Create Invoice

SLOV-REAL - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SLOV-REAL
Status Destroyed
PIN 17316847
Date create 25 April 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat SLOV-REAL
Bencúrova 25
82104
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17316847
 • Registered seat: SLOV-REAL, Bencúrova 25, 82104, Bratislava
 • Date create: 25 April 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   24.02.2000Zrušené obchodné meno:
   SLOV-REAL spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Bencúrova 25 Bratislava 821 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť s hnuteľnými a nehnuteľnými vecami
   poradenská činnosť v oblasti hospodárenia a financovania organizácií a podnikateľov
   služby výpočtovej techniky
   kúpa a predaj pozemkov a nehnuteľnosí
   obchodná činnosť s hnuteľnými vecami
   vedenie účtovníctva, zostavovanie bilancíí, preskúšavanie účtovných uzávierok
   daňové poradenstvo
   spracovanie, posudzovanie privatizačných projektov
   zakladanie spoločností
   účasť na ďalšom podnikaní iných subjektov
   investičná činnosť v oblasti stavebníctva
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Ižo Brančská 9 Bratislava
   Rudolf Ižo Šášovská 6 Bratislava
   Mária Ižová Bencúrova 25 Bratislava
   Tibor Kováč Belinského 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Ižo
   Ing. Tibor Kováč
   18.12.1995Nové sidlo:
   Bencúrova 25 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Jozef Ižo Brančská 9 Bratislava
   Rudolf Ižo Šášovská 6 Bratislava
   Mária Ižová Bencúrova 25 Bratislava
   Tibor Kováč Belinského 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   17.12.1995Zrušené sidlo:
   Bencúrova 25 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Ižo Brančská 9 Bratislava
   Rudolf Ižo Šášovská 6 Bratislava
   Mária Ižová Bencúrova 25 Bratislava
   Tibor Kováč Belinského 15 Bratislava
   Ján Sabo J. Alexyho 1/A Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   13.05.1993Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Ižo
   Ing. Tibor Kováč
   12.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   prehliadka, opravy, údržba osobných automobilov, nákladných automobilov a autobusov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   03.09.1992Noví spoločníci:
   Ján Sabo J. Alexyho 1/A Bratislava
   18.12.1991Nové sidlo:
   Bencúrova 25 Bratislava
   Noví spoločníci:
   Tibor Kováč Belinského 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   17.12.1991Zrušené sidlo:
   Brančská 9 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Dominik Michaeli Černého 27 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.10.1991Nové sidlo:
   Brančská 9 Bratislava
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť s hnuteľnými a nehnuteľnými vecami
   poradenská činnosť v oblasti hospodárenia a financovania organizácií a podnikateľov
   služby výpočtovej techniky
   kúpa a predaj pozemkov a nehnuteľnosí
   obchodná činnosť s hnuteľnými vecami
   vedenie účtovníctva, zostavovanie bilancíí, preskúšavanie účtovných uzávierok
   daňové poradenstvo
   spracovanie, posudzovanie privatizačných projektov
   zakladanie spoločností
   účasť na ďalšom podnikaní iných subjektov
   investičná činnosť v oblasti stavebníctva
   prehliadka, opravy, údržba osobných automobilov, nákladných automobilov a autobusov
   29.10.1991Zrušené sidlo:
   Rokosovského 9 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť s hnuteľnými a nehnuteľnými vecami
   poradenská činnosť v oblasti hospodárenia a financovania organizácií a podnikateľov
   služby výpočtovej techniky.
   25.04.1991Nové obchodné meno:
   SLOV-REAL spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Rokosovského 9 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť s hnuteľnými a nehnuteľnými vecami
   poradenská činnosť v oblasti hospodárenia a financovania organizácií a podnikateľov
   služby výpočtovej techniky.
   Noví spoločníci:
   Jozef Ižo Brančská 9 Bratislava
   Rudolf Ižo Šášovská 6 Bratislava
   Mária Ižová Bencúrova 25 Bratislava
   Dominik Michaeli Černého 27 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia