Create Invoice

EXPOS CASALLIA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name EXPOS CASALLIA
Status Destroyed
PIN 17318106
Date create 21 June 1991
Company category Verejná obchodná spoločnosť
Registered seat EXPOS CASALLIA
Medená 16
81102
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17318106
 • Registered seat: EXPOS CASALLIA, Medená 16, 81102, Bratislava
 • Date create: 21 June 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   16.02.1997Zrušené obchodné meno:
   EXPOS CASALLIA, v.o.s.
   Zrušené sidlo:
   Medená 16 Bratislava 811 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   verejné stravovanie - reštaurácia
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Branislav Cvik MDŽ 3 Šurany
   Ing. Peter Černay , CSc. Belinského 15 Bratislava
   Ing. Stanislav Marinov Lermontovova 10 Bratislava
   MUDr. Jozef Matejička Na hôrke 13 Nitra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   spoločníci
   Ing. Branislav Cvik MDŽ 3 Šurany
   Ing. Peter Černay , CSc. Belinského 15 Bratislava
   Ing. Stanislav Marinov Lermontovova 10 Bratislava
   MUDr. Jozef Matejička Na hôrke 13 Nitra
   14.04.1994Nové obchodné meno:
   EXPOS CASALLIA, v.o.s.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   verejné stravovanie - reštaurácia
   Noví spoločníci:
   Ing. Branislav Cvik MDŽ 3 Šurany
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci
   Ing. Branislav Cvik MDŽ 3 Šurany
   13.04.1994Zrušené obchodné meno:
   MCM CASALLIA v.o.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   Sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   spoločníci
   09.12.1992Nové obchodné meno:
   MCM CASALLIA v.o.s.
   Nové sidlo:
   Medená 16 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   Sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti.
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Černay , CSc. Belinského 15 Bratislava
   MUDr. Jozef Matejička Na hôrke 13 Nitra
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci
   Ing. Peter Černay , CSc. Belinského 15 Bratislava
   Ing. Stanislav Marinov Lermontovova 10 Bratislava
   MUDr. Jozef Matejička Na hôrke 13 Nitra
   08.12.1992Zrušené obchodné meno:
   EXPOS, v.o.s.
   Zrušené sidlo:
   Lermontovova 10 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť vo vzťahu k občanom a organizáciám
   zahraničnoobchodná činnosť, spočívajúca vo vývoze a dovoze vecí, ako aj poskytovanie a prijímanie služieb s výnimkou prípadov, na vykonávanie ktorých sa vyžaduje povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť
   kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR
   sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre česko-slovenské osoby v styku so zahraničnými osobami.
   Zrušeny spoločníci:
   Katarína Marinová Lermontovova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   spoločníci
   21.06.1991Nové obchodné meno:
   EXPOS, v.o.s.
   Nové sidlo:
   Lermontovova 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Verejná obchodná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť vo vzťahu k občanom a organizáciám
   zahraničnoobchodná činnosť, spočívajúca vo vývoze a dovoze vecí, ako aj poskytovanie a prijímanie služieb s výnimkou prípadov, na vykonávanie ktorých sa vyžaduje povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť
   kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR
   sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre česko-slovenské osoby v styku so zahraničnými osobami.
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Marinov Lermontovova 10 Bratislava
   Katarína Marinová Lermontovova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci