Create Invoice

Auto Palace Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Auto Palace Bratislava
PIN 17320712
TIN 2020312470
VAT number SK2020312470
Date create 01 August 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Auto Palace Bratislava
Vajnorská 136/C
83104
Bratislava
Financial information
Sales and income 27 710 056 €
Profit 230 467 €
Contact Information
Email informaciev@autopalace.sk
Website http://www.autopalace.sk
Phone(s) +421232158341
Fax(es) 0235158333, 0263810019
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 9,435,249
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 1,617,042
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 51,799
2. Software (013) - /073, 091A/ 51,799
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 1,565,243
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 7,476
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 1,556,011
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 1,756
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,755,593
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 5,798,430
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 5,798,430
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 1,823,381
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 1,733,113
1.a. Trade receivables owed by affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 66,884
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,666,229
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 85,071
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,197
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 133,782
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 8,522
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 125,260
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 62,614
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 8,356
4. Accrued income short-term (385A) 54,258
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 9,435,249
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 730,936
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.III. Other capital funds (413) 4,346,417
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 745
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 745
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 1,441
2. Other funds (427, 42X) 1,441
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -3,854,773
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 1,293,154
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -5,147,927
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 230,467
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,693,441
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 13,023
9. Liabilities from social fund (472) 13,023
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 6,456,213
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 6,093,554
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 85,290
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,008,264
3. Other liabilities to affiliated entities (361A, 36XA, 471A, 47XA) 200,000
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 580
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 82,549
7. Liabilities from social insurance (336) 53,346
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,480
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,704
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 215,278
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 106,778
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 108,500
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,008,927
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 10,872
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 3,133
4. Deferred income short-term (384A) 7,739
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 27,147,253
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 27,710,056
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 22,480,187
III. Revenues from sale of services (602, 606) 1,768,399
V. Activation (účtová a group of 62) 170,260
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 2,898,667
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 392,543
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 27,389,431
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 20,165,294
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 344,142
C Impairment losses on inventories (+/-) (505) 129,824
D. Services (účtová group of 51) 1,651,671
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 1,651,487
E.1. Wages and salaries (521, 522) 1,224,766
2. Remuneration of members of the company bodies and cooperative (523) 4,900
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 402,322
4. Social expenses (527, 528) 19,499
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 7,207
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 383,599
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 388,399
2. Impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (+/-) (553) -4,800
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 2,669,008
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 10,601
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 376,598
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 320,625
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,127,915
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,279
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 26
2. Other interest income (662A) 26
XII. Foreign exchange gains (663) 90
XIV. Other income from financial activities (668) 1,163
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 88,552
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 61,452
N.1. Interest expense for the linked entities (562A) 10,199
2. Other expense (562A) 51,253
O. Exchange rate losses (563) 6,340
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 20,760
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -87,273
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 233,352
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,885
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,885
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 230,467
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17320712 TIN: 2020312470 VAT number: SK2020312470
 • Registered seat: Auto Palace Bratislava, Vajnorská 136/C, 83104, Bratislava
 • Date create: 01 August 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Karel Klouda Pod Markétou 43 Praha 10 - Hájek 104 00 Česká republika 01.01.2011
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  De Binckhorst Investment Company B.V. 6 639 € (100%) 2516BK´s - Gravenhage Holadsko
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   04.03.2014Nový štatutárny orgán:
   Ralph Edgar Howie Klimentská 17 Praha 110 00 Česká republika Vznik funkcie: 19.02.2014
   03.03.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Richard Kopečný U Mlejnku 111 Praha - Východ 250 66 Česká republika Vznik funkcie: 01.01.2011
   06.06.2013Nové obchodné meno:
   Auto Palace Bratislava s. r. o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 136/C Bratislava 831 04
   05.06.2013Zrušené obchodné meno:
   AUTO PALACE BRATISLAVA s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Panónska cesta 33 Bratislava 851 04
   01.01.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karel Klouda Pod Markétou 43 Praha 10 - Hájek 104 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.01.2011
   Ing. Richard Kopečný U Mlejnku 111 Praha - Východ 250 66 Česká republika Vznik funkcie: 01.01.2011
   31.12.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Strnad Staré Grunty 148 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 18.10.1996
   Ing. Jindřich Nevrla Lisztova 6 Praha 4 - Kunratice Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Panónska cesta 33 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 08.04.1999
   25.09.2010Nové predmety činnosti:
   správa bytového alebo nebytového fondu
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového alebo nebytového fondu
   čistiace a upratovacie služby
   čistenie a zimná údržba komunikácií
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   15.10.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Hermanus Johannes van Dijk Koningsveld 141 Delft 2628 LT Holandsko Vznik funkcie: 02.04.2007
   17.05.2007Nový štatutárny orgán:
   Michel Johannes Cornelissen Boterdijk 9 Malden 6581 AA Holandsko Vznik funkcie: 02.04.2007
   Hermanus Johannes van Dijk Koningsveld 141 Delft 2628 LT Holandsko Vznik funkcie: 02.04.2007
   04.01.2005Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   opravy motorových vozidiel
   sprostredkovanie obchodu
   požičiavanie áut
   opravy karosérií
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   03.01.2005Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   opravy motorových vozidiel
   sprostredkovanie obchodu
   požičoiavanie áut.
   opravy karosérií
   03.12.2002Nový štatutárny orgán:
   Anton Strnad Staré Grunty 148 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 18.10.1996
   02.12.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Strnad Staré Grunty 148 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 18.10.1996
   20.06.2002Nové sidlo:
   Panónska cesta 33 Bratislava 851 04
   Nové predmety činnosti:
   opravy karosérií
   Nový štatutárny orgán:
   Anton Strnad Staré Grunty 148 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 18.10.1996
   Ing. Jindřich Nevrla Lisztova 6 Praha 4 - Kunratice Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Panónska cesta 33 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 08.04.1999
   19.06.2002Zrušené sidlo:
   Panónska cesta 11 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Strnad Ambroseho 6 Bratislava 851 02
   Ing. Jindřich Nevrla Lisztova 6 Praha 4 - Kunratice Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Panónska cesta 11 Bratislava 851 01
   09.05.2001Noví spoločníci:
   De Binckhorst Investment Company B.V. Binckhorstlaan 312-334 2516BK´s - Gravenhage Holadsko
   08.05.2001Zrušeny spoločníci:
   AUTOBINK HOLDING N.V., Binchorstlaan 312-334 S-gravenhagen Holandsko
   08.04.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jindřich Nevrla Lisztova 6 Praha 4 - Kunratice Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Panónska cesta 11 Bratislava 851 01
   07.04.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Luboš Kolář Panónska 3308/11 Bratislava 851 04
   09.07.1998Nové predmety činnosti:
   požičoiavanie áut.
   18.10.1996Nové obchodné meno:
   AUTO PALACE BRATISLAVA s.r.o.
   Noví spoločníci:
   AUTOBINK HOLDING N.V., Binchorstlaan 312-334 S-gravenhagen Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Luboš Kolář Panónska 3308/11 Bratislava 851 04
   Anton Strnad Ambroseho 6 Bratislava 851 02
   17.10.1996Zrušené obchodné meno:
   K.S.O., spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Luboš Kolář Vajnorská 92 Bratislava
   Karl Oppitzhauser Štúrová 37 Senec
   Anton Strnad Ambroseha 6 Bratislava
   Ing. Richard Kopečbný Dělostřelecká 17 Praha Česká republika
   Ing. Jindřich Nevrla Golfova 905 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Luboš Kolář Vajnorská 92 Bratislava
   Karl Oppitzhauser Štúrová 37 Senec
   31.01.1996Nové sidlo:
   Panónska cesta 11 Bratislava 851 01
   30.01.1996Zrušené sidlo:
   Topoľčianska 6 Bratislava 851 05
   26.10.1994Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Luboš Kolář Vajnorská 92 Bratislava
   Karl Oppitzhauser Štúrová 37 Senec
   Anton Strnad Ambroseha 6 Bratislava
   Ing. Richard Kopečbný Dělostřelecká 17 Praha Česká republika
   Ing. Jindřich Nevrla Golfova 905 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Luboš Kolář Vajnorská 92 Bratislava
   25.10.1994Zrušeny spoločníci:
   Anton Strnad Ambroseha 6 Bratislava
   Karl Oppitzhauser Rudolf Pöpperl-Gasse 18 Bruck Leita Rakúsko
   Sabine Oppitzhauser Rudolf Pöpperl-Gasse 18 Bruck Leita Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Anton Strnad Ambroseha 6 Bratislava
   07.09.1994Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   opravy motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Anton Strnad Ambroseha 6 Bratislava
   Karl Oppitzhauser Rudolf Pöpperl-Gasse 18 Bruck Leita Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Karl Oppitzhauser Štúrová 37 Senec
   Anton Strnad Ambroseha 6 Bratislava
   06.09.1994Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v oblasti spotrebného priemyslu
   predaj motorových vozidiel
   servisná a opravárenská činnosť
   dovoz, vývoz v hore uvedených činnostiach podľa povolení a v zmysle platných československých právnych predpisov o hospodárskych stykoch so zahraničím a predpisoch s nimi súvisiacich, podľa povolenia FMZO č. reg. 108008258
   sprostredkovanie predaja motorových vozidiel, ich náhradných dielov a doplnkov
   sprostredkovanie predaja v oblasti spotrebného tovaru
   Zrušeny spoločníci:
   Anton Strnad Ambroseha 6 Bratislava
   Karl Oppitzhauser Rudolf Pöpperl-Gasse 18 Bruck Leita Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.08.1991Nové obchodné meno:
   K.S.O., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Topoľčianska 6 Bratislava 851 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v oblasti spotrebného priemyslu
   predaj motorových vozidiel
   servisná a opravárenská činnosť
   dovoz, vývoz v hore uvedených činnostiach podľa povolení a v zmysle platných československých právnych predpisov o hospodárskych stykoch so zahraničím a predpisoch s nimi súvisiacich, podľa povolenia FMZO č. reg. 108008258
   sprostredkovanie predaja motorových vozidiel, ich náhradných dielov a doplnkov
   sprostredkovanie predaja v oblasti spotrebného tovaru
   Noví spoločníci:
   Anton Strnad Ambroseha 6 Bratislava
   Sabine Oppitzhauser Rudolf Pöpperl-Gasse 18 Bruck Leita Rakúsko
   Karl Oppitzhauser Rudolf Pöpperl-Gasse 18 Bruck Leita Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia