Create Invoice

PlusComp - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name PlusComp
PIN 17318483
TIN 2020294133
VAT number SK2020294133
Date create 27 June 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat PlusComp
Dúbravská cesta 9
84531
Bratislava
Financial information
Sales and income 72 545 €
Profit -802 €
Capital 22 344 €
Own capital 14 509 €
Contact Information
Phone(s) 0254777415, 0903434360
Mobile phone(s) 0903434360
Fax(es) 0254777415
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 23,527
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 22,867
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 15,183
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 15,183
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,183
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 7,684
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 2,733
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 4,951
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 660
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 660
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 23,527
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,709
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 6,876
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 6,876
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -802
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,818
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 110
9. Liabilities from social fund (472) 110
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 9,708
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 88
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 64
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 24
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 90
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 2,526
7. Liabilities from social insurance (336) 1,846
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,158
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 72,545
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 72,545
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 1,009
III. Revenues from sale of services (602, 606) 71,536
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 72,240
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 855
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 2,728
D. Services (účtová group of 51) 13,206
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 55,291
E.1. Wages and salaries (521, 522) 40,716
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 13,703
4. Social expenses (527, 528) 872
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 155
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 305
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 55,756
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 2
2. Other interest income (662A) 2
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 149
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 149
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -147
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 158
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -802
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17318483 TIN: 2020294133 VAT number: SK2020294133
 • Registered seat: PlusComp, Dúbravská cesta 9, 84531, Bratislava
 • Date create: 27 June 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  RNDr. Ladislav Horka Lopenícka 10924/2B Bratislava 831 02 02.12.1992
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  RNDr. Ladislav Horka 6 639 € (100%) Lopenícka 10924/2B Bratislava 831 02
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   21.05.2005Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 845 31
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ladislav Horka Lopenícka 10924/2B Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ladislav Horka Lopenícka 10924/2B Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 02.12.1992
   20.05.2005Zrušené sidlo:
   ÚPo SAV, Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 36
   Zrušeny predmety činnosti:
   montáž a opravy elektrických zariadení a prístrojov nízkeho napätia
   monitorovanie a riadenie spotreby elektrickej energie s použitím výpočtovej techniky
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   elektromontážne práce
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ladislav Horka Sokolíkova 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ladislav Horka Sokolíkova 21 Bratislava Vznik funkcie: 02.12.1992
   11.06.2004Noví spoločníci:
   RNDr. Ladislav Horka Sokolíkova 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ladislav Horka Sokolíkova 21 Bratislava Vznik funkcie: 02.12.1992
   10.06.2004Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ladislav Horka Sokolíkova 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ladislav Horka Sokolíkova 21 Bratislava
   04.08.1998Nové sidlo:
   ÚPo SAV, Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 36
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ladislav Horka Sokolíkova 21 Bratislava
   03.08.1998Zrušené sidlo:
   UPo SAV, Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 36
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ladislav Horka Sokolíkova 21 Bratislava
   19.10.1995Nové sidlo:
   UPo SAV, Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 36
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ladislav Horka Sokolíkova 21 Bratislava
   18.10.1995Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 4 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ladislav Horka Sokolíkova 21 Bratislava
   Ing. Ľuboš Kabina Mlynské Nivy 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Kabina Mlynské Nivy 4 Bratislava
   28.11.1994Nové predmety činnosti:
   poskytovanie komplexných služieb v oblasti softwaru
   sprostredkovanie služieb v oblasti výpočtovej a kancelárskej techniky
   obchodná činnosť s tovarmi na ktoré netreba licenciu (koncesiu)
   montáž, opravy a servis výpočtovej a kancelárskej techniky
   vedenie účtovnej evidencie
   montáž a opravy elektrických zariadení a prístrojov nízkeho napätia
   monitorovanie a riadenie spotreby elektrickej energie s použitím výpočtovej techniky
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   elektromontážne práce
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ladislav Horka Sokolíkova 21 Bratislava
   Ing. Ľuboš Kabina Mlynské Nivy 4 Bratislava
   27.11.1994Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie služieb v oblasti výpočtovej kancelárskej techniky
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ladislav Horka Sokolíkova 21 Bratislava
   Ing. Ľuboš Kabina Mlynské Nivy 4 Bratislava
   RNDr. Ľubor Lazár Bagarova 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ľubor Lazár Bagarova 22 Bratislava
   24.09.1993Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie služieb v oblasti výpočtovej kancelárskej techniky
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ladislav Horka Sokolíkova 21 Bratislava
   Ing. Ľuboš Kabina Mlynské Nivy 4 Bratislava
   RNDr. Ľubor Lazár Bagarova 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Ladislav Horka Sokolíkova 21 Bratislava
   Ing. Ľuboš Kabina Mlynské Nivy 4 Bratislava
   RNDr. Ľubor Lazár Bagarova 22 Bratislava
   23.09.1993Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie komplexných služieb v oblasti výpočtovej a kancelárskej techniky a obchodná činnosť všetkého druhu okrem komodít, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Kabina Mlynské Nivy 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.06.1991Nové obchodné meno:
   PlusComp spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie komplexných služieb v oblasti výpočtovej a kancelárskej techniky a obchodná činnosť všetkého druhu okrem komodít, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Kabina Mlynské Nivy 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia