Create Invoice

EXMONT BRATISLAVA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name EXMONT BRATISLAVA
PIN 17320119
TIN 1025287780
Date create 12 August 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat EXMONT BRATISLAVA
Kukučínova 52
83103
Bratislava
Contact Information
Email exmont@ba.psg.sk
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17320119 TIN: 1025287780
 • Registered seat: EXMONT BRATISLAVA, Kukučínova 52, 83103, Bratislava
 • Date create: 12 August 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Attila Kázmér Lidér Tejed 47 Povoda 929 01 28.07.2008
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Attila Kázmér 193 224 € (100%) Lidér Tejed 47 Povoda 929 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   06.08.2008Noví spoločníci:
   Attila Kázmér Lidér Tejed 47 Povoda 929 01
   Nový štatutárny orgán:
   Attila Kázmér Lidér Tejed 47 Povoda 929 01 Vznik funkcie: 28.07.2008
   05.08.2008Zrušeny spoločníci:
   Peter Mauer Banšelova 4273/24 Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Mauer Banšelova 4273/24 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 03.05.2006
   27.05.2006Nové sidlo:
   Kukučínova 52 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom
   Noví spoločníci:
   Peter Mauer Banšelova 4273/24 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Mauer Banšelova 4273/24 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 03.05.2006
   26.05.2006Zrušené sidlo:
   Tupolevova 1 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Roman Mozolák Rovniankova 15 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Mozolák Rovniankova 15 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 07.06.2002
   17.07.2002Nové sidlo:
   Tupolevova 1 Bratislava 851 01
   16.07.2002Zrušené sidlo:
   Vlčie hrdlo Bratislava 821 10
   28.06.2002Nové sidlo:
   Vlčie hrdlo Bratislava 821 10
   Noví spoločníci:
   Roman Mozolák Rovniankova 15 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Mozolák Rovniankova 15 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 07.06.2002
   27.06.2002Zrušené sidlo:
   Vlčie hrdlo Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Gomola Lumumbova 30 Bratislava
   Ing. Jozef Hriňák Rajčianska 32 Bratislava
   Dušan Michelič Šancova 3 Pezinok
   Ing. František Mišanko Žukovova 28 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Hriňák Rajčianska 32 Bratislava Skončenie funkcie: 07.06.2002
   19.03.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Hriňák Rajčianska 32 Bratislava Skončenie funkcie: 07.06.2002
   18.03.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Hriňák Rajčianska 34 Bratislava
   04.04.1997Nové predmety činnosti:
   dodávky a montáž potrubných rozvodov
   dodávky, montáže, opravy, údržba, modernizácia a rekonštrukcie strojnotechnologických celkov a zariadení, okrem zásahov do elektrických zariadení
   výroba a montáž oceľových konštrukcií a zámočníckych výrobkov
   výroba, rekonštrukcie, montáž a opravy určených technických zariadení zdvíhacích zariadení
   vykonávanie montáží, opráv a rekonštrukcií tlakových zariadení a vykonávanie revízií, skúšok tesnosti a tlakových skúšok dodávateľským spôsobom v rozsahu tlakové nádoby stabilné skupiny A a B do najvyššieho pretlaku 250 MPa
   obstarávateľská činnosť v stavebníctve a strojnotechnologických celkov
   12.06.1995Noví spoločníci:
   Jozef Gomola Lumumbova 30 Bratislava
   Ing. Jozef Hriňák Rajčianska 32 Bratislava
   Dušan Michelič Šancova 3 Pezinok
   Ing. František Mišanko Žukovova 28 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Hriňák Rajčianska 34 Bratislava
   11.06.1995Zrušeny spoločníci:
   Jozef Gomola Lumumbova 30 Bratislava
   Ing. Jozef Hriňák Rajčianska 34 Bratislava
   Dušan Michelič Šancova 3 Pezinok
   Ing. František Mišanko Žukovova 28 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.07.1993Nové predmety činnosti:
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   montáž, opravy a revízie plynových zariadení
   prenájom veľkých montážnych mechanizmov
   činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   nákup a predaj strojárenského a hutného materiálu
   montáž, opravy, rekonštrukcie a periodické skúšky vyhradených tlakových zariadení do najvyššieho pracovného pretlaku 30 MPa
   revízie, skúšky tesnosti a tlakové skúšky tlakových nádob stabilných
   20.07.1993Zrušeny predmety činnosti:
   ďalšia hospodárska činnosť súvisiaca priamo s predmetom činnosti.
   rekreačné služby
   informačná a poradenská činnosť v oblasti účtovníctva, financii, cien a kalkulácii
   inžinierska a kompletačná činnosť
   výroba zámočníckych výrobkov, technologických zariadení, žeriavových dráh a oceľových konštrukcii obdobného charakteru
   externé montáže oprávarenského charakteru, generálne opravy, rekonštrukcie a modernizácie technologických zariadení investičných celkov, bežne opravy a údržba technologických zariadení
   externé montáže technologických celkov
   12.08.1991Nové obchodné meno:
   EXMONT BRATISLAVA, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vlčie hrdlo Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   ďalšia hospodárska činnosť súvisiaca priamo s predmetom činnosti.
   rekreačné služby
   informačná a poradenská činnosť v oblasti účtovníctva, financii, cien a kalkulácii
   inžinierska a kompletačná činnosť
   výroba zámočníckych výrobkov, technologických zariadení, žeriavových dráh a oceľových konštrukcii obdobného charakteru
   externé montáže oprávarenského charakteru, generálne opravy, rekonštrukcie a modernizácie technologických zariadení investičných celkov, bežne opravy a údržba technologických zariadení
   externé montáže technologických celkov
   Noví spoločníci:
   Jozef Gomola Lumumbova 30 Bratislava
   Ing. Jozef Hriňák Rajčianska 34 Bratislava
   Dušan Michelič Šancova 3 Pezinok
   Ing. František Mišanko Žukovova 28 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia