Create Invoice

IMPAX Trading - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name IMPAX Trading
PIN 17320097
TIN 2020300447
VAT number SK2020300447
Date create 26 June 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat IMPAX Trading
Dúbravská cesta 9
84236
Bratislava
Financial information
Sales and income 4 476 997 €
Profit 206 107 €
Capital 4 299 963 €
Own capital 2 518 378 €
Contact Information
Email impax@impax.sk
Phone(s) 0254650127, 0254777086, 0254777410, 0254777413, 0254789192
Fax(es) 0254777413
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 3,771,040
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 1,015,917
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 1,015,917
A.II.1. Land (031) - /092A/ 465,548
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 148,134
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 271,568
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 112,187
8. Advances on long-term tangible assets (052) - /095A/ 18,480
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,740,643
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 213,754
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 38,867
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 174,887
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 189
8. Deferred tax asset (481A) 189
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 2,481,937
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 1,126,481
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,126,481
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 31,240
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,324,216
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 44,763
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 13,607
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 31,156
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 14,480
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 14,480
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 3,771,040
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,600,117
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,972
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,972
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 663
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 2,386,375
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 2,386,375
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 206,107
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,170,923
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 57,015
9. Liabilities from social fund (472) 91
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 56,924
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 1,041,897
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 763,821
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 763,821
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 170,000
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 61,180
7. Liabilities from social insurance (336) 36,423
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,473
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 72,011
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 72,011
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 4,437,966
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 4,476,997
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 217,709
III. Revenues from sale of services (602, 606) 4,220,257
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 17,501
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21,530
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,165,928
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 154,033
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 1,394,474
D. Services (účtová group of 51) 1,076,520
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 1,296,680
E.1. Wages and salaries (521, 522) 947,538
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 315,514
4. Social expenses (527, 528) 33,628
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 6,063
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 101,818
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 101,818
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 1,992
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 56,374
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 77,974
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 311,069
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,812,939
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,094
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 863
2. Other interest income (662A) 863
XII. Foreign exchange gains (663) 181
XIV. Other income from financial activities (668) 50
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 26,700
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 113
2. Other expense (562A) 113
O. Exchange rate losses (563) 22,999
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 3,588
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -25,606
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 285,463
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 79,356
R.1. Income tax expense current (591, 595) 79,493
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -137
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 206,107
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17320097 TIN: 2020300447 VAT number: SK2020300447
 • Registered seat: IMPAX Trading, Dúbravská cesta 9, 84236, Bratislava
 • Date create: 26 June 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Mária Šemro-Kovalíková riaditeľka Hany Meličkovej 3448/35 Bratislava 841 05 18.06.1993
  Ing. Ján Guráň riaditeľ Dostojevského rad 13 Bratislava 811 09 18.06.1993
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Mária Šemro-Kovalíková 3 486 € (50%) Hany Meličkovej 3448/35 Bratislava 841 05
  Ing. Ján Guráň 3 486 € (50%) Dostojevského rad 13 Bratislava 811 09
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   20.05.2013Zrušeny spoločníci:
   Jozef Papp Sankt Pauli Kyrkogata 6 Malmö 211 49 Švédske kráľovstvo
   02.06.2009Noví spoločníci:
   Ing. Mária Šemro-Kovalíková Hany Meličkovej 3448/35 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Šemro-Kovalíková - riaditeľka Hany Meličkovej 3448/35 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 18.06.1993
   01.06.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Šemro-Kovalíková Hálova 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Šemro-Kovalíková - riaditeľka Hálova 12 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 18.06.1993
   15.08.2006Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v odbore všeobecná starostlivosť o deti a dorast - pediatria
   03.08.2003Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť cestovnej kancelárie
   11.06.2002Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore nefrológia
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Guráň - riaditeľ Dostojevského rad 13 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 18.06.1993
   Ing. Mária Šemro-Kovalíková - riaditeľka Hálova 12 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 18.06.1993
   10.06.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Guráň - riaditeľ L. Szántoa 19 Bratislava
   Mária Šemro-Kovalíková - riaditeľka Čičerinova 12 Bratislava
   20.03.2001Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 36
   Nové predmety činnosti:
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení bez obsluhy
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných základných služieb
   upratovacie práce
   sprostredkovateľská činnosť v doprave
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   servis zdravotníckej techniky /dialyzačné prístroje/
   výroba, oprava, úprava zdravotníckych pomôcok /súvisiacich s dialyzačnými zariadeniami/
   19.03.2001Zrušené sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 811 08
   24.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ján Guráň Dostojevského rad 13 Bratislava 811 09
   Ing. Mária Šemro-Kovalíková Hálova 12 Bratislava
   Jozef Papp Sankt Pauli Kyrkogata 6 Malmö 211 49 Švédske kráľovstvo
   23.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Ján Guráň L. Szántoa 19 Bratislava
   Mária Šemro-Kovalíková Čičerinova 12 Bratislava
   Jozef Papp Spängatton 27E Malmö, Švédske kráľovstvo
   18.01.1994Nové obchodné meno:
   IMPAX Trading, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 811 08
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   nákup a predaj lekárskej techniky
   činnosť realitnej kancelárie
   činnosť cestovnej kancelárie
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   17.01.1994Zrušené obchodné meno:
   IMPAX Trading, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Červenej armády 6 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľská a obchodná činnosť - sprostredkovanie, kúpa a predaj vecí hnuteľných, vrátane výkonu zahranično-obchodnej činnosti a sprostredkovateľskej činnosti, podľa platných právnych predpisov
   poradenská, konzultačná činnosť v prospech zahraničných osôb, vrátane ich zastupovania na území ČSFR /marketing/
   poskytovanie reštauračných a ubytovacích služieb
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Papp - riaditeľ Spängatton 27E Malmö, Švédske kráľovstvo
   01.07.1991Nové obchodné meno:
   IMPAX Trading, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Červenej armády 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská a obchodná činnosť - sprostredkovanie, kúpa a predaj vecí hnuteľných, vrátane výkonu zahranično-obchodnej činnosti a sprostredkovateľskej činnosti, podľa platných právnych predpisov
   poradenská, konzultačná činnosť v prospech zahraničných osôb, vrátane ich zastupovania na území ČSFR /marketing/
   poskytovanie reštauračných a ubytovacích služieb
   Noví spoločníci:
   Ján Guráň L. Szántoa 19 Bratislava
   Mária Šemro-Kovalíková Čičerinova 12 Bratislava
   Jozef Papp Spängatton 27E Malmö, Švédske kráľovstvo
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Guráň - riaditeľ L. Szántoa 19 Bratislava
   Mária Šemro-Kovalíková - riaditeľka Čičerinova 12 Bratislava
   Jozef Papp - riaditeľ Spängatton 27E Malmö, Švédske kráľovstvo