Create Invoice

KVZ - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name KVZ
Status Destroyed
PIN 17319471
TIN 2020301294
Date create 26 July 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat KVZ
Medená 5
81102
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17319471 TIN: 2020301294
 • Registered seat: KVZ, Medená 5, 81102, Bratislava
 • Date create: 26 July 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   13.09.2012Zrušené obchodné meno:
   KVZ spol.s.r.o.,
   Zrušené sidlo:
   Medená 5 Bratislava 811 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb vrátane vybav. sídl. celkov
   vykonávanie priemyselných stavieb
   dodávka a montáž interiérov stavieb
   výroba a montáž dodatočnej tepelno-izolačnej rolety pre otvorové výplňové konštrukcie
   marketing a management
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kostelničák , CSc. L.Dérera 15 Bratislava
   Ing. Katarína Zárišová Romanova 35 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Kostelničák , CSc. L.Dérera 15 Bratislava
   Ing. Katarína Zárišová Romanova 35 Bratislava
   03.02.2003Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kostelničák , CSc. L.Dérera 15 Bratislava
   Ing. Katarína Zárišová Romanova 35 Bratislava
   02.02.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kostelničák , CSc. L.Dérera 15 Bratislava
   Ing. Štefan Vadócz , CSc. Vígľašská 2 Bratislava
   Ing. Katarína Zárišová Romanova 35 Bratislava
   08.07.2002Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva
   07.07.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Vadócz , CSc. Vígľašská 2 Bratislava Skončenie funkcie: 23.04.2002
   13.10.1999Nové sidlo:
   Medená 5 Bratislava 811 02
   12.10.1999Zrušené sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 832 30
   26.02.1999Nové sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 832 30
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kostelničák , CSc. L.Dérera 15 Bratislava
   Ing. Štefan Vadócz , CSc. Vígľašská 2 Bratislava
   Ing. Katarína Zárišová Romanova 35 Bratislava
   25.02.1999Zrušené sidlo:
   Medená 5 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kostelničák , CSc. Chorvátska 1 Bratislava
   Ing. Štefan Vadócz , CSc. Vígľašská 2 Bratislava
   Ing. Katarína Zárišová Romanova 35 Bratislava
   18.12.1995Nové sidlo:
   Medená 5 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb vrátane vybav. sídl. celkov
   vykonávanie priemyselných stavieb
   dodávka a montáž interiérov stavieb
   výroba a montáž dodatočnej tepelno-izolačnej rolety pre otvorové výplňové konštrukcie
   marketing a management
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kostelničák , CSc. Chorvátska 1 Bratislava
   Ing. Štefan Vadócz , CSc. Vígľašská 2 Bratislava
   Ing. Katarína Zárišová Romanova 35 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Vadócz , CSc. Vígľašská 2 Bratislava Skončenie funkcie: 23.04.2002
   Ing. Peter Kostelničák , CSc. L.Dérera 15 Bratislava
   Ing. Katarína Zárišová Romanova 35 Bratislava
   17.12.1995Zrušené sidlo:
   Fučíkova 16 Bratislava 811 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   stavebná činnosť
   výroba stavebných prvkov, nákup a predaj stavebného materiálu
   prenájom stavebných strojných zariadení
   poradenská činnosť, sprostredkovanie expertíznej a projekčnej činnosti, expertízná
   sprostredkovanie a zabepzečenie služieb, vrátane odborných stavebárskych tematických a jazykových kurzov, sympozií, konferencií spolu s ubytovaním a stravovaním
   sprostredkovanie kúpy, predaja a nájmu nehnuteľností, najmä stavebných parciel, iných pozemkov účelových stavieb, rekreačných športových zariadení, historických budov a a rodinných domov
   vybavovanie a obstarávanie náležitostí potrebných pre investičnú činnosť
   servis a údržba strojov z oblasti predmetu podnikania
   marketing a akvizičná činnosť v oblasti predmetu podnikania, vedenie konsingnačného skladu
   zahranično-obchodná činnosť- spočívajúca vo vývoze a dovoze vecí, ako aj poskytovanie a prijímanie slu žieb s výnimkou prípadov, na vykonávanie ktorých sa vyžaduje povolenie na zahranično-obchodnú činnosť
   kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR vyhlášky FMZO č. 533/1990 Zb.
   sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre československé osoby v styku so zahraničnými osobami
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kostelničák , CSc. L. Dérera 15 Bratislava
   Ing. Štefan Vadócz , CSc. Buďonného 48 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.04.1992Nové sidlo:
   Fučíkova 16 Bratislava 811 02
   20.04.1992Zrušené sidlo:
   Fučíkova 16 Bratislava
   26.07.1991Nové obchodné meno:
   KVZ spol.s.r.o.,
   Nové sidlo:
   Fučíkova 16 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   stavebná činnosť
   výroba stavebných prvkov, nákup a predaj stavebného materiálu
   prenájom stavebných strojných zariadení
   poradenská činnosť, sprostredkovanie expertíznej a projekčnej činnosti, expertízná
   sprostredkovanie a zabepzečenie služieb, vrátane odborných stavebárskych tematických a jazykových kurzov, sympozií, konferencií spolu s ubytovaním a stravovaním
   sprostredkovanie kúpy, predaja a nájmu nehnuteľností, najmä stavebných parciel, iných pozemkov účelových stavieb, rekreačných športových zariadení, historických budov a a rodinných domov
   vybavovanie a obstarávanie náležitostí potrebných pre investičnú činnosť
   servis a údržba strojov z oblasti predmetu podnikania
   marketing a akvizičná činnosť v oblasti predmetu podnikania, vedenie konsingnačného skladu
   zahranično-obchodná činnosť- spočívajúca vo vývoze a dovoze vecí, ako aj poskytovanie a prijímanie slu žieb s výnimkou prípadov, na vykonávanie ktorých sa vyžaduje povolenie na zahranično-obchodnú činnosť
   kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR vyhlášky FMZO č. 533/1990 Zb.
   sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre československé osoby v styku so zahraničnými osobami
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kostelničák , CSc. L. Dérera 15 Bratislava
   Ing. Štefan Vadócz , CSc. Buďonného 48 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia