Create Invoice

S T A V E X A, komanditná obchodná, v skratke k.o.s. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name S T A V E X A, komanditná obchodná, v skratke k.o.s.
Status Destroyed
PIN 17317771
Date create 14 June 1991
Company category Komanditná spoločnosť
Registered seat S T A V E X A, komanditná obchodná, v skratke k.o.s.
Dlhý rad 8
08501
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17317771
 • Registered seat: S T A V E X A, komanditná obchodná, v skratke k.o.s., Dlhý rad 8, 08501, Bratislava
 • Date create: 14 June 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   10.04.2000Nové sidlo:
   Dlhý rad 8 Bardejov 085 01
   09.04.2000Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 3 Bratislava 831 04
   06.09.1994Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   umelecko-remeselné práce
   inžinierska činnosť vo výstavbe
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov, /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   sprostredkovanie výkonu služieb
   Noví spoločníci:
   komanditista Jozef Cipruš Kukučínova 48 Bratislava 831 02
   komanditista Ivan Grauzel Valachovej 3 Bratislava
   komanditista Milan Handžárik Curovova 8 Bratislava
   komanditista Ján Hitka Togliatiho 30 Bratislava
   komanditista Mikuláš Ľaš Drotárska 9 Bratislava
   komanditista Jaroslav Lukáč Gazdovský rad 49/35 Šamorín 931 01
   komanditista Michal Michalík Landauova 6 Bratislava
   komanditista Rudolf Ondra Svetlá 3 Bratislava 811 02
   komanditista Vladimír Randa Miletičova 46 Bratislava
   komanditista Renáta Špániková Černého 23 Bratislava
   05.09.1994Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie a zabezpečovanie stavebnémontážnych prác v súvislosti s výstavbou, moderniáciou, rekonštrukciou, obnovou, opravami a údržbou stavebných objektov, vrátane objektov pamiatkovo chránených
   zabezpečovanie a vykonávanie umeleckoremeselných prác
   vykonávanie a zabezpečovanie prieskumných prác
   vykonávanie a zabezpečovanie inžinierskej činnosti vo výstavbe
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb pre organizácie a obyvateľstvo
   zahranično-obchodná činnosť vyplývajúca z predmetu činnosti /okrem komodít, na ktoré treba povolenie/
   Zrušeny spoločníci:
   komanditista Jozef Cipruš Kukučínova 48 Bratislava
   komanditista Ivan Grauzel Valachovej 3 Bratislava
   komanditista Milan Handžárik Curovova 8 Bratislava
   komanditista Ján Hitka Togliatiho 30 Bratislava
   komanditista Mikuláš Ľaš Drotárska 9 Bratislava
   komanditista Jaroslav Malík Bieloruská 1 Bratislava
   komanditista Michal Michalík Landauova 6 Bratislava
   komanditista Vladimír Randa Miletičova 46 Bratislava
   komanditista Renáta Špániková Černého 23 Bratislava
   14.01.1993Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 3 Bratislava 831 04
   13.01.1993Nové sidlo:
   Palackova 1 Bratislava 851 01
   Zrušené sidlo:
   Palackova 1 Bratislava 851 01
   12.01.1993Zrušené sidlo:
   Gorkého 5 Bratislava
   14.06.1991Nové obchodné meno:
   S T A V E X A , komanditná obchodná spoločnosť, v skratke k.o.s.
   Nové sidlo:
   Gorkého 5 Bratislava
   Nová právna forma:
   Komanditná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie a zabezpečovanie stavebnémontážnych prác v súvislosti s výstavbou, moderniáciou, rekonštrukciou, obnovou, opravami a údržbou stavebných objektov, vrátane objektov pamiatkovo chránených
   zabezpečovanie a vykonávanie umeleckoremeselných prác
   vykonávanie a zabezpečovanie prieskumných prác
   vykonávanie a zabezpečovanie inžinierskej činnosti vo výstavbe
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb pre organizácie a obyvateľstvo
   zahranično-obchodná činnosť vyplývajúca z predmetu činnosti /okrem komodít, na ktoré treba povolenie/
   Noví spoločníci:
   komplementár Imrich Hvišč Jiráskova 22 Bardejov
   komplementár Ján Motyka Komenského 27 Bratislava
   komplementár Pavol Špánik Černého 23 Bratislava
   komanditista Jozef Cipruš Kukučínova 48 Bratislava
   komanditista Ivan Grauzel Valachovej 3 Bratislava
   komanditista Milan Handžárik Curovova 8 Bratislava
   komanditista Ján Hitka Togliatiho 30 Bratislava
   komanditista Mikuláš Ľaš Drotárska 9 Bratislava
   komanditista Jaroslav Malík Bieloruská 1 Bratislava
   komanditista Michal Michalík Landauova 6 Bratislava
   komanditista Vladimír Randa Miletičova 46 Bratislava
   komanditista Renáta Špániková Černého 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   komplementári