Create Invoice

SEVAMEX - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SEVAMEX
Status Destroyed
PIN 17319340
TIN 2020845464
Date create 11 September 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat SEVAMEX
Jelačičova 8
82108
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17319340 TIN: 2020845464
 • Registered seat: SEVAMEX, Jelačičova 8, 82108, Bratislava
 • Date create: 11 September 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   20.04.2012Zrušené obchodné meno:
   SEVAMEX a.s.
   Zrušené sidlo:
   Jelačičova 8 Bratislava 821 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov za účelom ich ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb a priemyslu
   propagačná činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Eva Mesíková - predseda J. Smreka 1 Bratislava 841 08
   Marián Moravčík - člen Stavbárska 40 Bratislava 821 07
   Ing. Jozef Šlosarčík - člen Remeselnícka 3703/23 Michalovce 071 01
   24.01.1996Nové obchodné meno:
   SEVAMEX a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Eva Mesíková - predseda J. Smreka 1 Bratislava 841 08
   Marián Moravčík - člen Stavbárska 40 Bratislava 821 07
   Ing. Jozef Šlosarčík - člen Remeselnícka 3703/23 Michalovce 071 01
   23.01.1996Zrušené obchodné meno:
   PRVÁ SLOVENSKÁ MLIEKARENSKÁ AKCIOVÁ SPOLOČ- NOSŤ PRE VÝVOZ A DOVOZ MLIEKARENSKÝCH VÝROB- KOV
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Dionýz Földeš - predseda predstavenstva kpt. Nálep- ku Košice
   Ing. Mária Olšinská Obežná 12 Bratislava
   Ing. Eugen Varga Kuklovs-kého 49 Bratislava
   02.05.1995Nové sidlo:
   Jelačičova 8 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov za účelom ich ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb a priemyslu
   propagačná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Olšinská Obežná 12 Bratislava
   Ing. Eugen Varga Kuklovs-kého 49 Bratislava
   01.05.1995Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 27 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj mliekarenských výrobkov
   nákup a predaj materiálov, techniky, technológie, náhradných dielov, obalového materiálu v oblasti mliekarenského priemyslu v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodnej činnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Bočák - riaditeľ Školska 2 Galanta
   Ing. Ján Kerestes ČA 294/13 Považská Bystrica
   Vladimír Dušek Jivenská 1243 Praha 4 Česká republika
   Daniela Ilyková Pavlovská 586/3 Praha 6 Česká republika
   29.11.1993Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj mliekarenských výrobkov
   nákup a predaj materiálov, techniky, technológie, náhradných dielov, obalového materiálu v oblasti mliekarenského priemyslu v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodnej činnosti
   28.11.1993Zrušeny predmety činnosti:
   vývoz a dovoz mliekarenských výrobkov
   dovoz materiálov, techniky, technológie, náhradných dielov, obalového materiálu a pod.
   dovoz poľnohospodárskej a veterinárnej chémie a ďalšieho tovaru, ktorý môže napomôcť k zlepšeniu kvality prvotných surovín
   spolupráca pre investičnú činnosť na podporu exportu
   výkon a sprostredkovanie služieb súvisiacich s predmetom činnosti akcionárov
   vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti pre čs. osoby vo vzťahu k zahraničným osobám
   dovoz a vývoz ďalších vecí a zariadení, s výnimkou tých, ku ktorých dovozu a vývozu je potrebné povolenie FMZO
   poskytovanie technicko-poradenských služieb v rámci predmetu podnikania
   poskytovanie a prijímanie všetkých služieb súvisiacich bezprostredne s vykonávaním zahranično-obchodnej činnosti v rámci stanoveného predmetu podnikania
   K zahranično-obchodnej činnosti bolo vyda é povolenie Federálneho ministerstva zahraničného obchodu dňa 19.08.1991 číslo jednania 53/4395/VA/91, register č. 108008556
   11.09.1991Nové obchodné meno:
   PRVÁ SLOVENSKÁ MLIEKARENSKÁ AKCIOVÁ SPOLOČ- NOSŤ PRE VÝVOZ A DOVOZ MLIEKARENSKÝCH VÝROB- KOV
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 27 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   vývoz a dovoz mliekarenských výrobkov
   dovoz materiálov, techniky, technológie, náhradných dielov, obalového materiálu a pod.
   dovoz poľnohospodárskej a veterinárnej chémie a ďalšieho tovaru, ktorý môže napomôcť k zlepšeniu kvality prvotných surovín
   spolupráca pre investičnú činnosť na podporu exportu
   výkon a sprostredkovanie služieb súvisiacich s predmetom činnosti akcionárov
   vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti pre čs. osoby vo vzťahu k zahraničným osobám
   dovoz a vývoz ďalších vecí a zariadení, s výnimkou tých, ku ktorých dovozu a vývozu je potrebné povolenie FMZO
   poskytovanie technicko-poradenských služieb v rámci predmetu podnikania
   poskytovanie a prijímanie všetkých služieb súvisiacich bezprostredne s vykonávaním zahranično-obchodnej činnosti v rámci stanoveného predmetu podnikania
   K zahranično-obchodnej činnosti bolo vyda é povolenie Federálneho ministerstva zahraničného obchodu dňa 19.08.1991 číslo jednania 53/4395/VA/91, register č. 108008556
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Bočák - riaditeľ Školska 2 Galanta
   Ing. Dionýz Földeš - predseda predstavenstva kpt. Nálep- ku Košice
   Ing. Ján Kerestes ČA 294/13 Považská Bystrica
   Vladimír Dušek Jivenská 1243 Praha 4 Česká republika
   Daniela Ilyková Pavlovská 586/3 Praha 6 Česká republika