Create Invoice

BEL - AIR - SLOVAKIA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name BEL - AIR - SLOVAKIA
PIN 17321182
TIN 2020866144
Date create 22 October 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat BEL - AIR - SLOVAKIA
Na Revíne 7
83101
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17321182 TIN: 2020866144
 • Registered seat: BEL - AIR - SLOVAKIA, Na Revíne 7, 83101, Bratislava
 • Date create: 22 October 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Mikuláš Janček Pittsburská 14 Žilina 12.08.1996
  Ing. Jozef Stanislav Na Revíne 7 Bratislava 29.04.1997
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Mikuláš Janček 4 050 € (20%) Pittsburská 14 Žilina
  Ing. Jozef Stanislav 4 050 € (20%) Na Revíne 7 Bratislava
  Marián Havel 4 050 € (20%) Bratislava
  Bohumil Michulek 4 050 € (20%) Bratislava
  Jaroslav Pajdlhauser 4 050 € (20%) Bratislava
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.04.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Stanislav Na Revíne 7 Bratislava
   28.04.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Havel Turnianska 7 Bratislava
   12.08.1996Noví spoločníci:
   Marián Havel Turnianska 7 Bratislava
   Ing. Mikuláš Janček Pittsburská 14 Žilina
   Bohumil Michulek Starhradská 12 Bratislava
   Jaroslav Pajdlhauser Gessayova 21 Bratislava
   Ing. Jozef Stanislav Na Revíne 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mikuláš Janček Pittsburská 14 Žilina
   Marián Havel Turnianska 7 Bratislava
   11.08.1996Zrušeny spoločníci:
   Marián Havel Bebelová 7 Bratislava
   Ing. Mikuláš Janček Blagoevgradská 214 Žilina
   Bohumil Michulek Starhradská 12 Bratislava
   Jaroslav Pajdlhauser Záhradnícka 49 Bratislava
   Ing. Jozef Stanislav Na Revíne 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mikuláš Janček Blagoevgradská 214 Žilina
   07.12.1994Noví spoločníci:
   Marián Havel Bebelová 7 Bratislava
   Ing. Mikuláš Janček Blagoevgradská 214 Žilina
   Bohumil Michulek Starhradská 12 Bratislava
   Jaroslav Pajdlhauser Záhradnícka 49 Bratislava
   Ing. Jozef Stanislav Na Revíne 7 Bratislava
   06.12.1994Zrušeny spoločníci:
   Marián Havel Bebelová 7 Bratislava
   Ing. Mikuláš Janček Blagoevgradská 214 Žilina
   Bohumil Michulek Starhradská 12 Bratislava
   Jaroslav Pajdlhauser Záhradnícka 49 Bratislava
   Ing. Jozef Stanislav Na Revíne 7 Bratislava
   Jozef Vaněk Nám. 5. května 288 Hradec Králové Česká republika
   19.04.1994Nové obchodné meno:
   BEL - AIR - SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Na Revíne 7 Bratislava 831 01
   Noví spoločníci:
   Marián Havel Bebelová 7 Bratislava
   Ing. Mikuláš Janček Blagoevgradská 214 Žilina
   Bohumil Michulek Starhradská 12 Bratislava
   Jaroslav Pajdlhauser Záhradnícka 49 Bratislava
   Ing. Jozef Stanislav Na Revíne 7 Bratislava
   18.04.1994Zrušené obchodné meno:
   BEL - AIR, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Na Revíne 7 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Marián Havel Bebelová 7 Bratislava
   Ing. Mikuláš Janček Blagoevgradská 214 Žilina
   Bohumil Michulek Starhradská 12 Bratislava
   Jaroslav Pajdlhauser Záhradnícka 49 Bratislava
   Ing. Jozef Stanislav Na Revíne 7 Bratislava
   Miroslav Havelka V Rámech 271 Havlíčkuv Brod Česká republika
   30.12.1993Nové predmety činnosti:
   1/ Letecká doprava a letecké práce.
   Podmienky vykonávania živnosti:
   1. Pilotáž a technickú obsluhu a údržbu lietadla zveriť osobám s kvalifikáciou zodpovedajúcou typu lietadla a vykonávanému letu.
   2. Prevádzkovať a udržovať lietadlá v súlade s ustanoveniami zákona o civilnom letectve a zákonu vykonávajúcich predpisov ako i s ostatnými právnymi predpismi.
   3. K zabezpečeniu nárokov na náhradu škôd dohodnúť s čs. poisťovňov poistenie zodpovedajúce § 61 leteckého zákona a preukázať dojednanú zmluvu Štátnej leteckej inšpekcie.
   4. Zabezpečiť lietadlá pri pobyte na ktoromkoľvek letisku proti činom nezákoného zasahovania.
   5. Dodržať podmienky súhlasu federálneho ministerstva dopravy vydaného podľa § 6 ods. 3 leteckého zákona.
   6. Viesť evidenciu prepravy osôb, nákladov a leteckých prác, počet letov a vzletov a do 31. januára predložiť odboru civilného letectva FMD výkaz tejto činnosti za uplynulý rok.
   7. Spracovať prevádzkovú príručku v súlade s predpismi L 6 a pokynmi Štátnej leteckej inšpekcie a vymedzením leteckých prác zodpovedajúcich jednotlivým typom lietediel.
   8. Predložiť odboru civilného leteckého FMD kópiu koncesie vydanej podľa zákona 455/91 Zb.
   Noví spoločníci:
   Marián Havel Bebelová 7 Bratislava
   Ing. Mikuláš Janček Blagoevgradská 214 Žilina
   Bohumil Michulek Starhradská 12 Bratislava
   Jaroslav Pajdlhauser Záhradnícka 49 Bratislava
   Ing. Jozef Stanislav Na Revíne 7 Bratislava
   Miroslav Havelka V Rámech 271 Havlíčkuv Brod Česká republika
   Jozef Vaněk Nám. 5. května 288 Hradec Králové Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mikuláš Janček Blagoevgradská 214 Žilina
   29.12.1993Zrušeny predmety činnosti:
   A. Letecké práce
   A/I Kategória vrtuľníkov
   letecká záchranná služba
   letecké meranie a snímkovanie lesných porastov
   letecké ošetrovanie poľnohospodárskych a lesných kultúr
   hasenie lesných požiarov a hliadkovanie
   približovanie dreva
   preprava sypkého materiálu v kontajneroch
   preprava materiálu v sieťach
   stavebno-montážne práce
   ostatné lety s podvesom, včítane letov vo vysokohorskom teréne
   výcvik LP a TP v rozsahu kvalifikácií LP a TP
   výhliadkové lety
   nepravidelná doprava osôb a tovaru
   A/2 Kategória klasických lietadiel
   letecká záchranná služba
   výhliadkové lety
   nepravidelná doprava osôb a tovaru
   výcvik LP a TP v rozsahu kvalifikácií LP a TP
   lety na vyžiadanie pre prípady živelných pohrôm a katastrof
   B. Obchodné a sprostredkovateľské činnosti vrátane zahranično-obchodných, v oblastiach
   potravinárskych produktov
   spotrebného tovaru
   textilných výrobkov
   skla, keramiky
   výrobkov z dreva
   Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Bušo Záhradnícka 49 Bratislava
   PhDr. Michaela Hauerová Klincova 34 Bratislava
   Marián Havel Bebelová 7 Bratislava
   Ing. Mikuláš Janček Blagoevgradská 214 Žilina
   Bohumil Michulek Starhradská 12 Bratislava
   Jaroslav Pajdlhauser Záhradnícka 49 Bratislava
   Ing. Jozef Stanislav Na Revíne 7 Bratislava
   Miroslav Havelka V Rámech 271 Havlíčkuv Brod Česká republika
   Jozef Vaněk Nám. 5. května 288 Hradec Králové Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   12.03.1992Noví spoločníci:
   Miroslav Bušo Záhradnícka 49 Bratislava
   Jaroslav Pajdlhauser Záhradnícka 49 Bratislava
   Miroslav Havelka V Rámech 271 Havlíčkuv Brod Česká republika
   22.10.1991Nové obchodné meno:
   BEL - AIR, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Na Revíne 7 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   A. Letecké práce
   A/I Kategória vrtuľníkov
   letecká záchranná služba
   letecké meranie a snímkovanie lesných porastov
   letecké ošetrovanie poľnohospodárskych a lesných kultúr
   hasenie lesných požiarov a hliadkovanie
   približovanie dreva
   preprava sypkého materiálu v kontajneroch
   preprava materiálu v sieťach
   stavebno-montážne práce
   ostatné lety s podvesom, včítane letov vo vysokohorskom teréne
   výcvik LP a TP v rozsahu kvalifikácií LP a TP
   výhliadkové lety
   nepravidelná doprava osôb a tovaru
   A/2 Kategória klasických lietadiel
   letecká záchranná služba
   výhliadkové lety
   nepravidelná doprava osôb a tovaru
   výcvik LP a TP v rozsahu kvalifikácií LP a TP
   lety na vyžiadanie pre prípady živelných pohrôm a katastrof
   B. Obchodné a sprostredkovateľské činnosti vrátane zahranično-obchodných, v oblastiach
   potravinárskych produktov
   spotrebného tovaru
   textilných výrobkov
   skla, keramiky
   výrobkov z dreva
   Noví spoločníci:
   PhDr. Michaela Hauerová Klincova 34 Bratislava
   Marián Havel Bebelová 7 Bratislava
   Ing. Mikuláš Janček Blagoevgradská 214 Žilina
   Bohumil Michulek Starhradská 12 Bratislava
   Ing. Jozef Stanislav Na Revíne 7 Bratislava
   Jozef Vaněk Nám. 5. května 288 Hradec Králové Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia