Create Invoice

ČAS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ČAS
PIN 17317568
TIN 2020301393
VAT number SK2020301393
Date create 10 June 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat ČAS
Jantárová 48
85010
Bratislava
Financial information
Sales and income 133 031 €
Profit -12 779 €
Capital 1 695 295 €
Own capital 1 626 930 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,666,382
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 1,437,855
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 694,842
A.II.1. Land (031) - /092A/ 586,927
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 106,936
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 979
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 743,013
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 743,013
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 228,334
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 225,699
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 123,721
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 123,721
3. Other loans to affiliated entities (351A) - /391A/ 17,904
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 45,072
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 957
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 38,045
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 2,635
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 1,700
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 935
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 193
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 80
4. Accrued income short-term (385A) 113
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,666,382
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,614,151
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 2,323,574
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 2,323,574
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 76,776
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 76,776
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -773,420
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 1,785,519
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -2,558,939
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,779
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 52,231
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 29,886
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 29,750
9. Liabilities from social fund (472) 136
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 17,989
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 10,581
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,581
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 4,184
7. Liabilities from social insurance (336) 1,439
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,785
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 4,356
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 4,356
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 133,639
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 133,031
III. Revenues from sale of services (602, 606) 132,884
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 147
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 145,307
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 299
D. Services (účtová group of 51) 55,273
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 63,218
E.1. Wages and salaries (521, 522) 50,165
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 12,917
4. Social expenses (527, 528) 136
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 4,240
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 8,407
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 8,407
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 12,105
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,765
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -12,276
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 77,312
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 609
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 609
XI.1. Interest income from linked entities (662A) 609
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 152
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 152
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 457
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -11,819
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -12,779
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17317568 TIN: 2020301393 VAT number: SK2020301393
 • Registered seat: ČAS, Jantárová 48, 85010, Bratislava
 • Date create: 10 June 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Kristína Makyšová Podjavorinskej 11 Bratislava 811 03 24.09.1997
  Miroslav Halada 1. mája č. 357 Leopoldov 920 41 22.10.2003
  Dr. Andreas Staribacher Hegelgasse 8 1010 Wien Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Veternicova 1 Bratislava 14.12.2000
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   27.04.2004Nové sidlo:
   Jantárová 48 Bratislava 850 10
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Halada 1. mája č. 357 Leopoldov 920 41 Vznik funkcie: 22.10.2003
   26.04.2004Zrušené sidlo:
   Gorkého 5 Bratislava 812 78
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. František Laurinec Trnavská 16 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 14.12.2000
   19.11.2002Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Kristína Makyšová Podjavorinskej 11 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 24.09.1997
   JUDr. František Laurinec Trnavská 16 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 14.12.2000
   Dr. Andreas Staribacher Hegelgasse 8 1010 Wien Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Veternicova 1 Bratislava Vznik funkcie: 14.12.2000
   18.11.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. František Laurinec Trnavská 16 Bratislava 821 08
   Kristína Makyšová Podjavorinskej 11 Bratislava 811 03
   Dr. Andreas Staribacher Hegelgasse 8 1010 Wien Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Veternicova 1 Bratislava
   01.03.2001Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba, prevádzkovanie tlačiarne
   vývoj a distribúcia internetových produktov
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. František Laurinec Trnavská 16 Bratislava 821 08
   Kristína Makyšová Podjavorinskej 11 Bratislava 811 03
   Dr. Andreas Staribacher Hegelgasse 8 1010 Wien Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Veternicova 1 Bratislava
   28.02.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Herman Hedl Medveďovej 20 Bratislava
   Kristína Makyšová Podjavorinskej 11 Bratislava
   Alexander Lupšič Kutschergasse 12/29 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Oblačná 36 Bratislava 821 02
   26.02.1999Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poskytovanie služieb prostredníctvom internetu
   poskytovanie a prenájom softwaru
   vydavateľská činnosť
   07.04.1998Nový štatutárny orgán:
   Herman Hedl Medveďovej 20 Bratislava
   06.04.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Vido Šancova 55 Bratislava
   27.02.1998Nový štatutárny orgán:
   Kristína Makyšová Podjavorinskej 11 Bratislava
   Ing. Jozef Vido Šancova 55 Bratislava
   Alexander Lupšič Kutschergasse 12/29 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Oblačná 36 Bratislava 821 02
   26.02.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Kristína Makyšová Podjavorinskej 11 Bratislava
   Ing. Jozef Vido Šancova 55 Bratislava
   Alexander Lupšič Kutschergasse 12/29 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Francisciho 2 Bratislava
   19.06.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Vido Šancova 55 Bratislava
   18.06.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubomír Dubecký Dopravná 6 Bratislava
   08.12.1994Nový štatutárny orgán:
   Ľubomír Dubecký Dopravná 6 Bratislava
   07.12.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Kölbel - predseda predstavenstva Schottenfeldgasse 92 Wien 1070 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Ľ.Zubeka 27 Bratislava
   16.09.1994Nové predmety činnosti:
   distribučná a inzertná činnosť
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   nákup, predaj a prenájom nehnuteľností
   prenájom a leasing strojov, prístrojov a priemyselného tovaru
   podnikateľské poradenstvo
   výroba a predaj nenahraných a požičiavanie nahraných nosičov zvuku alebo zvukovoobrazových záznamov
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   Kristína Makyšová Podjavorinskej 11 Bratislava
   Peter Kölbel - predseda predstavenstva Schottenfeldgasse 92 Wien 1070 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Ľ.Zubeka 27 Bratislava
   Alexander Lupšič Kutschergasse 12/29 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Francisciho 2 Bratislava
   15.09.1994Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť
   fotografické právo
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Stephan Hillhouse Grünentorgasse 32 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Zúbekova 27 Bratislava
   Peter Kölbel - predseda predstavenstva Schottenfeldgasse 92 Wien 1070 Rakúska republika
   Alexander Lupšič Kutschergasse 12/29 Wien Rakúska republika
   07.03.1994Nový štatutárny orgán:
   Mag. Stephan Hillhouse Grünentorgasse 32 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Zúbekova 27 Bratislava
   06.03.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Vida Šancová 55 Bratislava
   07.12.1993Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Vida Šancová 55 Bratislava
   06.12.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Bielik Račianska 95 Bratislava
   03.12.1993Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Bielik Račianska 95 Bratislava
   Peter Kölbel - predseda predstavenstva Schottenfeldgasse 92 Wien 1070 Rakúska republika
   Alexander Lupšič Kutschergasse 12/29 Wien Rakúska republika
   02.12.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Walter Grabher-Meyer Schottenfeldgasse 92 Wien 1070 Rakúska republika
   Peter Kölbel Schottenfeldgasse 92 Wien 1070 Rakúska republika
   Alexander Lupšič - predseda predstavenstva Schottenfeldgasse 92 Wien 1070 Rakúska republika
   04.11.1993Nové sidlo:
   Gorkého 5 Bratislava 812 78
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť
   fotografické právo
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   03.11.1993Zrušené sidlo:
   Gorkého 5 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   vydavateľská a s tým spojená reklamná, propagačná, sprostredkovateľská činnosť
   tvorba fotografických, televíznych a animovaných umeleckých diel
   obchodná činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   10.06.1991Nové obchodné meno:
   ČAS, a.s.
   Nové sidlo:
   Gorkého 5 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská a s tým spojená reklamná, propagačná, sprostredkovateľská činnosť
   tvorba fotografických, televíznych a animovaných umeleckých diel
   obchodná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Walter Grabher-Meyer Schottenfeldgasse 92 Wien 1070 Rakúska republika
   Peter Kölbel Schottenfeldgasse 92 Wien 1070 Rakúska republika
   Alexander Lupšič - predseda predstavenstva Schottenfeldgasse 92 Wien 1070 Rakúska republika