Create Invoice

Dh.- PRESS vydavateľstvo - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Dh.- PRESS vydavateľstvo
PIN 17318734
TIN 2020849611
Date create 30 September 1991
Company category Štátny podnik
Registered seat Dh.- PRESS vydavateľstvo
Cukrová 14
81339
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17318734 TIN: 2020849611
 • Registered seat: Dh.- PRESS vydavateľstvo, Cukrová 14, 81339, Bratislava
 • Date create: 30 September 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Zuzana Mészárosová zástupkyňa Fedáková 4 Bratislava 841 02 08.10.1992
  Szilárd Somogyi riaditeľ Boriny 1367/10 Dunajská Streda 929 01 30.09.1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   08.10.1992Nové sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie polygrafických a typografických prác
   konzultačná činnosť v obore vydavateľských a design. prác
   sprostr. a obch. činnosť s tovarmi na ktoré netreba licenciu
   návrh a realizácia designu, priemyselných materiálov
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Mészárosová - zástupkyňa Fedáková 4 Bratislava 841 02
   07.10.1992Zrušené sidlo:
   Žabotova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ferdinand Litomericzky - zástupca Fučíkova 36/27 Komárno 945 01
   30.09.1991Nové obchodné meno:
   Dh.- PRESS vydavateľstvo
   Nové sidlo:
   Žabotova 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Vydávanie neperiodicých a periodických publikácií, kalendárov; vydávanie a rozširovanie nosičov zvuku a obrazu; predaj výrobkov umeleckej výroby, reprodukcií, grafík; predaj vydavateľskej produkcie, produkcie iných vydavateľstiev; vývoz a dovoz knižného sortimentu, kalendárov, upomienkových predmetov; vydávanie časopisov a informačných materiálov slúžiacich najmä propagácii a rozširovaniu neperiodických publikácií a ostatného tovaru; sprostredkovaie inzerátov, rozširovanie periodických a neperiodických publikácií
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Szilárd Somogyi - riaditeľ Boriny 1367/10 Dunajská Streda 929 01
   Ferdinand Litomericzky - zástupca Fučíkova 36/27 Komárno 945 01