Create Invoice

SLOVPATRIA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SLOVPATRIA
Status Destroyed
PIN 17319706
Date create 17 July 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat SLOVPATRIA
Trnavská 33/c
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17319706
 • Registered seat: SLOVPATRIA, Trnavská 33/c, Bratislava
 • Date create: 17 July 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   26.01.2006Zrušené obchodné meno:
   SLOVPATRIA spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Trnavská 33/c Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kúpy a predaja spotrebného tovaru, polotovarov a surovín, ako aj zariadení pre výrobu, maloobchodný predaj spotrebného tovaru, vykonávanie veľkoobchodnej a reexpedičej činnosti pre maloobchodných odberateľov v sortimente potravinárskeho a priemyselného tovaru, textilu, stavebnín a nábytku, vykonávanie katalógového skladového predaja a zásielkovej služby, nákup a predaj čerstvého ovocia a zeleniny, strukovín, maku, liečivých rastlín, lesných plodov a slimákov, zriaďovanie a prevádzkovanie škôlkarskej činnosti pre pestovaní okrasných drevín, kríkov a ovocných stromkov a ich odpredaj drobným spotrebiteľom, zriaďovanie obchodných stredísk racionálnej výživy, zriaďovanie konzultačných a predajných stredísk pre ponuku systémov alternatívneho získavania zdrojov energií, úpravovni vôd, kontaminovaných pôd a pod., prevádzkovanie stavebno-montážnych prác menšieho rozsahu, najmä v oblasti zriaďovania predajných a skladových zariadení, zabezpečovanie opráv a údržby, ako aj predaj malej záhradnej mechanizácie, polievacích zariadení a agregátov a drobných poľnohospodárskych strojov, prevádzkovanie záložní, vykonavanie realitnej činnosti v oblasti kúpy a predaja nehnuteľností na základe povolenia, zabezpečovanie leasingových operácií, zriaďovanie afilácii v zahraničí súvisiach s predmetom podnikania, vykonávanie zahranično-obchodnehj činnosti so zameraním na dovoz a vývoz spotrebného tovaru a surovín, včítane zastupovania zahraničných obchodných firiem v tuzemsku na základe poverenia a zmluvných vzťahov, okrem tovarov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie, vykonávanie ďalšej podnikateľskej činnosti súvisiacej s hlavným predmetom podnikania
   Zrušeny spoločníci:
   Eduard Petrakovič Sokolská 17 Modra
   Ing. Peter Strapák Duklianska 4 Bratislava
   Ing. Jozef Závodský Sedmelijská 5 Bratislava
   Oľga Andelová Rozvodná 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Závodský Sedmelijská 5 Bratislava
   Ing. Peter Strapák Duklianska 4 Bratislava
   Eduard Petrakovič Sokolská 17 Modra
   16.07.1991Nové obchodné meno:
   SLOVPATRIA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Trnavská 33/c Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kúpy a predaja spotrebného tovaru, polotovarov a surovín, ako aj zariadení pre výrobu, maloobchodný predaj spotrebného tovaru, vykonávanie veľkoobchodnej a reexpedičej činnosti pre maloobchodných odberateľov v sortimente potravinárskeho a priemyselného tovaru, textilu, stavebnín a nábytku, vykonávanie katalógového skladového predaja a zásielkovej služby, nákup a predaj čerstvého ovocia a zeleniny, strukovín, maku, liečivých rastlín, lesných plodov a slimákov, zriaďovanie a prevádzkovanie škôlkarskej činnosti pre pestovaní okrasných drevín, kríkov a ovocných stromkov a ich odpredaj drobným spotrebiteľom, zriaďovanie obchodných stredísk racionálnej výživy, zriaďovanie konzultačných a predajných stredísk pre ponuku systémov alternatívneho získavania zdrojov energií, úpravovni vôd, kontaminovaných pôd a pod., prevádzkovanie stavebno-montážnych prác menšieho rozsahu, najmä v oblasti zriaďovania predajných a skladových zariadení, zabezpečovanie opráv a údržby, ako aj predaj malej záhradnej mechanizácie, polievacích zariadení a agregátov a drobných poľnohospodárskych strojov, prevádzkovanie záložní, vykonavanie realitnej činnosti v oblasti kúpy a predaja nehnuteľností na základe povolenia, zabezpečovanie leasingových operácií, zriaďovanie afilácii v zahraničí súvisiach s predmetom podnikania, vykonávanie zahranično-obchodnehj činnosti so zameraním na dovoz a vývoz spotrebného tovaru a surovín, včítane zastupovania zahraničných obchodných firiem v tuzemsku na základe poverenia a zmluvných vzťahov, okrem tovarov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie, vykonávanie ďalšej podnikateľskej činnosti súvisiacej s hlavným predmetom podnikania
   Noví spoločníci:
   Eduard Petrakovič Sokolská 17 Modra
   Ing. Peter Strapák Duklianska 4 Bratislava
   Ing. Jozef Závodský Sedmelijská 5 Bratislava
   Oľga Andelová Rozvodná 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Závodský Sedmelijská 5 Bratislava
   Ing. Peter Strapák Duklianska 4 Bratislava
   Eduard Petrakovič Sokolská 17 Modra