Create Invoice

F.R.H. Engineering - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name F.R.H. Engineering
PIN 17321174
TIN 2020299567
VAT number SK2020299567
Date create 13 August 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat F.R.H. Engineering
Karpatská 18
83101
Bratislava
Financial information
Sales and income 373 786 €
Profit 6 875 €
Capital 28 566 €
Own capital 19 671 €
Contact Information
Email frh@mail.t-com.sk
Phone(s) 0252627032
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 39,248
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 38,740
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 8,610
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 8,610
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,610
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 30,130
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 638
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 29,492
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 508
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 508
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 39,248
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 26,546
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 16,597
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 16,597
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 1,660
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 1,414
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 1,414
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,875
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,702
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 284
9. Liabilities from social fund (472) 284
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 12,418
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 8,708
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,708
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 713
7. Liabilities from social insurance (336) 494
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,503
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 373,786
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 373,786
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 373,786
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 364,673
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 322,794
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 956
D. Services (účtová group of 51) 1,335
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 39,353
E.1. Wages and salaries (521, 522) 32,046
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 6,624
4. Social expenses (527, 528) 683
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 235
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,113
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 48,701
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 280
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 280
2. Other interest income (662A) 280
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 584
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 584
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -304
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,809
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 1,934
R.1. Income tax expense current (591, 595) 1,934
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,875
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17321174 TIN: 2020299567 VAT number: SK2020299567
 • Registered seat: F.R.H. Engineering, Karpatská 18, 83101, Bratislava
 • Date create: 13 August 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Erik Filipovič Stará Klenová 12383/26B Bratislava 831 01 20.08.2002
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Erik Filipovič 16 597 € (100%) Stará Klenová 12383/26B Bratislava 831 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   25.02.2015Nové sidlo:
   Stará Klenová 12383/26B Bratislava 831 01
   Noví spoločníci:
   Erik Filipovič Stará Klenová 12383/26B Bratislava 831 01
   24.02.2015Zrušené sidlo:
   Karpatská 18 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Filipovičová Stará Klenová 12383/26B Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Filipovičová Stará Klenová 12383/26B Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 20.09.2000
   23.10.2004Nové sidlo:
   Karpatská 18 Bratislava 811 05
   22.10.2004Zrušené sidlo:
   Úprkova 18 Bratislava 811 04
   03.10.2002Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Erik Filipovič Stará Klenová 12383/26B Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 20.08.2002
   Zuzana Filipovičová Stará Klenová 12383/26B Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 20.09.2000
   02.10.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Zuzana Filipovičová Janotova 8 Bratislava
   09.10.2000Noví spoločníci:
   Zuzana Filipovičová Stará Klenová 12383/26B Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Zuzana Filipovičová Janotova 8 Bratislava
   08.10.2000Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Filipovičová Janotova 10 Bratislava
   Ing. Peter Horváth Puškinova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Zuzana Filipovičová Janotova 10 Bratislava
   Ing. Peter Horváth Puškinova 6 Bratislava
   08.01.1996Nové sidlo:
   Úprkova 18 Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   Zuzana Filipovičová Janotova 10 Bratislava
   Ing. Peter Horváth Puškinova 6 Bratislava
   07.01.1996Zrušené sidlo:
   Grösslingova 35 Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Filipovičová Janotova 10 Bratislava
   Ing. Peter Horváth Puškinova 6 Bratislava
   06.07.1993Nové sidlo:
   Grösslingova 35 Bratislava 811 09
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov (s tovarmi, na ktoré je potrebná licencia, je možné obchodovať len po jej získaní)
   Noví spoločníci:
   Zuzana Filipovičová Janotova 10 Bratislava
   Ing. Peter Horváth Puškinova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Zuzana Filipovičová Janotova 10 Bratislava
   Ing. Peter Horváth Puškinova 6 Bratislava
   05.07.1993Zrušené sidlo:
   Červenej armády 35 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1/ Tvorba softwareových programov pre osobné počítače, ako aj elektronických riadiacich systémov stupňa S 5, Simatic a iných plánov pre konvenčné riadiace systémy.
   2/ Zaškolovacia a vzdelávacia činnosť v uvedených oblastiach.
   3/ Vypracovanie potrebných plánov všetkých druhov vo všetkých oblastiach priemyslu.
   4/ Tvorba konštrukčných výkresov v oblasti všeobecného strojárstva, pri výstavbe zariadení a technických postupov.
   5/ Stavebný dozor pri realizácii stavieb, ako aj ich častí v oblasti výškových a hľbkových stavieb, vrátane podzemných stavieb a ich elektrickej časti.
   6/ Predajná činnosť zariadení z výrobného programu firmy Rümmer do zahraničia, ako aj strojov vrátane náhradných dielov pre tieto zariadenia, v týchto odvetviach :
   zariadenia pre povrstvenie textílií a nosných vložiek všetkých druhov médiami v horúcom stave tekutými
   betónové platne a tehly, tehly z ľahkého stavebného materiálu s vypeňovaním
   fólie z plastických hmôt a bitumenu, ako aj zariadenia pre výrobu bitumenových strešných izolačných materiálov, t.j. šindľov, bitumenových blokov, sklenených netkaných textílií a vlákien, všetky druhy tepelno-izolačných materiálov
   zariadenia pre druhotné spracovanie fólií, textilných obkladov ako aj náhradné diely pre príbuzné zariadenia
   všetky komponenty a projekty formou dodávky "na kľúč", so všetkými prídavnými a vedľajšími zariadeniami.
   7/ Obchodná činnosť vo forme nákupu a predaja
   bitumenové šindle, sklenné rúno, polystyrolová netkaná textília, umelé hmoty, minerálne vlna, polystyrolové výrobky, tekutý bitumen a bitumen v blokoch, technické predmety, zariadenia, stroje a súčiastky všetkých druhov, bitumenové izolačné pásy, bitumenové a umelo-hmotné fólie, káble, vodiče, plechy.
   kancelárske stroje, laboratórne prístroje, oceľové konštrukcie a haly, montážna činnosť a investičná výstavba
   papier, lepenka, ako aj ostatné produkty papierenského priemyslu
   počítače, programy pre počítače všetkého druhu, priférne zariadenia a ostatné prídavné zariadenia k počítačom
   8/ Poradenská a sprostredkovateľská činnosť.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zuzana Filipovičová Gurovova 10 Bratislava
   Ing. Peter Horváth Puškinova 6 Bratislava
   Jürgen Rümmer Industriestrasse 8 Bischberg D-8609 SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   13.08.1991Nové obchodné meno:
   F.R.H. Engineering, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Červenej armády 35 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1/ Tvorba softwareových programov pre osobné počítače, ako aj elektronických riadiacich systémov stupňa S 5, Simatic a iných plánov pre konvenčné riadiace systémy.
   2/ Zaškolovacia a vzdelávacia činnosť v uvedených oblastiach.
   3/ Vypracovanie potrebných plánov všetkých druhov vo všetkých oblastiach priemyslu.
   4/ Tvorba konštrukčných výkresov v oblasti všeobecného strojárstva, pri výstavbe zariadení a technických postupov.
   5/ Stavebný dozor pri realizácii stavieb, ako aj ich častí v oblasti výškových a hľbkových stavieb, vrátane podzemných stavieb a ich elektrickej časti.
   6/ Predajná činnosť zariadení z výrobného programu firmy Rümmer do zahraničia, ako aj strojov vrátane náhradných dielov pre tieto zariadenia, v týchto odvetviach :
   zariadenia pre povrstvenie textílií a nosných vložiek všetkých druhov médiami v horúcom stave tekutými
   betónové platne a tehly, tehly z ľahkého stavebného materiálu s vypeňovaním
   fólie z plastických hmôt a bitumenu, ako aj zariadenia pre výrobu bitumenových strešných izolačných materiálov, t.j. šindľov, bitumenových blokov, sklenených netkaných textílií a vlákien, všetky druhy tepelno-izolačných materiálov
   zariadenia pre druhotné spracovanie fólií, textilných obkladov ako aj náhradné diely pre príbuzné zariadenia
   všetky komponenty a projekty formou dodávky "na kľúč", so všetkými prídavnými a vedľajšími zariadeniami.
   7/ Obchodná činnosť vo forme nákupu a predaja
   bitumenové šindle, sklenné rúno, polystyrolová netkaná textília, umelé hmoty, minerálne vlna, polystyrolové výrobky, tekutý bitumen a bitumen v blokoch, technické predmety, zariadenia, stroje a súčiastky všetkých druhov, bitumenové izolačné pásy, bitumenové a umelo-hmotné fólie, káble, vodiče, plechy.
   kancelárske stroje, laboratórne prístroje, oceľové konštrukcie a haly, montážna činnosť a investičná výstavba
   papier, lepenka, ako aj ostatné produkty papierenského priemyslu
   počítače, programy pre počítače všetkého druhu, priférne zariadenia a ostatné prídavné zariadenia k počítačom
   8/ Poradenská a sprostredkovateľská činnosť.
   Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Filipovičová Gurovova 10 Bratislava
   Ing. Peter Horváth Puškinova 6 Bratislava
   Jürgen Rümmer Industriestrasse 8 Bischberg D-8609 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia