Create Invoice

Vydavateľstvo NAP-NAP -Kiadó - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Vydavateľstvo NAP-NAP -Kiadó
Status Destroyed
PIN 17317096
Date create 02 May 1991
Company category Organizačná zložka podniku
Registered seat Vydavateľstvo NAP-NAP -Kiadó
Biskupa Kondého 10
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17317096
 • Registered seat: Vydavateľstvo NAP-NAP -Kiadó, Biskupa Kondého 10, Bratislava
 • Date create: 02 May 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   04.08.1993Zrušené obchodné meno:
   Vydavateľstvo NAP-NAP -Kiadó
   Zrušené sidlo:
   Biskupa Kondého 10 Dunajská Streda
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie služieb v oblasti vedenia kancelárskej agendy
   propagačná, reklamná, prieskumná a poradenská činnosť
   inzercia, redakčné a expedičné služby ap./
   poskytovanie služieb v oblasti vydavateľskej činnosti
   usporadúvanie kultúrnych, športových, rekreačných akcií a akcií vzdelávacích
   účasť na výstavách, veľtrhoch a iných kultúrnych akciách
   vývoz a dovoz knižného sortimentu, kalendárov, reprodukcií, darčekových predmetov a výrobkov umeleckej výroby prostredníctvom oprávnených organizácií
   obstaranie, predaj a sprostredkovanie výrobkov umeleckej výroby, výtvarných diel, výzdobného materiálu
   predaj a sprostredkovanie svojej vydavateľskej produkcie, produkcie iných vydavateľstiev a spoločných koedícií
   vydávanie a rozširovanie nosičov zvuku a obrazu
   vydávanie periodickej publikácie-týždenníka NAP, informačných a propagačných materiálov
   vydávanie neperiodických publikácií, kalendárov, pohľadníc a ostatných tlačovín všetkých tematických skupín
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   01.04.1992Nové sidlo:
   Biskupa Kondého 10 Dunajská Streda
   31.03.1992Zrušené sidlo:
   Staromestská 6 Bratislava
   02.05.1991Nové obchodné meno:
   Vydavateľstvo NAP-NAP -Kiadó
   Nové sidlo:
   Staromestská 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Organizačná zložka podniku
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb v oblasti vedenia kancelárskej agendy
   propagačná, reklamná, prieskumná a poradenská činnosť
   inzercia, redakčné a expedičné služby ap./
   poskytovanie služieb v oblasti vydavateľskej činnosti
   usporadúvanie kultúrnych, športových, rekreačných akcií a akcií vzdelávacích
   účasť na výstavách, veľtrhoch a iných kultúrnych akciách
   vývoz a dovoz knižného sortimentu, kalendárov, reprodukcií, darčekových predmetov a výrobkov umeleckej výroby prostredníctvom oprávnených organizácií
   obstaranie, predaj a sprostredkovanie výrobkov umeleckej výroby, výtvarných diel, výzdobného materiálu
   predaj a sprostredkovanie svojej vydavateľskej produkcie, produkcie iných vydavateľstiev a spoločných koedícií
   vydávanie a rozširovanie nosičov zvuku a obrazu
   vydávanie periodickej publikácie-týždenníka NAP, informačných a propagačných materiálov
   vydávanie neperiodických publikácií, kalendárov, pohľadníc a ostatných tlačovín všetkých tematických skupín
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ