Create Invoice

E N A Production - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name E N A Production
Status Destroyed
PIN 17319536
TIN 2020312371
Date create 26 June 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat E N A Production
Fučíkova 309
90873
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17319536 TIN: 2020312371
 • Registered seat: E N A Production, Fučíkova 309, 90873, Bratislava
 • Date create: 26 June 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   27.08.2013Zrušené obchodné meno:
   E N A Production, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Fučíkova 309 Veľké Leváre 908 73
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa, skladovanie a predaj tovaru
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, obchodu, služieb a prác
   marketingové služby
   kúpa, predaj, prenájom a zapožičiavanie nehnuteľností, zariadení, dopravnej techniky a leasingová činnosť
   sprostredkovanie, sprístupňovanie a produkcia umeleckých diel a programov verejnosti interpretmi alebo zvukovými, zvukovoobrazovými záznamami ich rozmnoženinami, prípadne s použitím iných techník
   organizovanie súťaží, prehliadok a festivalov
   propagácia a reklama
   vydávanie neperiodických tlačovín a vydávanie zvukových nosičov /magnetofónové kazety, gramoplatne, CD, videoclipy, videoprogramy/, vrátane ich šírenia
   vydavateľská a subvydavateľská činnosť na základe copyrightu
   vnútroštátna a medzinárodná cestná nákladná doprava
   sprostredkovanie obchodu a výkonu služieb v oblasti stavebnej výroby a stavebníctva
   prieskum trhu
   prenájom hnuteľných vecí
   zahraničnoobchodná činnosť v celom rozsahu predmetu činnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Anton Malík Fučíkova 309 Veľké Leváre
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Anton Malík Fučíkova 309 Veľké Leváre
   12.02.1999Nové sidlo:
   Fučíkova 309 Veľké Leváre 908 73
   Noví spoločníci:
   Anton Malík Fučíkova 309 Veľké Leváre
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Anton Malík Fučíkova 309 Veľké Leváre
   11.02.1999Zrušené sidlo:
   Pluhová 34 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Roman Guryča Vrančovičova 48 Bratislava
   Ing. Igor Guryča Fándlyho 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Guryča Fándlyho 10 Bratislava
   Ing. Igor Guryča - riaditeľ Fándlyho 10 Bratislava
   17.11.1993Nové obchodné meno:
   E N A Production, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pluhová 34 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   kúpa, skladovanie a predaj tovaru
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, obchodu, služieb a prác
   marketingové služby
   kúpa, predaj, prenájom a zapožičiavanie nehnuteľností, zariadení, dopravnej techniky a leasingová činnosť
   sprostredkovanie, sprístupňovanie a produkcia umeleckých diel a programov verejnosti interpretmi alebo zvukovými, zvukovoobrazovými záznamami ich rozmnoženinami, prípadne s použitím iných techník
   organizovanie súťaží, prehliadok a festivalov
   propagácia a reklama
   vydávanie neperiodických tlačovín a vydávanie zvukových nosičov /magnetofónové kazety, gramoplatne, CD, videoclipy, videoprogramy/, vrátane ich šírenia
   vydavateľská a subvydavateľská činnosť na základe copyrightu
   vnútroštátna a medzinárodná cestná nákladná doprava
   sprostredkovanie obchodu a výkonu služieb v oblasti stavebnej výroby a stavebníctva
   prieskum trhu
   prenájom hnuteľných vecí
   zahraničnoobchodná činnosť v celom rozsahu predmetu činnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Guryča Fándlyho 10 Bratislava
   Ing. Igor Guryča - riaditeľ Fándlyho 10 Bratislava
   16.11.1993Zrušené obchodné meno:
   ENA Music Production, spol. s r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   1. kúpa, skladovanie a predaj tovaru (okrem tovarov, na ktoré je potrebné osobitné povolenie)
   2. poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, obchodu a služieb
   3. marketingové služby
   4. kúpa, predaj, prenájom a zapožičiavanie nehnuteľností, zariadení, dopravnej techniky a leasingová činnosť
   5. sprostredkovávanie, sprístupňovanie a produkcia umeleckých diel a programov verejnosti interpretmi alebo zvukovými, zvukovoobrazovými záznamami a ich rozmnoženinami, prípadne s použitím iných techník
   6. organizovanie súťaží, prehliadok a festivalov
   7. propagácia a reklama sprostredkovaných umelcov a programov
   8. vydávanie neperiodických tlačovín a vydávanie zvukových nosičov (magnetofónové kazety, gramoplatne, CD, videoclipy, videoprogramy), vrátane ich šírenia
   9. vydavateľská a subvydavateľská činnosť na základe copyrightu
   10. zahraničnoobchodná činnosť v celom rozsahu predmetu činnosti
   26.06.1991Nové obchodné meno:
   ENA Music Production, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1. kúpa, skladovanie a predaj tovaru (okrem tovarov, na ktoré je potrebné osobitné povolenie)
   2. poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, obchodu a služieb
   3. marketingové služby
   4. kúpa, predaj, prenájom a zapožičiavanie nehnuteľností, zariadení, dopravnej techniky a leasingová činnosť
   5. sprostredkovávanie, sprístupňovanie a produkcia umeleckých diel a programov verejnosti interpretmi alebo zvukovými, zvukovoobrazovými záznamami a ich rozmnoženinami, prípadne s použitím iných techník
   6. organizovanie súťaží, prehliadok a festivalov
   7. propagácia a reklama sprostredkovaných umelcov a programov
   8. vydávanie neperiodických tlačovín a vydávanie zvukových nosičov (magnetofónové kazety, gramoplatne, CD, videoclipy, videoprogramy), vrátane ich šírenia
   9. vydavateľská a subvydavateľská činnosť na základe copyrightu
   10. zahraničnoobchodná činnosť v celom rozsahu predmetu činnosti
   Noví spoločníci:
   Roman Guryča Vrančovičova 48 Bratislava
   Ing. Igor Guryča Fándlyho 10 Bratislava