Create Invoice

REKO - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name REKO
PIN 17317720
TIN 2020343039
Date create 21 May 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat REKO
Zátišie 10
83103
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17317720 TIN: 2020343039
 • Registered seat: REKO, Zátišie 10, 83103, Bratislava
 • Date create: 21 May 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Kvetoslava Hegedüsová Silvánska 11 Bratislava 841 05 23.11.1999
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Reko Metall - Sandstrahlen und Beschichtungen Gesellschaft mbH 66 400 € (100%) Viedeň Rakúska republika
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   23.11.1999Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Kvetoslava Hegedüsová Silvánska 11 Bratislava 841 05
   22.11.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Kútik Fándlyho 18 Nitra
   19.07.1999Nové sidlo:
   Zátišie 10 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Reko Metall - Sandstrahlen und Beschichtungen Gesellschaft mbH Seidengasse 4 Viedeň Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Kútik Fándlyho 18 Nitra
   18.07.1999Zrušené sidlo:
   Šaštínska 8 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   REKO GmbH Wien Lichtensteinstrasse 97/5 Wien Rakúska republika
   Ing. Marián Gorda Frankelova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   29.03.1993Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve
   kúpa tovaru za účelom ďaľšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   28.03.1993Zrušeny predmety činnosti:
   stavebné práce pridruženej stavebnej výroby a to najmä: maliarske, natieračske, tapetárske, protikorózna ochrana a ochrana betónov v ČSFR i v zahraničí
   nákup a predaj vrátane celej obchodnej činnosti pre materiály a polotovary potrebné k realizácii uvedených stavebných a remeselníckych prác a to v ČSFR i v zahraničí /import i export/
   údržbárske práce, opravy a renovácia v odboroch stavebného podnikania v ČSFR i v zahraničí
   poradenská činnosť v oblasti stavebných technológií, použitia materiálov a použitia mechanizácie
   sprostredkovanie prác i stavebných činností v odboroch a remeslách uvedených vyššie a to pre právne subjekty i pre fyzické osoby podľa právnych noriem, platných na území ČSFR i v zahraničí
   poradenská činnosť v oblasti stavebných technológií, použitia materiálov a použitia mechanizácie
   podnik bude vykonávať aj inžiniersku činnosť súvisiacu s hlavnou činnosťou podľa osobitných povolení
   podnik môže zriadiť v zahraničí i v ČSFR obchodné zastupiteľstvá a filiálky v súlade s platnými predpismi
   podnik bude vykonávať aj projektovú, inžiniersku činnosť, súvisiacu s hlavnou činnosťou podľa osobitných povolení.
   01.09.1992Nové sidlo:
   Šaštínska 8 Bratislava 841 05
   31.08.1992Zrušené sidlo:
   Frankelova 8 Bratislava
   21.05.1991Nové obchodné meno:
   REKO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Frankelova 8 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   stavebné práce pridruženej stavebnej výroby a to najmä: maliarske, natieračske, tapetárske, protikorózna ochrana a ochrana betónov v ČSFR i v zahraničí
   nákup a predaj vrátane celej obchodnej činnosti pre materiály a polotovary potrebné k realizácii uvedených stavebných a remeselníckych prác a to v ČSFR i v zahraničí /import i export/
   údržbárske práce, opravy a renovácia v odboroch stavebného podnikania v ČSFR i v zahraničí
   poradenská činnosť v oblasti stavebných technológií, použitia materiálov a použitia mechanizácie
   sprostredkovanie prác i stavebných činností v odboroch a remeslách uvedených vyššie a to pre právne subjekty i pre fyzické osoby podľa právnych noriem, platných na území ČSFR i v zahraničí
   poradenská činnosť v oblasti stavebných technológií, použitia materiálov a použitia mechanizácie
   podnik bude vykonávať aj inžiniersku činnosť súvisiacu s hlavnou činnosťou podľa osobitných povolení
   podnik môže zriadiť v zahraničí i v ČSFR obchodné zastupiteľstvá a filiálky v súlade s platnými predpismi
   podnik bude vykonávať aj projektovú, inžiniersku činnosť, súvisiacu s hlavnou činnosťou podľa osobitných povolení.
   Noví spoločníci:
   REKO GmbH Wien Lichtensteinstrasse 97/5 Wien Rakúska republika
   Ing. Marián Gorda Frankelova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia