Create Invoice

KIS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name KIS
PIN 17318262
TIN 2020320434
Date create 29 May 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat KIS
Tačevská 1639/38
04962
Bratislava
Financial information
Capital 2 834 €
Own capital 7 625 €
Contact Information
Email kis@mail.t-com.sk
Phone(s) 0245525915
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17318262 TIN: 2020320434
 • Registered seat: KIS, Tačevská 1639/38, 04962, Bratislava
 • Date create: 29 May 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   20.01.2010Nové sidlo:
   244 Kameňany 049 62
   19.01.2010Zrušené sidlo:
   Šarišská 4 Bratislava 821 09
   20.03.2009Noví spoločníci:
   Tibor Mikluš 310 Sirk 049 64
   Nový štatutárny orgán:
   Tibor Mikluš 310 Sirk 049 64 Vznik funkcie: 06.03.2009
   19.03.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Adamík Medveďovej 2495/17 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Adamík Medveďovej 2495/17 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 10.01.2008
   09.02.2008Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Adamík Medveďovej 2495/17 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Adamík Medveďovej 2495/17 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 10.01.2008
   08.02.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Baliak 90 Braväcovo 976 64
   Mgr. Peter Pitron 409 Žabokreky nad Nitrou 958 52
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Barla Jarná 17 Košice 040 01 Vznik funkcie: 27.09.2007
   09.10.2007Nový štatutárny orgán:
   Juraj Barla Jarná 17 Košice 040 01 Vznik funkcie: 27.09.2007
   08.10.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Lorincz P. Jilemnického 301/6 Svit 059 21 Vznik funkcie: 20.09.2006
   20.03.2007Nové sidlo:
   Šarišská 4 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Baliak 90 Braväcovo 976 64
   19.03.2007Zrušené sidlo:
   ul. SNP 16 Šaľa 927 01
   25.01.2007Nové sidlo:
   ul. SNP 16 Šaľa 927 01
   24.01.2007Zrušené sidlo:
   Tačevská 1639/38 A Bardejov 085 01
   21.11.2006Nové sidlo:
   Tačevská 1639/38 A Bardejov 085 01
   20.11.2006Zrušené sidlo:
   Biskupická 18 Bratislava 821 06
   04.10.2006Nový štatutárny orgán:
   Juraj Lorincz P. Jilemnického 301/6 Svit 059 21 Vznik funkcie: 20.09.2006
   03.10.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Peter Pitron 409 Žabokreky nad Nitrou 958 52 Vznik funkcie: 03.07.2006
   19.09.2006Noví spoločníci:
   Mgr. Peter Pitron 409 Žabokreky nad Nitrou 958 52
   18.09.2006Zrušeny spoločníci:
   Marian Fifik 199 Vyšná Slaná 049 26
   22.07.2006Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel a priemyselného tovaru
   automatizované spracovanie dát
   manuálny zber údajov pre automatizované spracovanie dát
   poradenská činnosť v oblasti zberu a odpočtov v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Peter Pitron 409 Žabokreky nad Nitrou 958 52 Vznik funkcie: 03.07.2006
   21.07.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eduard Polák Duklianska 340/16 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 01.04.2002
   20.06.2006Noví spoločníci:
   Marian Fifik 199 Vyšná Slaná 049 26
   19.06.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Adamík Medveďovej 17 Bratislava 851 04
   16.08.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eduard Polák Duklianska 340/16 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 01.04.2002
   15.08.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Adamík Medveďovej 17 Bratislava 851 04 Skončenie funkcie: 01.04.2002
   26.06.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Adamík Medveďovej 17 Bratislava 851 04 Skončenie funkcie: 01.04.2002
   25.06.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Suleimanová Sedmokrásková 8 Bratislava 821 01
   21.12.2000Nové sidlo:
   Biskupická 18 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Adamík Medveďovej 17 Bratislava 851 04
   20.12.2000Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 8 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   GEODIS, Gesellschaft für Erstelung und Organisation von digitalen Informationssysteme G.m.b.H. Bellegardegasse 17 Wien Rakúska republika
   Ing. Jozef Adamík Medveďovej 17 Bratislava 851 04
   24.02.2000Nové sidlo:
   Ružová dolina 8 Bratislava 821 09
   23.02.2000Zrušené sidlo:
   Železničná 20/A Bratislava 821 07
   19.08.1999Nové predmety činnosti:
   geodetické a kartografické práce
   10.02.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Suleimanová Sedmokrásková 8 Bratislava 821 01
   09.02.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Adamík Medveďovej 17 Bratislava 851 04
   20.01.1998Nové sidlo:
   Železničná 20/A Bratislava 821 07
   19.01.1998Zrušené sidlo:
   Stará Prievozská cesta 2 Bratislava 827 20
   23.08.1995Nové obchodné meno:
   KIS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Prievozská cesta 2 Bratislava 827 20
   Nové predmety činnosti:
   poradenstvo v oblasti geodézie, fotograme- trie a životného prostredia
   činnosť výpočtového strediska-poskytovanie softwaru-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   budovanie digitálne riadených evidenčných systémov pre určité územie, administratívnych a informačných systémov prostredníc- tvom výpočtovej techniky a s tým súvisiace poradenstvo a organizácia-organizačný po- radca
   systémová analýza, systémové poradenstvo podnikov-technické poradenstvo v oblasti grafických informačných systémov
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnostihardware, software s prislúchajúcimi periférnymi zariadeniami, geodetickými prí- strojmi všetkých druhov, obstarávateľské služby, sprostredkovateľská činnosť v ob- lasti obchodu a služieb
   organizovanie školení v oblasti spracovania dát grafických systémov
   vyhotovovanie, predaj a zabezpečovanie predaja kartografických výrobkov, máp a turistických sprievodcov
   Noví spoločníci:
   GEODIS, Gesellschaft für Erstelung und Organisation von digitalen Informationssysteme G.m.b.H. Bellegardegasse 17 Wien Rakúska republika
   Ing. Jozef Adamík Medveďovej 17 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Adamík Medveďovej 17 Bratislava 851 04
   22.08.1995Zrušené obchodné meno:
   KIS - spoločnosť pre zriaďovanie a organizácukomunálneho informačného systému s ručením obmedzeným /v skratke: KIS, spol. s r.o./
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   a/ poradenstvo, plánovanie a realizácia prác všetkého druhu v oblasti geodézie, fotogrametrie a životného prostredia a činnosť výpočtového strediska
   b/ budovanie digitálne riadených evidenčných systémov pre určité územie, administratívnych /štátna správa/ a informačných systémov a s tým súviciace poradenstvo a organizácia
   c/ systémová analýza a systémové poradenstvo podnikov
   d/ obchod /nákup, predaj, dovoz a vývoz/ s hardware software a k nemu prislúchajúcim periférnymi zariadeniami a geodetickými prístrojmi všetkých druhov, ako aj obchodná činnosť bezprostredne alebo nepriamo slúžiaca predmetu činnosti s tým súvisiaca sprostredkovateľská činnosť
   e/ uskutočňovanie školení v oblasti spracovania dát
   f/ vyhotovovanie, predaj a zabezpečovanie predaj a odbytu kartografických výrobkov máp a turistických sprievodov
   Zrušeny spoločníci:
   Firma Adamík Bulharská 72 Bratislava
   GEODIS, Gesellschaft für Erstellung und Organisation von digitalen Informationssystemen Gesellschaft m.b.H. Bellegardeg. 17 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   29.05.1991Nové obchodné meno:
   KIS - spoločnosť pre zriaďovanie a organizácukomunálneho informačného systému s ručením obmedzeným /v skratke: KIS, spol. s r.o./
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ poradenstvo, plánovanie a realizácia prác všetkého druhu v oblasti geodézie, fotogrametrie a životného prostredia a činnosť výpočtového strediska
   b/ budovanie digitálne riadených evidenčných systémov pre určité územie, administratívnych /štátna správa/ a informačných systémov a s tým súviciace poradenstvo a organizácia
   c/ systémová analýza a systémové poradenstvo podnikov
   d/ obchod /nákup, predaj, dovoz a vývoz/ s hardware software a k nemu prislúchajúcim periférnymi zariadeniami a geodetickými prístrojmi všetkých druhov, ako aj obchodná činnosť bezprostredne alebo nepriamo slúžiaca predmetu činnosti s tým súvisiaca sprostredkovateľská činnosť
   e/ uskutočňovanie školení v oblasti spracovania dát
   f/ vyhotovovanie, predaj a zabezpečovanie predaj a odbytu kartografických výrobkov máp a turistických sprievodov
   Noví spoločníci:
   Firma Adamík Bulharská 72 Bratislava
   GEODIS, Gesellschaft für Erstellung und Organisation von digitalen Informationssystemen Gesellschaft m.b.H. Bellegardeg. 17 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia