Create Invoice

ZELENÁ LÍNIA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ZELENÁ LÍNIA
PIN 17319188
TIN 2020332226
VAT number SK2020332226
Date create 10 July 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat ZELENÁ LÍNIA
Planckova 4
85101
Bratislava
Financial information
Sales and income 12 987 €
Profit 3 029 €
Capital 22 774 €
Own capital 20 205 €
Contact Information
Phone(s) +421263452668
Mobile phone(s) +421903139244, +421903255803
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 41,658
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 11,025
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 11,025
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 11,025
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 30,112
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 837
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 309
2. Work in progress and semi-finished products of own production (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 335
3. Products (123) - /194/ 193
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 21,009
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 20,942
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,942
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 55
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 12
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 8,266
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 199
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 8,067
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 521
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 521
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 41,658
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 23,234
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 19,918
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 19,918
A.III. Other capital funds (413) 80
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 256
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 256
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -49
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 4,833
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -4,882
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,029
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 18,401
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 73
B.I.1. Long-term trade payables total (r. 104-r. 106) 0
9. Liabilities from social fund (472) 73
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 18,328
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 375
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 375
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 16,600
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,353
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 23
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 23
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 12,987
III. Revenues from sale of services (602, 606) 12,987
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,919
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 2,343
D. Services (účtová group of 51) 1,705
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 593
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 3,232
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 3,232
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,046
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,068
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,939
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1
2. Other interest income (662A) 1
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 80
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 80
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -79
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,989
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,029
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17319188 TIN: 2020332226 VAT number: SK2020332226
 • Registered seat: ZELENÁ LÍNIA, Planckova 4, 85101, Bratislava
 • Date create: 10 July 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Vojtech Kabáth Planckova 4 Bratislava 03.08.1994
  Ing. Estera Kabáthová Planckova 4 Bratislava 851 01 27.11.2007
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Vojtech Kabáth 9 959 € (50%) Planckova 4 Bratislava
  Ing. Estera Kabáthová 9 959 € (50%) Planckova 4 Bratislava 851 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   03.01.2008Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   administratívne práce
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Estera Kabáthová Planckova 4 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Estera Kabáthová Planckova 4 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 27.11.2007
   02.01.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Edmund Dandár 240 Zemplínske Hradište
   Ing. Anastázia Macková Hanulova 5 Bratislava
   JUDr. Juraj Vengloš Raková 5 Limbach
   Ing. Stanislav Výžinkár Jána Poničana 7 Bratislava
   Mgr.art Björn Kierulf Ovre Hestheia 4 Lillesand 4790 Nórsko dlhodobý pobyt na území SR : 15 Hrubý Šúr
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Výžinkár Jána Poničana 7 Bratislava
   02.07.2004Nové sidlo:
   Planckova 4 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Mgr.art Björn Kierulf Ovre Hestheia 4 Lillesand 4790 Nórsko dlhodobý pobyt na území SR : 15 Hrubý Šúr
   01.07.2004Zrušené sidlo:
   Vajnorská 89 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Björn Kierulf Ovre Hestheia 4 Lillesand 4790 Nórsko dlhodobý pobyt na území SR : Palárikova 23 Bratislava
   29.04.1996Nové predmety činnosti:
   výroba, opravy lekárskych prístrojov a nástrojov a zdravotníckych potrieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Edmund Dandár 240 Zemplínske Hradište
   Ing. Anastázia Macková Hanulova 5 Bratislava
   Björn Kierulf Ovre Hestheia 4 Lillesand 4790 Nórsko dlhodobý pobyt na území SR : Palárikova 23 Bratislava
   28.04.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Macko Hanulova 5 Bratislava
   Ing. Anastázia Macková Hanulova 5 Bratislava
   Björn Kierulf Ovre Hestheia 4 Lillesand 4790 Nórsko dlhodobý pobyt na území SR : Palárikova 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Björn Kierulf Palárikova 23 Bratislava
   Ing. Ivan Macko Hanulova 5 Bratislava
   JUDr. Juraj Vengloš Jégeho 7 Bratislava
   03.08.1994Nové sidlo:
   Vajnorská 89 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   Noví spoločníci:
   Ing. Vojtech Kabáth Planckova 4 Bratislava
   Ing. Ivan Macko Hanulova 5 Bratislava
   Ing. Anastázia Macková Hanulova 5 Bratislava
   JUDr. Juraj Vengloš Raková 5 Limbach
   Ing. Stanislav Výžinkár Jána Poničana 7 Bratislava
   Björn Kierulf Ovre Hestheia 4 Lillesand 4790 Nórsko dlhodobý pobyt na území SR : Palárikova 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vojtech Kabáth Planckova 4 Bratislava
   Björn Kierulf Palárikova 23 Bratislava
   Ing. Ivan Macko Hanulova 5 Bratislava
   JUDr. Juraj Vengloš Jégeho 7 Bratislava
   Ing. Stanislav Výžinkár Jána Poničana 7 Bratislava
   02.08.1994Zrušené sidlo:
   Hanulova 5 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Poskytovanie organizačných, poradenských, konzultačných, sprostredkovateľských, obstarávacích a sprievodcovských služieb pre občanov a organizácie v oblasti ekonomiky, obchodu, služieb obyvateľstvu a vo vzťahu k zahraničiu zahranično-hospodárske služby
   Nákup, predaj a výroba výrobkov z papiera, dreva, textilu, kovov, prírodných a umelých vlákien a priadzí, plastických a agrochemických látok, surovín a výrobkov polygrafického a kozmetického priemyslu, keramiky, skla, kože a výrobkov z kože, neplnohodnotných výrobkov, druhotných surovín, stavebných hmôt materiálov a výrobkov poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu, vrátane veľko a maloobchodnej činnosti.
   zahranično-obchodná činnosť okrem komodít na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
   nákup, predaj a výroba výrobkov spotrebnej elektroniky a elektronických výrobkov
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vojtech Kabáth Černého 27 Bratislava
   Ing. Anastázia Macková Hanulova 5 Bratislava
   JUDr. Juraj Vengloš Jégeho 7 Bratislava
   Ing. Stanislav Výžinkár Jáma Poničana 7 Bratislava
   Björn Kierulf Ovre Hestheia 4 Lillesand 4790 Nórsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   10.07.1991Nové obchodné meno:
   ZELENÁ LÍNIA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hanulova 5 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Poskytovanie organizačných, poradenských, konzultačných, sprostredkovateľských, obstarávacích a sprievodcovských služieb pre občanov a organizácie v oblasti ekonomiky, obchodu, služieb obyvateľstvu a vo vzťahu k zahraničiu zahranično-hospodárske služby
   Nákup, predaj a výroba výrobkov z papiera, dreva, textilu, kovov, prírodných a umelých vlákien a priadzí, plastických a agrochemických látok, surovín a výrobkov polygrafického a kozmetického priemyslu, keramiky, skla, kože a výrobkov z kože, neplnohodnotných výrobkov, druhotných surovín, stavebných hmôt materiálov a výrobkov poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu, vrátane veľko a maloobchodnej činnosti.
   zahranično-obchodná činnosť okrem komodít na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
   nákup, predaj a výroba výrobkov spotrebnej elektroniky a elektronických výrobkov
   Noví spoločníci:
   Ing. Vojtech Kabáth Černého 27 Bratislava
   Ing. Anastázia Macková Hanulova 5 Bratislava
   JUDr. Juraj Vengloš Jégeho 7 Bratislava
   Ing. Stanislav Výžinkár Jáma Poničana 7 Bratislava
   Björn Kierulf Ovre Hestheia 4 Lillesand 4790 Nórsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia