Create Invoice

BOS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name BOS
PIN 17318912
TIN 2020297840
VAT number SK2020297840
Date create 12 June 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat BOS
Gorkého 10
81101
Bratislava
Financial information
Sales and income 83 804 €
Profit 11 823 €
Capital 115 109 €
Own capital 64 839 €
Contact Information
Phone(s) +421252965169
Fax(es) 0252926577
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 141,707
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 141,314
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 124,693
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 124,693
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 14,753
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 14,691
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,691
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 62
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 1,868
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 967
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 901
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 393
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 393
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 141,707
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 76,662
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 99,600
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 99,600
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 10,288
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 10,288
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -45,049
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -45,049
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,823
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 65,045
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 37,816
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 37,550
9. Liabilities from social fund (472) 266
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 27,229
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 18,854
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,854
7. Liabilities from social insurance (336) 64
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,475
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,836
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 38,620
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 83,804
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 38,497
III. Revenues from sale of services (602, 606) 123
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 45,184
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 70,623
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 33,520
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 3,316
D. Services (účtová group of 51) 14,339
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 18,547
E.1. Wages and salaries (521, 522) 12,639
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 4,288
4. Social expenses (527, 528) 1,620
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 264
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 637
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 13,181
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -12,555
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 346
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 346
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -346
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,835
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 1,012
R.1. Income tax expense current (591, 595) 1,012
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,823
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17318912 TIN: 2020297840 VAT number: SK2020297840
 • Registered seat: BOS, Gorkého 10, 81101, Bratislava
 • Date create: 12 June 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Ladislav Gál Rajská 1 Bratislava 811 08 12.06.1991
  Ing. Eva Blechová Pod Rovnicami 21 Bratislava 12.06.1991
  JUDr. Bohumil Vašička Žiacka 1 Bratislava 13.03.1997
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   17.04.2015Nové sidlo:
   Gorkého 10 Bratislava 811 01
   16.04.2015Zrušené sidlo:
   P.O. BOX 49, Dunajska 38 Bratislava 810 00
   03.02.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Gál Rajská 1 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 12.06.1991
   Ing. Eva Blechová Pod Rovnicami 21 Bratislava Vznik funkcie: 12.06.1991
   JUDr. Bohumil Vašička Žiacka 1 Bratislava Vznik funkcie: 13.03.1997
   02.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Blechová Pod Rovnicami 21 Bratislava
   Ing. Ladislav Gál Rajská 1 Bratislava 811 08
   JUDr. Bohumil Vašička Žiacka 1 Bratislava
   30.04.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Blechová Pod Rovnicami 21 Bratislava
   Ing. Ladislav Gál Rajská 1 Bratislava 811 08
   JUDr. Bohumil Vašička Žiacka 1 Bratislava
   29.04.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Kamil Beresecký Kamenná 22 Nitra
   Ing. Eva Blechová Pod Rovnicami 21 Bratislava
   Ing. Ladislav Gál Chmelnického 2 Nitra
   02.11.1994Nové sidlo:
   P.O. BOX 49, Dunajska 38 Bratislava 810 00
   01.11.1994Zrušené sidlo:
   Špitálska 39 Bratislava 811 08
   06.11.1992Nové sidlo:
   Špitálska 39 Bratislava 811 08
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj všetkých druhov tovaru, ktoré nevyžadujú špeciálne licencie
   leasing a prenájom tovaru dlhodobej spotreby
   poradenská a kozultačná činnosť v oblasti obchodu
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Kamil Beresecký Kamenná 22 Nitra
   Ing. Eva Blechová Pod Rovnicami 21 Bratislava
   05.11.1992Zrušené sidlo:
   Ivánska cesta 23 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť
   zahranično-obchodná činnosť s výnimkou ve- cí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
   služby pre obyvateľstvo a organizácie
   poradenská a konzultačná činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Doc. Dr. Ing. Ján Ďuroš, CSc. - člen Fučíkova 21 Bratislava
   Kamil Zifčák Novomesského 5 Pezinok
   12.06.1991Nové obchodné meno:
   BOS, a. s.
   Nové sidlo:
   Ivánska cesta 23 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť
   zahranično-obchodná činnosť s výnimkou ve- cí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
   služby pre obyvateľstvo a organizácie
   poradenská a konzultačná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Doc. Dr. Ing. Ján Ďuroš, CSc. - člen Fučíkova 21 Bratislava
   Ing. Ladislav Gál Chmelnického 2 Nitra
   Kamil Zifčák Novomesského 5 Pezinok