Create Invoice

Consulting Slovakia - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Consulting Slovakia
Status Destroyed
PIN 17317843
Date create 06 June 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Consulting Slovakia
Priemyselná 6
82490
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17317843
 • Registered seat: Consulting Slovakia, Priemyselná 6, 82490, Bratislava
 • Date create: 06 June 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   27.09.2004Zrušené obchodné meno:
   Consulting Slovakia, a.s. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Priemyselná 6 Bratislava 824 90
   Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov - poradenská a konzultačná činnosť predovšetkým v oblasti organizácie riadenia, ekonomickej a obchodnej oblasti
   nákup, predaj, nájom a prenájom vecí hnuteľných a nehnuteľných spojený s doplnkovými službami /upratovanie/
   obstarávateľské služby
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   organizovanie sympózií, konferencií, prednášok a seminárov
   sprostredkovateľská činnosť - nákup reklamného priestoru, sprostredkovanie inzercie a polygrafických služieb
   prieskum trhu - direct marketing, public relations
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavel Hollý - predseda predstavenstva Rovniakova 4 Bratislava
   JUDr. Miroslav Hrabovský - podpredseda predstavenstva Ševčenkova 9 Bratislava
   JUDr. Daniel Sadák - člen predstavenstva Židovská 5 Bratislava
   28.08.2001Nové obchodné meno:
   Consulting Slovakia, a.s. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   27.08.2001Zrušené obchodné meno:
   Consulting Slovakia, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   26.10.1999Nové obchodné meno:
   Consulting Slovakia, a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Hollý - predseda predstavenstva Rovniakova 4 Bratislava
   JUDr. Miroslav Hrabovský - podpredseda predstavenstva Ševčenkova 9 Bratislava
   JUDr. Daniel Sadák - člen predstavenstva Židovská 5 Bratislava
   25.10.1999Zrušené obchodné meno:
   HARVARD CAPITAL AND CONSULTING SLOVAKIA a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Hollý - podpredseda Rovniankova 4 Bratislava
   Ing. Mária Machová - člen Krivánska 30 Banská Bystrica
   Ing. Juraj Široký - predseda Priekopnícka 30 Bratislava
   29.10.1997Nové predmety činnosti:
   organizovanie sympózií, konferencií, prednášok a seminárov
   sprostredkovateľská činnosť - nákup reklamného priestoru, sprostredkovanie inzercie a polygrafických služieb
   prieskum trhu - direct marketing, public relations
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavel Hollý - podpredseda Rovniankova 4 Bratislava
   28.10.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavel Hollý - člen Rovniankova 4 Bratislava
   06.05.1997Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   05.05.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   14.11.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Machová - člen Krivánska 30 Banská Bystrica
   Ing. Juraj Široký - predseda Priekopnícka 30 Bratislava
   13.11.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Široký - predseda a výkonný riaditeľ Priekopnícka 30 Bratislava
   Ing. Jaroslav Žáčik - člen Floriánska 8 Košice
   16.11.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Hollý - člen Rovniankova 4 Bratislava
   Ing. Juraj Široký - predseda a výkonný riaditeľ Priekopnícka 30 Bratislava
   Ing. Jaroslav Žáčik - člen Floriánska 8 Košice
   15.11.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Viktor Kožený - predseda Louisburg Sg. 6 Boston USA
   Ing. Juraj Široký Gromové 28 Praha 6 Česká republika
   Ing. Petra Wendelová , CSc. K. Háji 889 Praha 6 Česká republika
   20.05.1993Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov - poradenská a konzultačná činnosť predovšetkým v oblasti organizácie riadenia, ekonomickej a obchodnej oblasti
   nákup, predaj, nájom a prenájom vecí hnuteľných a nehnuteľných spojený s doplnkovými službami /upratovanie/
   obstarávateľské služby
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   19.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   obstarávateľské a sprostredkovateľské služby
   návrhy a zhotovovanie tlačovín
   prevádzanie úkonov súvisiacich s likvidáciou obchodných spoločností, podnikov a iných organizácií
   zahranično-obchodná činnosť v súvislosti s predmetom podnikania pod bodmi 1 až 7
   propagácia výrobkov, prác a služieb obchodným spoločností, podnikov a iných organizácií
   organizácia školení a seminárov predovšetkým k problematike vyššie uvedených oblastí
   zhromaždenie a správa finančných prostriedkov fyzických a právnických osôb a ich umiestňovanie do nehnuteľností a hnuteľného majetku
   nákup, predaj, nájom a prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí /okrem vecí na ktoré treba osobitné povolenie
   poradenská konzultačná činnosť predovšetkým v oblasti organizácie riadenia, ekonomickej, daňovej a obchodnej
   06.06.1991Nové obchodné meno:
   HARVARD CAPITAL AND CONSULTING SLOVAKIA a.s.
   Nové sidlo:
   Priemyselná 6 Bratislava 824 90
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obstarávateľské a sprostredkovateľské služby
   návrhy a zhotovovanie tlačovín
   prevádzanie úkonov súvisiacich s likvidáciou obchodných spoločností, podnikov a iných organizácií
   zahranično-obchodná činnosť v súvislosti s predmetom podnikania pod bodmi 1 až 7
   propagácia výrobkov, prác a služieb obchodným spoločností, podnikov a iných organizácií
   organizácia školení a seminárov predovšetkým k problematike vyššie uvedených oblastí
   zhromaždenie a správa finančných prostriedkov fyzických a právnických osôb a ich umiestňovanie do nehnuteľností a hnuteľného majetku
   nákup, predaj, nájom a prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí /okrem vecí na ktoré treba osobitné povolenie
   poradenská konzultačná činnosť predovšetkým v oblasti organizácie riadenia, ekonomickej, daňovej a obchodnej
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Viktor Kožený - predseda Louisburg Sg. 6 Boston USA
   Ing. Juraj Široký Gromové 28 Praha 6 Česká republika
   Ing. Petra Wendelová , CSc. K. Háji 889 Praha 6 Česká republika