Create Invoice

MK - COMPUTING - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name MK - COMPUTING
Status Destroyed
PIN 17316880
Date create 14 May 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat MK - COMPUTING
Palisády 39
81106
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17316880
 • Registered seat: MK - COMPUTING, Palisády 39, 81106, Bratislava
 • Date create: 14 May 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   05.12.2008Zrušené obchodné meno:
   MK - COMPUTING spol. s r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Palisády 39 Bratislava 811 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, predaj, dovoz a vývoz:
   spotrebného tovaru
   spotrebnej elektroniky
   v oblasti priemyselných, poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
   výrobkov chemického, stavebného, strojárskeho, textilného, drevospracujúceho priemyslu
   sprostredkovateľské služby, najmä v oblasti nákupu a predaja prác a služieb, výrobkov a iných hnuteľných a nehnuteľných vecí okrem komodít na ktoré sa nevyžaduje osobitné povolenie
   nákup autorských práv pre využitie diela v televízii a videopráv pre teritórium ČSFR
   dovoz autorských práv a rozmnožovacích materiálov do ČSFR
   spracovanie a výroba programov v rozsahu zakúpených autorských práv /v zmysle autorského zákona vystupujeme ako výrobca/
   rozširovanie programov, na ktoré sa vzťahujú zakúpené autorské práva:
   predajom do siete videopožičovní
   predajom v maloobchodnej sieti
   predajom do televízie na uvedenie
   Zrušeny spoločníci:
   MK - Computing, Handelsges.m.b.H., zastúpená Ing. Zoltánom Jamniczkym, bytom Rakúsko, Neusiedl Neusiedl Neusiedl
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Mikuláš Forschner Líščie Nivy 2 Bratislava
   28.12.1993Nové obchodné meno:
   MK - COMPUTING spol. s r.o. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   27.12.1993Zrušené obchodné meno:
   MK - COMPUTING spol.s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   09.12.1992Nové sidlo:
   Palisády 39 Bratislava 811 06
   Nové predmety činnosti:
   nákup autorských práv pre využitie diela v televízii a videopráv pre teritórium ČSFR
   dovoz autorských práv a rozmnožovacích materiálov do ČSFR
   spracovanie a výroba programov v rozsahu zakúpených autorských práv /v zmysle autorského zákona vystupujeme ako výrobca/
   rozširovanie programov, na ktoré sa vzťahujú zakúpené autorské práva:
   predajom do siete videopožičovní
   predajom v maloobchodnej sieti
   predajom do televízie na uvedenie
   Noví spoločníci:
   MK - Computing, Handelsges.m.b.H., zastúpená Ing. Zoltánom Jamniczkym, bytom Rakúsko, Neusiedl Neusiedl Neusiedl
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mikuláš Forschner Líščie Nivy 2 Bratislava
   08.12.1992Zrušené sidlo:
   Javorová 15 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   MK - Computing, Handelsges.m.b.H. Neusiedl Neusiedl
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   14.05.1991Nové obchodné meno:
   MK - COMPUTING spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Javorová 15 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj, dovoz a vývoz:
   spotrebného tovaru
   spotrebnej elektroniky
   v oblasti priemyselných, poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
   výrobkov chemického, stavebného, strojárskeho, textilného, drevospracujúceho priemyslu
   sprostredkovateľské služby, najmä v oblasti nákupu a predaja prác a služieb, výrobkov a iných hnuteľných a nehnuteľných vecí okrem komodít na ktoré sa nevyžaduje osobitné povolenie
   Noví spoločníci:
   MK - Computing, Handelsges.m.b.H. Neusiedl Neusiedl
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia