trnavského 13 Bratislava
   11.10.1995Zrušeny spoločníci:
   Ján Jaroš Sch. Trnavského 13 Bratislava
   Viera Polakovičová Sch. Trnavského 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Jaroš Sch. Trnavského 13 Bratislava
   27.10.1993Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   Noví spoločníci:
   Ján Jaroš Sch. Trnavského 13 Bratislava
   Viera Polakovičová Sch. Trnavského 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Jaroš Sch. Trnavského 13 Bratislava
   26.10.1993Zrušeny predmety činnosti:
   a)obchodnú, nákupnú, predajnú, obstarávateľskú, zastupiteľskú aagentúrnu činnosť a v tej súvislosti poskytovanie služieb
   b)vydávanie, výroba, nákup a predaj neperiodických publikácií, merkatílii a ostatných výrobkov a tovarov polygrafickej výroby a kutúrnej spotreby
   c)veľkooobchodný a maloobchodný nákup a predaj tovarov a služieb polygrafickej výroby a kultúrnej spotreby, chemickej, papierenskej výroby získanie vlastnou činnosťou alebo prevzaté v rámci sprostredkovateľskej, zastupiteľskej činnosti
   d)výroba, nákup a predaj umelecko-remeselných prác, služieb a výrobkov súvisiacich s úžitkovým umením individuálnych požiadaviek odberateľov
   e)distribúcia, požičiavanie a verejné uvadzanie audiovizuálnych a obrazových programov a filmov druhoch nosičov záznamu
   g)zriaďovanie, prenajímanie, prevádzkovanie a riadenie prevádzok, organizácií a obchodných spoločností, účasť na ich podnikaní alebo ich zastupovaní v obchodno-prevádzkovej oblasti ich činnosti
   h)poskytovanie informácií a služierb inzertného a komerčného charakteru, technické a právno-poradenské a konzultačné služby fyzickým a právnickým osobám
   ch)iné hospodárske činnosti a služby v nadväznosti na predmet podnikania, ktoré sa javia ako vhodné a účelné k jeho naplneniu
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Jaroš Ľ.Zúbka 1 Bratislava
   Jozef Jaroš Drobného 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   24.04.1991Nové obchodné meno:
   P I R E S, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jadranská 35 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a)obchodnú, nákupnú, predajnú, obstarávateľskú, zastupiteľskú aagentúrnu činnosť a v tej súvislosti poskytovanie služieb
   b)vydávanie, výroba, nákup a predaj neperiodických publikácií, merkatílii a ostatných výrobkov a tovarov polygrafickej výroby a kutúrnej spotreby
   c)veľkooobchodný a maloobchodný nákup a predaj tovarov a služieb polygrafickej výroby a kultúrnej spotreby, chemickej, papierenskej výroby získanie vlastnou činnosťou alebo prevzaté v rámci sprostredkovateľskej, zastupiteľskej činnosti
   d)výroba, nákup a predaj umelecko-remeselných prác, služieb a výrobkov súvisiacich s úžitkovým umením individuálnych požiadaviek odberateľov
   e)distribúcia, požičiavanie a verejné uvadzanie audiovizuálnych a obrazových programov a filmov druhoch nosičov záznamu
   g)zriaďovanie, prenajímanie, prevádzkovanie a riadenie prevádzok, organizácií a obchodných spoločností, účasť na ich podnikaní alebo ich zastupovaní v obchodno-prevádzkovej oblasti ich činnosti
   h)poskytovanie informácií a služierb inzertného a komerčného charakteru, technické a právno-poradenské a konzultačné služby fyzickým a právnickým osobám
   ch)iné hospodárske činnosti a služby v nadväznosti na predmet podnikania, ktoré sa javia ako vhodné a účelné k jeho naplneniu
   Noví spoločníci:
   Ján Jaroš Ľ.Zúbka 1 Bratislava
   Jozef Jaroš Drobného 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia