Create Invoice

A. T. M. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name A. T. M.
Status Destroyed
PIN 17321107
Date create 29 July 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat A. T. M.
Palackého 8
81102
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17321107
 • Registered seat: A. T. M., Palackého 8, 81102, Bratislava
 • Date create: 29 July 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   31.05.2006Zrušené obchodné meno:
   A. T. M. spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Palackého 8 Bratislava 811 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská, poradenská a propagačná činnosť v oblasti výroby výrobkov z dreva, kovu textilu a kože
   návrh a realizácia interiérových prvkov
   výroba videoprogramov na zákazku
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry
   realitná kancelária
   leasing priemyselného a spotrebného tovaru
   hostinská činnosť
   predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   cestná motorová doprava
   Zrušeny spoločníci:
   Ivo Gogál Palackého 8 Bratislava
   Alena Lúčanová Palackého 8 Bratislava
   Jozef Švoňavský Belinského 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivo Gogál Palackého 8 Bratislava
   Alena Lúčanová Palackého 8 Bratislava
   Jozef Švoňavský Belinského 5 Bratislava
   09.05.1994Nové predmety činnosti:
   cestná motorová doprava
   02.12.1993Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská, poradenská a propagačná činnosť v oblasti výroby výrobkov z dreva, kovu textilu a kože
   návrh a realizácia interiérových prvkov
   výroba videoprogramov na zákazku
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry
   realitná kancelária
   leasing priemyselného a spotrebného tovaru
   hostinská činnosť
   predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   Nový štatutárny orgán:
   Ivo Gogál Palackého 8 Bratislava
   Alena Lúčanová Palackého 8 Bratislava
   Jozef Švoňavský Belinského 5 Bratislava
   01.12.1993Zrušeny predmety činnosti:
   a/ Obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu, okrem tovaru na ktorý je potrebné zvláštne povolenie
   b/ sprostredkovateľská činnosť, poradenská a propagačná činnosť v oblasti umeleckej a priemyselnej výroby dreva, kovu textilu kože a chemických výrobkov
   c/ tvorba, výroba a predaj interných a externých prvkov designérských výrobkov a dekoračných predmetov
   d/ návrhy exteriérov a interiérov, vrátane ich realizácie
   e/ tvorba, výroba a predaj videofilmov a audiovizuálnych programov všetkých druhov a metráže, vyrobených akoukoľvek technológiou, vrátane laboratórneho a tecnického spracovania, rozmnožovania, archivovania
   f/ export, reexport a import hnuteľných vecí s výnimkou vecí na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa osobitných právnych predpisov
   g/ vytváranie dramaturgicky ucelených programov a audiovizuálnych diel
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivo Gogál
   Alena Lúčanová
   Jozef Švoňavský
   22.07.1992Nové sidlo:
   Palackého 8 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Ivo Gogál Palackého 8 Bratislava
   Alena Lúčanová Palackého 8 Bratislava
   Jozef Švoňavský Belinského 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivo Gogál
   Alena Lúčanová
   Jozef Švoňavský
   21.07.1992Zrušené sidlo:
   Palackého 8 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ivo Gogál Palackého 8 Bratislava
   Alena Lúčanová Palackého 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   29.07.1991Nové obchodné meno:
   A. T. M. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Palackého 8 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ Obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu, okrem tovaru na ktorý je potrebné zvláštne povolenie
   b/ sprostredkovateľská činnosť, poradenská a propagačná činnosť v oblasti umeleckej a priemyselnej výroby dreva, kovu textilu kože a chemických výrobkov
   c/ tvorba, výroba a predaj interných a externých prvkov designérských výrobkov a dekoračných predmetov
   d/ návrhy exteriérov a interiérov, vrátane ich realizácie
   e/ tvorba, výroba a predaj videofilmov a audiovizuálnych programov všetkých druhov a metráže, vyrobených akoukoľvek technológiou, vrátane laboratórneho a tecnického spracovania, rozmnožovania, archivovania
   f/ export, reexport a import hnuteľných vecí s výnimkou vecí na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa osobitných právnych predpisov
   g/ vytváranie dramaturgicky ucelených programov a audiovizuálnych diel
   Noví spoločníci:
   Ivo Gogál Palackého 8 Bratislava
   Alena Lúčanová Palackého 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia