Create Invoice

K A T E L, komanditná - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name K A T E L, komanditná
Status Destroyed
PIN 17321140
TIN 2020832440
Date create 02 September 1991
Company category Komanditná spoločnosť
Registered seat K A T E L, komanditná
Súhvezdná 10
82102
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17321140 TIN: 2020832440
 • Registered seat: K A T E L, komanditná, Súhvezdná 10, 82102, Bratislava
 • Date create: 02 September 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   12.03.2012Zrušené obchodné meno:
   K A T E L , komanditná spoločnosť
   Zrušené sidlo:
   Súhvezdná 10 Bratislava 821 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   Inžinierska činnosť
   Montáž, opravy, údržba elektrických zariadení a bleskozvodov
   Kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti telekomunikácií a rádiokomunikácii
   Organizácia školení a prednášková činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   komanditista RNDr. PhMr. Lýdia Balounová Palisády 7 Bratislava
   komplementár Ing. Richard Kalnovič Ševčenkova 12 Bratislava
   komanditista RNDr. Terézia Kalnovičová Ševčenkova 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   komplementári
   27.05.1993Nové sidlo:
   Súhvezdná 10 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   Inžinierska činnosť
   Montáž, opravy, údržba elektrických zariadení a bleskozvodov
   Kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti telekomunikácií a rádiokomunikácii
   Organizácia školení a prednášková činnosť
   26.05.1993Zrušené sidlo:
   Zátišie 12 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Inžinierska činnosť v rozsahu investičnej výstavby so zameraním na technologické stavby formou vyššieho dodávateľa
   Dodávateľsko-investičná činnosť pre technologické stavby, včítane údržby a servisu dodaných a namontovaných zariadení
   Výstavba, prenájom, údržba a servis nebytových zariadení, v rámci občianskej vybavenosti
   Výroba zariadení pre obchodnú a dodávateľsko-montážnu činnosť investičnej výstavby a pre služby obyvateľstva
   Obchodná sieť pre predaj spotrebného tovaru od tuzemských a zahraničných výrobcov, s poskytovaním poradenských a dobierkových služieb pre obyvateľstvo, s výnimkou komodít vyžadujúcich osobitné povolenia príslušných predpisov
   Poradenská a montážna činnosť zariadení k zníženiu spotreby palív, energie a ekosystémov
   Výroba pre obchodnú, dodávateľsko-montážnu činnosť a pre služby obyvateľstvu
   Tlmočnícka a prekladateľská činnosť
   Zahranično-obchodná činnosť na vykonávanie
   Vývozu osobných automobilov z ČSFR /položka č. 8703 colného sadzobníka/, za účelom predaja alebo iného odplatného scudzenia
   Vývozu nákladných automobilov z ČSFR /položka č. 8704 colného sadzobníka/, za účelom predaja alebo iného odplatného scudzenia
   Sprostredkovateľskej činnosti pre česko-slovenské osoby v styku so zahraničnými
   Dovozu spotrebnej elektroniky za účelom predaja alebo iného odplatného scudzenia
   Dovozu odevných výrobkov za účelom predaja alebo iného odplatného scudzenia
   Dovozu obuvi za účelom predaja alebo iného odplatného scudzenia
   Dovoz všetkého druhu toaru zo zahraničia za účelom predaja alebo iného odplatného scudzenia, s výnimkou komodít vyžadujúcich osobitné povolenia príslušných predpisov
   Vývoz všetkého druhu tovaru do zahraničia za účelom predaja alebo iného odplatného scudzenia, s výnimkou komodít vyžadujúcich osobitné povolenia príslušných predpisov.
   Zrušeny spoločníci:
   komanditista PhDr. Vlasta Chmelíková Súmračná 26 Bratislava
   02.09.1991Nové obchodné meno:
   K A T E L , komanditná spoločnosť
   Nové sidlo:
   Zátišie 12 Bratislava
   Nová právna forma:
   Komanditná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Inžinierska činnosť v rozsahu investičnej výstavby so zameraním na technologické stavby formou vyššieho dodávateľa
   Dodávateľsko-investičná činnosť pre technologické stavby, včítane údržby a servisu dodaných a namontovaných zariadení
   Výstavba, prenájom, údržba a servis nebytových zariadení, v rámci občianskej vybavenosti
   Výroba zariadení pre obchodnú a dodávateľsko-montážnu činnosť investičnej výstavby a pre služby obyvateľstva
   Obchodná sieť pre predaj spotrebného tovaru od tuzemských a zahraničných výrobcov, s poskytovaním poradenských a dobierkových služieb pre obyvateľstvo, s výnimkou komodít vyžadujúcich osobitné povolenia príslušných predpisov
   Poradenská a montážna činnosť zariadení k zníženiu spotreby palív, energie a ekosystémov
   Výroba pre obchodnú, dodávateľsko-montážnu činnosť a pre služby obyvateľstvu
   Tlmočnícka a prekladateľská činnosť
   Zahranično-obchodná činnosť na vykonávanie
   Vývozu osobných automobilov z ČSFR /položka č. 8703 colného sadzobníka/, za účelom predaja alebo iného odplatného scudzenia
   Vývozu nákladných automobilov z ČSFR /položka č. 8704 colného sadzobníka/, za účelom predaja alebo iného odplatného scudzenia
   Sprostredkovateľskej činnosti pre česko-slovenské osoby v styku so zahraničnými
   Dovozu spotrebnej elektroniky za účelom predaja alebo iného odplatného scudzenia
   Dovozu odevných výrobkov za účelom predaja alebo iného odplatného scudzenia
   Dovozu obuvi za účelom predaja alebo iného odplatného scudzenia
   Dovoz všetkého druhu toaru zo zahraničia za účelom predaja alebo iného odplatného scudzenia, s výnimkou komodít vyžadujúcich osobitné povolenia príslušných predpisov
   Vývoz všetkého druhu tovaru do zahraničia za účelom predaja alebo iného odplatného scudzenia, s výnimkou komodít vyžadujúcich osobitné povolenia príslušných predpisov.
   Noví spoločníci:
   komanditista RNDr. PhMr. Lýdia Balounová Palisády 7 Bratislava
   komanditista PhDr. Vlasta Chmelíková Súmračná 26 Bratislava
   komplementár Ing. Richard Kalnovič Ševčenkova 12 Bratislava
   komanditista RNDr. Terézia Kalnovičová Ševčenkova 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   komplementári