Create Invoice

I S T E R M E D - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name I S T E R M E D
PIN 17320721
TIN 2020866111
Date create 22 August 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat I S T E R M E D
Na hrádzi 28
85110
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17320721 TIN: 2020866111
 • Registered seat: I S T E R M E D, Na hrádzi 28, 85110, Bratislava
 • Date create: 22 August 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Rudolf Trávniček Na hrádzi 28 A Bratislava 16.09.1997
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Rudolf Trávniček 16 597 € (100%) Na hrádzi 28 A Bratislava
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   16.09.1997Nové sidlo:
   Na hrádzi 28 A Bratislava
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodá a maloobchodná činnosť v oblasti spotrebného, strojárského a automobilového tovaru, /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   sprostredkovanie výkonu služieb
   požičiavanie motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Rudolf Trávniček Na hrádzi 28 A Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Rudolf Trávniček Na hrádzi 28 A Bratislava
   15.09.1997Zrušené sidlo:
   Račianska 7 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v oblasti spotrebného tovaru, strojárenského a automobilového priemyslu
   požičiavanie motorových vozidiel
   zahranično-obchodná činnosť, dovoz a vývoz vecí uvedených v nariadení vlády číslo 256/1990 Zb.
   sprostredkovateľská činnosť pre slovenské osoby vo vzťahu k zahraničným osobám v oblasti dovozu a vývozu vecí na základe zmlúv
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území SR a v zahraničí formou servisnej činnosti, vedenie konsignačných skladov, prenájom bytových priestorov, sprostredkovateľskej činnosti a ďalších činností pre zabezpečenie činnosti spoločnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Rudolf Trávniček Račianska 7 Bratislava
   Rudolf Trávníček ml. Račianská 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Rudolf Trávniček st. Račianska 7 Bratislava
   24.05.1993Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v oblasti spotrebného tovaru, strojárenského a automobilového priemyslu
   požičiavanie motorových vozidiel
   zahranično-obchodná činnosť, dovoz a vývoz vecí uvedených v nariadení vlády číslo 256/1990 Zb.
   sprostredkovateľská činnosť pre slovenské osoby vo vzťahu k zahraničným osobám v oblasti dovozu a vývozu vecí na základe zmlúv
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území SR a v zahraničí formou servisnej činnosti, vedenie konsignačných skladov, prenájom bytových priestorov, sprostredkovateľskej činnosti a ďalších činností pre zabezpečenie činnosti spoločnosti
   Noví spoločníci:
   Rudolf Trávniček Račianska 7 Bratislava
   Rudolf Trávníček ml. Račianská 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Rudolf Trávniček st. Račianska 7 Bratislava
   23.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   zahranično-obchodná činnosť, dovoz a vývoz vecí uvedených v nariadení vlády číslo 256/1990 Zb.
   sprostredkovateľská činnosť pre čsl. osoby vo vzťahu k zahraničným osobám v oblasti vývozu a dovozu vecí na základe zmlúv
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou servisnej činnosti, vedenie konsignačných skladov, prenájom bytových priestorov, sprostredkovateľskej činnosti a ďalších činností pre zabezpečenie činnosti spoločnosti.
   Zrušeny spoločníci:
   Rudolf Trávniček Račianska 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   22.08.1991Nové obchodné meno:
   I S T E R M E D , spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 7 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zahranično-obchodná činnosť, dovoz a vývoz vecí uvedených v nariadení vlády číslo 256/1990 Zb.
   sprostredkovateľská činnosť pre čsl. osoby vo vzťahu k zahraničným osobám v oblasti vývozu a dovozu vecí na základe zmlúv
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou servisnej činnosti, vedenie konsignačných skladov, prenájom bytových priestorov, sprostredkovateľskej činnosti a ďalších činností pre zabezpečenie činnosti spoločnosti.
   Noví spoločníci:
   Rudolf Trávniček Račianska 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia