Create Invoice

H.I.Z. Reality - Staving - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name H.I.Z. Reality - Staving
Status Destroyed
PIN 17318297
Date create 30 May 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat H.I.Z. Reality - Staving
Vinohradnícka 3
82106
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17318297
 • Registered seat: H.I.Z. Reality - Staving, Vinohradnícka 3, 82106, Bratislava
 • Date create: 30 May 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   16.11.2005Zrušené obchodné meno:
   H.I.Z. Reality - Staving, spol.s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vinohradnícka 3 Bratislava 821 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie priemyselných stavieb
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ondrej Hojstrič Púpavova 46 Bratislava
   Ing. Štefan Zóbel Čmelíkova 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ondrej Hojstrič Púpavova 46 Bratislava
   Ing. Štefan Zóbel Čmelíkova 13 Bratislava
   28.04.1994Noví spoločníci:
   Ing. Ondrej Hojstrič Púpavova 46 Bratislava
   Ing. Štefan Zóbel Čmelíkova 13 Bratislava
   27.04.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ondrej Hojstrič Púpavova 46 Bratislava
   Peter Imrich V.I.Lenina 50 Banská Bystrica
   Ing. Peter Kováč Kukučinova 1166 Detva
   Ing. Štefán Maťuš Gagarinova 11 Banská Bystrica
   Ing. Štefan Zóbel Čmelíkova 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Imrich V.I.Lenina 50 Banská Bystrica
   Ing. Peter Kováč Kukučinova 1166 Detva
   11.02.1993Nové predmety činnosti:
   vykonávanie priemyselných stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Ondrej Hojstrič Púpavova 46 Bratislava
   Peter Imrich V.I.Lenina 50 Banská Bystrica
   Ing. Peter Kováč Kukučinova 1166 Detva
   Ing. Štefán Maťuš Gagarinova 11 Banská Bystrica
   Ing. Štefan Zóbel Čmelíkova 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Imrich V.I.Lenina 50 Banská Bystrica
   Ing. Peter Kováč Kukučinova 1166 Detva
   Ing. Ondrej Hojstrič Púpavova 46 Bratislava
   Ing. Štefan Zóbel Čmelíkova 13 Bratislava
   10.02.1993Zrušeny predmety činnosti:
   1.kúpa, rekonštrukcie, využitie a predaj nehnuteľností
   2.majetkové prevody sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností, poradenská činnosť vrátane ich oceňovania, ako aj posudkov ich technického stavu, prípadne technických návrhov požadovaných úprav podľa zámerov kupujúceho k účelom kúpy
   3.zabezpečovanie a sprostredkovanie stavebných, rekonštrukčných a adaptačných prác stavieb a objektov pozemného, priemyselného a inžinierskeho staviteľstva formou vyššej dodávky resp. formou poddodávky na území ČSFR a v zahraničí
   4.poskytovanie, sprostredkovanie a zabezpecovanie remeselných práv stavebno-montážneho charakteru ako kompletné dodávky alebo len práce montážne z materiály odberateľa ako služby obyvateľstvu aj pre podnikateľske subjekty na území ČSFR a v zahraniší v nasledujúcej štruktúre remesiel:
   tepelné izolácie vykurovacích, chladiacich medií, budov a technologických zariadení
   prefabrikované exteriéry a interiéry občianskych a priemyslových objektov vrátane tepelnej izolácie
   výroba a montáž ľahkých oceľových konštrukcií, vrátane montáže typových OK - HARD, PUMS
   výroba a montáž akrylonových svetlíkov
   inštalačné práce sanity a ústredné vykurovania
   hydroizlácie, tlakové izolácie
   klampiarske práce všetkého druhu
   podlahoviny všetkého druhu - PVC, koberce, PATIX....
   výroba a montáž stolárskych konštrukcií interiérov a stolárskych zariaďovacích predmetov
   výroba a predaj stolárskych doplnkov interiérov pre občanov a firmy
   tryskanie kovových konštrukcií
   maľby a nátery
   vzduchotechnika výroba a montáž
   tlakové a strešné izolácie
   izolácie proti chemických vplyvom
   výroba záhradného nábytku
   výroba železo-betónových prefabrikátov a betonovej dlažby
   výroba a predaj výrobkov umeleckého kováčstva
   žiarotechnické práce
   obchodná činnosť a to nákup a predaj:
   výrobky z vlastnej výroby
   stolárskke a zámočnícke výrobky
   stavebný materiál
   5.sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskytovaní a prijímanie služieb na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí menom organizácie na účet čs. osôb
   6.vývoz a dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nar. vlády ČSFR č. 256/1990 Zb. ktorým sa určujú vývozy a dovoz vecí
   7.dovoz vecí pre zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie s výnimkou vecí uvedených v nar. vlády ČSFR č. 256/1990 Zb.
   8.investorstvo, výstavba veľkokapacitných garaží a parkingu
   9.výroba a transport betón ovej zmesi pre obyvateľov a organizácie
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ondrej Hojstrič Púpavova 46 Bratislava
   Peter Imrich V.I.Lenina 50 Banská Bystrica
   Ing. Peter Kováč Kukučinova 1166 Detva
   Ing. Štefán Maťuš Gagarinova 11 Banská Bystrica
   Ing. Štefan Zóbel Čmelíkova 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.05.1991Nové obchodné meno:
   H.I.Z. Reality - Staving, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vinohradnícka 3 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1.kúpa, rekonštrukcie, využitie a predaj nehnuteľností
   2.majetkové prevody sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností, poradenská činnosť vrátane ich oceňovania, ako aj posudkov ich technického stavu, prípadne technických návrhov požadovaných úprav podľa zámerov kupujúceho k účelom kúpy
   3.zabezpečovanie a sprostredkovanie stavebných, rekonštrukčných a adaptačných prác stavieb a objektov pozemného, priemyselného a inžinierskeho staviteľstva formou vyššej dodávky resp. formou poddodávky na území ČSFR a v zahraničí
   4.poskytovanie, sprostredkovanie a zabezpecovanie remeselných práv stavebno-montážneho charakteru ako kompletné dodávky alebo len práce montážne z materiály odberateľa ako služby obyvateľstvu aj pre podnikateľske subjekty na území ČSFR a v zahraniší v nasledujúcej štruktúre remesiel:
   tepelné izolácie vykurovacích, chladiacich medií, budov a technologických zariadení
   prefabrikované exteriéry a interiéry občianskych a priemyslových objektov vrátane tepelnej izolácie
   výroba a montáž ľahkých oceľových konštrukcií, vrátane montáže typových OK - HARD, PUMS
   výroba a montáž akrylonových svetlíkov
   inštalačné práce sanity a ústredné vykurovania
   hydroizlácie, tlakové izolácie
   klampiarske práce všetkého druhu
   podlahoviny všetkého druhu - PVC, koberce, PATIX....
   výroba a montáž stolárskych konštrukcií interiérov a stolárskych zariaďovacích predmetov
   výroba a predaj stolárskych doplnkov interiérov pre občanov a firmy
   tryskanie kovových konštrukcií
   maľby a nátery
   vzduchotechnika výroba a montáž
   tlakové a strešné izolácie
   izolácie proti chemických vplyvom
   výroba záhradného nábytku
   výroba železo-betónových prefabrikátov a betonovej dlažby
   výroba a predaj výrobkov umeleckého kováčstva
   žiarotechnické práce
   obchodná činnosť a to nákup a predaj:
   výrobky z vlastnej výroby
   stolárskke a zámočnícke výrobky
   stavebný materiál
   5.sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskytovaní a prijímanie služieb na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí menom organizácie na účet čs. osôb
   6.vývoz a dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nar. vlády ČSFR č. 256/1990 Zb. ktorým sa určujú vývozy a dovoz vecí
   7.dovoz vecí pre zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie s výnimkou vecí uvedených v nar. vlády ČSFR č. 256/1990 Zb.
   8.investorstvo, výstavba veľkokapacitných garaží a parkingu
   9.výroba a transport betón ovej zmesi pre obyvateľov a organizácie
   Noví spoločníci:
   Ing. Ondrej Hojstrič Púpavova 46 Bratislava
   Peter Imrich V.I.Lenina 50 Banská Bystrica
   Ing. Peter Kováč Kukučinova 1166 Detva
   Ing. Štefán Maťuš Gagarinova 11 Banská Bystrica
   Ing. Štefan Zóbel Čmelíkova 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia