Create Invoice

STAV CONTACT - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name STAV CONTACT
Status Destroyed
PIN 17320283
TIN 2020832231
Date create 26 August 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat STAV CONTACT
Nezábudkova 22
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17320283 TIN: 2020832231
 • Registered seat: STAV CONTACT, Nezábudkova 22, Bratislava
 • Date create: 26 August 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   22.12.2011Zrušené obchodné meno:
   STAV CONTACT, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Nezábudkova 22 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   vypracovanie návrhu rozpočtovej dokumentácie na začatie nových stavieb, stavebných objektov, rekonštrukcia stavieb a stavebných objektov
   poskytovnie služieb pri stavebnom konaní:
   vyhotovenie stavebnej dokumentácie, príprava podkladov pre stavebné konanie
   pomoc pri kolaudácii ukončovaných stavieb
   poskytovanie odborných, stavebných a komerčných rád a odborných inštrukcií, resp. úkonov pri kontrole režimu stavby, zhodnocovaní kvality stavebných prác a jej dokumentácie vedenej podľa zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení a príslušných vykonávacích predpisov
   poskytovanie sprostredkovateľských služieb a to:
   vo vyhodnotení ponuky stavebných kapacít (firiem) na zahajovaní, preberaní, rekonštruovaní stavebnej akcie
   uzatváranie sprostredkovateľskej zmluvy stavebnej pre celý alebo časť stavebného procesu, príp. výtvarné riešenie stavby
   uzatváranie komerčných zmlúv na povolené stavby pre stavebníkov
   uzatváranie, resp. sprostredkovanie iných zmlúv, napr. poistných zmlúv a pod.
   poskytovanie stavebných služieb - priama aktívna účasť na stavebnom procese - stavebný dozor a podľa požiadaviek stavebníkov aj zavádzanie softwaru a pod.
   poskytovanie odborných služieb, ktoré súvisia s odstraňovaním vád a nedorobkob, reklamácií, penalizácií a pod.
   spoločnosť s ručením obmedzeným poskytuje predmet činnosti v tuzemsku aj v zahraničí na základe príslušných platných právnych predpisov
   zahranično-obchodnú činnosť, t.j. vývoz a dovoz stavebných prác a materiálov,leasing, vývoz a dovoz tovarov a služieb, prenájom, predaj a sprostredkovanie strednej progresívnej stavebnej techniky a technológie, sprostredkovanie nákup a predaj nehnuteľností, predaj, sprostredkovanie a prenájom technológie a súčastí pre debniacu a šalovaciu technológiu v stavebníctve, školenie lešenárov dľa oprávnenia č. 0495/1991 spoločníkom Ing. Malo Pavel
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Marián Ševčík , CSc. Nezábudkova 22 Bratislava
   Ing. Peter Malo Pri Suchom mlyne 17 Bratislava
   Ing. Pavol Malo Alexyho 1 Bratislava
   Ing. Karol Hochschorner Sabinovská 5 Bratislava
   Ing. Peter Gryžboň Alexyho 1/a Bratislava
   Karl Stocker Bauunternehmen GmbH, ZG-Strase 3 Pfullendorf Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Karol Hochschorner Sabinovská 5 Bratislava
   Ing. Pavol Malo Alexyho 1 Bratislava
   Ing. Peter Gryžboň Alexyho 1/a Bratislava
   25.11.1992Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Hochschorner Sabinovská 5 Bratislava
   Ing. Pavol Malo Alexyho 1 Bratislava
   Ing. Peter Gryžboň Alexyho 1/a Bratislava
   26.08.1991Nové obchodné meno:
   STAV CONTACT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nezábudkova 22 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vypracovanie návrhu rozpočtovej dokumentácie na začatie nových stavieb, stavebných objektov, rekonštrukcia stavieb a stavebných objektov
   poskytovnie služieb pri stavebnom konaní:
   vyhotovenie stavebnej dokumentácie, príprava podkladov pre stavebné konanie
   pomoc pri kolaudácii ukončovaných stavieb
   poskytovanie odborných, stavebných a komerčných rád a odborných inštrukcií, resp. úkonov pri kontrole režimu stavby, zhodnocovaní kvality stavebných prác a jej dokumentácie vedenej podľa zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení a príslušných vykonávacích predpisov
   poskytovanie sprostredkovateľských služieb a to:
   vo vyhodnotení ponuky stavebných kapacít (firiem) na zahajovaní, preberaní, rekonštruovaní stavebnej akcie
   uzatváranie sprostredkovateľskej zmluvy stavebnej pre celý alebo časť stavebného procesu, príp. výtvarné riešenie stavby
   uzatváranie komerčných zmlúv na povolené stavby pre stavebníkov
   uzatváranie, resp. sprostredkovanie iných zmlúv, napr. poistných zmlúv a pod.
   poskytovanie stavebných služieb - priama aktívna účasť na stavebnom procese - stavebný dozor a podľa požiadaviek stavebníkov aj zavádzanie softwaru a pod.
   poskytovanie odborných služieb, ktoré súvisia s odstraňovaním vád a nedorobkob, reklamácií, penalizácií a pod.
   spoločnosť s ručením obmedzeným poskytuje predmet činnosti v tuzemsku aj v zahraničí na základe príslušných platných právnych predpisov
   zahranično-obchodnú činnosť, t.j. vývoz a dovoz stavebných prác a materiálov,leasing, vývoz a dovoz tovarov a služieb, prenájom, predaj a sprostredkovanie strednej progresívnej stavebnej techniky a technológie, sprostredkovanie nákup a predaj nehnuteľností, predaj, sprostredkovanie a prenájom technológie a súčastí pre debniacu a šalovaciu technológiu v stavebníctve, školenie lešenárov dľa oprávnenia č. 0495/1991 spoločníkom Ing. Malo Pavel
   Noví spoločníci:
   JUDr. Marián Ševčík , CSc. Nezábudkova 22 Bratislava
   Ing. Peter Malo Pri Suchom mlyne 17 Bratislava
   Ing. Pavol Malo Alexyho 1 Bratislava
   Ing. Karol Hochschorner Sabinovská 5 Bratislava
   Ing. Peter Gryžboň Alexyho 1/a Bratislava
   Karl Stocker Bauunternehmen GmbH, ZG-Strase 3 Pfullendorf Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia