Create Invoice

MERI - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name MERI
Status Destroyed
PIN 17320674
TIN 2020866100
Date create 04 July 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat MERI
Stará Vajnorská 39
83104
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17320674 TIN: 2020866100
 • Registered seat: MERI, Stará Vajnorská 39, 83104, Bratislava
 • Date create: 04 July 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   24.03.2014Zrušené obchodné meno:
   MERI spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 39 Bratislava 831 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba strojov a prístrojov
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   Zrušeny spoločníci:
   KDOW Inc, p.o. Box 7631, 931 Incline Way, Svite 235 Incline Village 894 50 Nevada, USA
   Erich Ostermann Quellenstrasse 12 Mörschwil 9402 Švajčiarsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   20.11.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Jaklovský nám. Hraničiarov 2 Bratislava
   19.10.1995Nové obchodné meno:
   MERI spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 39 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Erich Ostermann Quellenstrasse 12 Mörschwil 9402 Švajčiarsko
   18.10.1995Zrušené obchodné meno:
   M E R I spol. s r.o. Czechoslovakia
   Zrušené sidlo:
   Račianska 71 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   MERI AG Quellenstrasse 12 Mörschwil 9402 Švajčiarsko
   09.10.1992Nové predmety činnosti:
   výroba strojov a prístrojov
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Jaklovský nám. Hraničiarov 2 Bratislava
   08.10.1992Zrušeny predmety činnosti:
   a/ Výroba zariadení na povrchovú úpravu materiálov, výroba jednotlivých komponentov týchto zariadení a ich montáž
   b/ Výroba zariadení pre ochranu životného prostredia, termických čistiacich pecí, spaľovacích pecí na biologický odpad, zariadení pre lakovací priemysel
   c/ Výroba zariadení na povrchovú úpravu výrobkov nanášaním práškovými farbami
   d/ Výroba zariadení na povrchové zušľachťovanie výrobkov lakovaním a eloxovaním
   e/ dovoz a vývoz výrobkov všetkého druhu, obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu s výnimkou vecí na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných predpisov
   f/ sprostredkovateľská činnosť
   g/ montážna činnosť vnútorná a zahraničná
   h/ výroba a oprava strojov a strojných zariadení, ich technologická montáž
   ch/ oprava strojov a zariadení
   i/ výroba a oprava strojov a zariadení pre električky
   j/ oprava dopravných prostriedkov a nástrojov
   k/ spracovanie plastov
   l/ výroba rôznych priemyselných výrobkov
   m/ rôzna opravárenská činnosť
   n/ stavebná činnosť
   o/ plánovanie a realizácia investícií a údržby budov a investorstvo
   p/ návrh systémov na spracovanie údajov a softwarových výrobkov k tomu prislúchajúce služby
   r/ spracovanie údajov
   s/ všeobecná odborná vývojová služba /nie ako hlavná náplň/
   t/ hospodársko-odborné služby
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.07.1991Nové obchodné meno:
   M E R I spol. s r.o. Czechoslovakia
   Nové sidlo:
   Račianska 71 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ Výroba zariadení na povrchovú úpravu materiálov, výroba jednotlivých komponentov týchto zariadení a ich montáž
   b/ Výroba zariadení pre ochranu životného prostredia, termických čistiacich pecí, spaľovacích pecí na biologický odpad, zariadení pre lakovací priemysel
   c/ Výroba zariadení na povrchovú úpravu výrobkov nanášaním práškovými farbami
   d/ Výroba zariadení na povrchové zušľachťovanie výrobkov lakovaním a eloxovaním
   e/ dovoz a vývoz výrobkov všetkého druhu, obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu s výnimkou vecí na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných predpisov
   f/ sprostredkovateľská činnosť
   g/ montážna činnosť vnútorná a zahraničná
   h/ výroba a oprava strojov a strojných zariadení, ich technologická montáž
   ch/ oprava strojov a zariadení
   i/ výroba a oprava strojov a zariadení pre električky
   j/ oprava dopravných prostriedkov a nástrojov
   k/ spracovanie plastov
   l/ výroba rôznych priemyselných výrobkov
   m/ rôzna opravárenská činnosť
   n/ stavebná činnosť
   o/ plánovanie a realizácia investícií a údržby budov a investorstvo
   p/ návrh systémov na spracovanie údajov a softwarových výrobkov k tomu prislúchajúce služby
   r/ spracovanie údajov
   s/ všeobecná odborná vývojová služba /nie ako hlavná náplň/
   t/ hospodársko-odborné služby
   Noví spoločníci:
   MERI AG Quellenstrasse 12 Mörschwil 9402 Švajčiarsko
   KDOW Inc, p.o. Box 7631, 931 Incline Way, Svite 235 Incline Village 894 50 Nevada, USA
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia