Create Invoice

SETECH - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SETECH
PIN 17321506
TIN 2020312228
VAT number SK2020312228
Date create 31 July 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat SETECH
Borekova 6
82106
Bratislava
Financial information
Sales and income 720 212 €
Profit 1 046 €
Contact Information
Email obchod@setech.sk
Website http://www.setech.sk
Phone(s) +421245523400, +421245644545
Mobile phone(s) +421903255717
Fax(es) 0245523402
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 332,727
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 71,279
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 2,193
2. Software (013) - /073, 091A/ 2,193
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 69,086
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 69,086
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 256,351
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 144,984
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 144,818
6. Advance payments for inventory (314A) - /391A/ 166
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 102,703
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 88,483
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 88,483
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,330
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 890
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 8,664
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 1,623
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 7,041
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 5,097
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 5,097
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 332,727
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 57,058
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,672
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,672
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 1,340
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 1,340
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 48,000
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 48,000
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,046
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 275,669
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 18,021
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 13,547
9. Liabilities from social fund (472) 4,474
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 136,297
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 64,905
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 64,905
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 39,000
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 13,975
7. Liabilities from social insurance (336) 8,900
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,165
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,352
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 16,562
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 16,562
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,381
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 100,408
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 703,029
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 720,212
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 670,968
III. Revenues from sale of services (602, 606) 32,062
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) 206
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 7,083
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,893
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 704,285
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 255,454
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 26,472
D. Services (účtová group of 51) 229,740
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 308,785
E.1. Wages and salaries (521, 522) 220,848
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 78,389
4. Social expenses (527, 528) 9,548
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,779
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 7,736
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 7,736
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 5,966
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) -133,027
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,380
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,927
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 191,570
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 2
2. Other interest income (662A) 2
XII. Foreign exchange gains (663) 5
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,550
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 3,923
2. Other expense (562A) 3,923
O. Exchange rate losses (563) 95
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 7,532
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,543
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,384
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 3,338
R.1. Income tax expense current (591, 595) 3,338
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,046
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17321506 TIN: 2020312228 VAT number: SK2020312228
 • Registered seat: SETECH, Borekova 6, 82106, Bratislava
 • Date create: 31 July 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Zoltán Horváth Borekova 10974/43 Bratislava - Podunajské Biskupice 821 06 31.07.1991
  Ing. Arpád Klinko Borekova 9 Bratislava 821 06 31.07.1991
  Ing. Ladislav Földes Borekova 46 A Bratislava 821 06 31.07.1991
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Zoltán Horváth 2 224 € (33.3%) Borekova 10974/43 Bratislava - Podunajské Biskupice 821 06
  Ing. Arpád Klinko 2 224 € (33.3%) Borekova 9 Bratislava 821 06
  Ing. Ladislav Földes 2 224 € (33.3%) Borekova 46 A Bratislava 821 06
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   13.02.2007Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby na základe licencie vydanej podľa § 7 zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti
   12.02.2007Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby - výroba, projektovanie, údržba a revízia zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi, vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
   prevádzkovanie technickej služby ochrany majetku a osôb-montáž, oprava, predaj
   11.10.2005Noví spoločníci:
   Ing. Zoltán Horváth Borekova 10974/43 Bratislava - Podunajské Biskupice 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zoltán Horváth Borekova 10974/43 Bratislava - Podunajské Biskupice 821 06 Vznik funkcie: 31.07.1991
   10.10.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zoltán Horváth Nad lúčkami 39 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zoltán Horváth Nad Lúčkami 39 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 31.07.1991
   20.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Arpád Klinko Borekova 9 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 31.07.1991
   Ing. Ladislav Földes Borekova 46 A Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 31.07.1991
   Ing. Zoltán Horváth Nad Lúčkami 39 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 31.07.1991
   19.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Földes Borekova 46 A Bratislava 821 06
   Ing. Zoltán Horváth Nad Lúčkami 39 Bratislava 841 04
   Ing. Arpád Klinko Borekova 9 Bratislava 821 06
   11.06.2002Nové sidlo:
   Borekova 6 Bratislava 821 06
   10.06.2002Zrušené sidlo:
   Popradská 43 Bratislava 821 06
   12.06.2001Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby - výroba, projektovanie, údržba a revízia zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi, vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
   16.11.2000Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   automatizované spracovanie dát
   20.12.1999Nové predmety činnosti:
   čistenie interiérov a exteriérov automobilov a ošetrenie karosérie
   montáž autodoplnkov (okrem autoalarmov)
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Földes Borekova 46 A Bratislava 821 06
   19.12.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Földes Hlavná 18 Šamorín 931 01
   15.04.1999Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby ochrany majetku a osôb-montáž, oprava, predaj
   14.04.1999Zrušeny predmety činnosti:
   zriaďovanie poplašných zariadení
   03.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Földes Borekova 46 A Bratislava 821 06
   Ing. Arpád Klinko Borekova 9 Bratislava 821 06
   Ing. Zoltán Horváth Nad lúčkami 39 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Arpád Klinko Borekova 9 Bratislava 821 06
   02.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Földes Hlavná 18 Šamorín 931 01
   Ing. Zoltán Horváth Nad Lúčkami 39 Bratislava 841 04
   Ing. Arpád Klinko Mierová 40 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Arpád Klinko Mierová 40 Bratislava 821 05
   29.11.1996Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Földes Hlavná 18 Šamorín 931 01
   Ing. Zoltán Horváth Nad Lúčkami 39 Bratislava 841 04
   Ing. Arpád Klinko Mierová 40 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Földes Hlavná 18 Šamorín 931 01
   Ing. Zoltán Horváth Nad Lúčkami 39 Bratislava 841 04
   Ing. Arpád Klinko Mierová 40 Bratislava 821 05
   28.11.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Földes Hlavná 18 Šamorín
   Ing. Zoltán Horváth Popradská 43 Bratislava
   Ing. Arpád Klinko Romanova 27/B Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   17.09.1993Nové sidlo:
   Popradská 43 Bratislava 821 06
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   elektroinštalatérstvo
   poradenská činnosť v oblasti telekomunikácií
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení
   zriaďovanie poplašných zariadení
   16.09.1993Zrušené sidlo:
   Popradská 43 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Výroba, montáž, poradenská a inžinierska činnosť v oblastiach: - spotrebná a priemyselná elektronika - výpočtová a kancelárska technika - automatizačná technika a zariadenia meracej a regulačnej techniky - telekomunikačná a spojovacia technika - zabezpečovacia technika - elektrická zabezpečovacia technika - mechanická zabezpečovacia technika
   Marketing, technické a sprostredkovateľské služby v oblasti ekologických stavieb a zariadení
   Obchodná činnosť, dovoz a vývoz vecí a služieb zo zahraničia a do zahraničia
   Sprostredkovateľská činnosť
   31.07.1991Nové obchodné meno:
   SETECH, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Popradská 43 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Výroba, montáž, poradenská a inžinierska činnosť v oblastiach: - spotrebná a priemyselná elektronika - výpočtová a kancelárska technika - automatizačná technika a zariadenia meracej a regulačnej techniky - telekomunikačná a spojovacia technika - zabezpečovacia technika - elektrická zabezpečovacia technika - mechanická zabezpečovacia technika
   Marketing, technické a sprostredkovateľské služby v oblasti ekologických stavieb a zariadení
   Obchodná činnosť, dovoz a vývoz vecí a služieb zo zahraničia a do zahraničia
   Sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Földes Hlavná 18 Šamorín
   Ing. Zoltán Horváth Popradská 43 Bratislava
   Ing. Arpád Klinko Romanova 27/B Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia