Create Invoice

AST Odenwald - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name AST Odenwald
PIN 17321786
TIN 2020521767
VAT number SK2020521767
Date create 26 August 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat AST Odenwald
Jozefská 23
81106
Bratislava
Financial information
Sales and income 795 804 €
Profit 81 693 €
Own capital 3 037 591 €
Contact Information
Phone(s) +421254430482, +421254430638, +421254430771
Fax(es) 0254430638, 0424340351
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 4,290,542
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 2,893,736
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 684,459
3. Valuable rights (014) - /074, 091A/ 684,459
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 1,518,903
A.II.1. Land (031) - /092A/ 311,816
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 1,043,565
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 127,557
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 35,615
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 350
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 690,374
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 577,795
3. Other feasible securities and shares (063A) - /096A/ 11,579
7. Debt securities and other long-term financial assets (065A, 069A,06XA) - /096A/ 101,000
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,389,500
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 9,071
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 7,553
3. Products (123) - /194/ 1,518
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 566,551
7. Other receivables (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 566,551
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 177,051
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 161,369
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 161,369
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,125
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,557
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 636,827
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 177,444
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 459,383
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 7,306
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 5,492
4. Accrued income short-term (385A) 1,814
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 4,290,542
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,150,865
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 540,222
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 540,222
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 276,945
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 276,945
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 14,786
A.V.1. Statutory funds (423, 42X) 498
2. Other funds (427, 42X) 14,288
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) 648,576
2. Valuation differences from capital participation (+/- 415) 648,576
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 1,588,643
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 1,588,643
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 81,693
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,139,076
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 1,073,891
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 1,028,204
9. Liabilities from social fund (472) 40,244
12. Deferred tax liability (481A) 5,443
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 57,725
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 32,358
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 32,358
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 10,211
7. Liabilities from social insurance (336) 5,467
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,150
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,539
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 7,460
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 7,460
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 601
4. Deferred income short-term (384A) 601
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 788,615
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 795,804
II. Revenues from sales of own products (601) 142
III. Revenues from sale of services (602, 606) 788,473
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) 1,519
V. Activation (účtová a group of 62) 2,452
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,218
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 685,534
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 178,222
D. Services (účtová group of 51) 75,278
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 234,696
E.1. Wages and salaries (521, 522) 173,989
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 55,166
4. Social expenses (527, 528) 5,541
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 21,714
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 160,559
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 160,559
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 544
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,521
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 110,270
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 539,086
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,536
IX. Income from non-current financial assets total (r. 32 to r. 34) 3,818
3. Other income from securities and shares (665A) 3,818
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 2,718
2. Other interest income (662A) 2,718
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,332
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 9,332
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,796
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 107,474
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 25,781
R.1. Income tax expense current (591, 595) 25,797
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -16
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 81,693
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17321786 TIN: 2020521767 VAT number: SK2020521767
 • Registered seat: AST Odenwald, Jozefská 23, 81106, Bratislava
 • Date create: 26 August 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  JUDr. Jozef Theis predseda Chrobákova 1/A Bratislava 841 02 01.04.2004
  Samuel Theis podpredseda Chrobáková 2881/1A Bratislava 841 02 01.10.2005
  Mária Bošková člen Rozkvet 2060/127 Považská Bystrica 017 01 01.10.2005
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.10.2005Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Samuel Theis - podpredseda Chrobáková 2881/1A Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 01.10.2005
   Mária Bošková - člen Rozkvet 2060/127 Považská Bystrica 017 01 Vznik funkcie: 01.10.2005
   28.10.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Zlatica Gryžboňová - podpredseda J. Alexyho 1/A Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 01.04.2004
   Ing. Marián Somorovský - člen Znievska 40 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 01.04.2004
   26.04.2005Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie dopravných stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   poradenské služby v oblasti dopravy a investičnej výstavby
   prenájom nebytových priestorov
   prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh inžiniersko-geologického prieskumu a prieskumu geologických činiteľov životného prostredia. vykonávanie vrtných a vzorkovacích prác pre uvedené účely
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   sprostredkovateľská činnosť
   činnosť účtovných poradcov
   04.05.2004Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Jozef Theis - predseda Chrobákova 1/A Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 01.04.2004
   Zlatica Gryžboňová - podpredseda J. Alexyho 1/A Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 01.04.2004
   Ing. Marián Somorovský - člen Znievska 40 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 01.04.2004
   03.05.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Gryžboň - člen predstavenstva J. Alexyho 1/A Bratislava
   Zlatica Gryžboňová - predseda predstavenstva Janka Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Marián Somorovský - podpredseda predstavenstva Znievska 40 Bratislava Vznik funkcie: 27.05.2002
   18.09.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Somorovský - podpredseda predstavenstva Znievska 40 Bratislava Vznik funkcie: 27.05.2002
   17.09.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Mázik - člen predstavenstva Líščie údolie 73 Bratislava
   05.06.2001Nové obchodné meno:
   AST Odenwald, a.s.
   04.06.2001Zrušené obchodné meno:
   PRAVIS, akciová spoločnosť
   Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   20.11.2000Nový štatutárny orgán:
   Peter Gryžboň - člen predstavenstva J. Alexyho 1/A Bratislava
   19.11.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Kelečínová - členka Bakošova 14 Bratislava
   08.03.2000Nový štatutárny orgán:
   Zlatica Gryžboňová - predseda predstavenstva Janka Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Miroslav Mázik - člen predstavenstva Líščie údolie 73 Bratislava
   07.03.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Zlatica Gryžboňová - členka Janka Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Ľudovít Macák - predseda predstavenstva Heyrovského 16 Bratislava
   11.10.1999Nové predmety činnosti:
   požičiavanie motorových vozidiel
   činnosť účtovných poradcov
   12.06.1996Nový štatutárny orgán:
   Zlatica Gryžboňová - členka Janka Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Mária Kelečínová - členka Bakošova 14 Bratislava
   Ing. Ľudovít Macák - predseda predstavenstva Heyrovského 16 Bratislava
   11.06.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Kamila Balcová - členka Za hradbam 17 Pezinok
   Ing. Ľudovít Macák - člen Heyrovského 16 Bratislava
   JUDr. Jozef Theis - predseda predstavenstva Chrobákova 1/A Bratislava
   12.09.1995Nové predmety činnosti:
   vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia
   23.02.1995Nové sidlo:
   Jozefská 23 Bratislava 811 06
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť - šírenie a distribúcia neperiodických publikácií
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   22.02.1995Zrušené sidlo:
   Mostová 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   18.07.1994Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Kamila Balcová - členka Za hradbam 17 Pezinok
   Ing. Ľudovít Macák - člen Heyrovského 16 Bratislava
   17.07.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Zita Holá - podpredseda predstavenstva Revolská 9 Bratislava
   Ing. Miroslav Štrokendl nám. 6.apríla 21 Bratislava
   22.11.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť realitnej agentúry
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   prenájom strojov, prístrojov, automobilov a priemyselného tovaru
   zastupiteľská činnosť a sprostredkovanie obchodu
   faktoring a forfaiting
   21.11.1993Zrušeny predmety činnosti:
   1. Sprostredkovanie kúpy, predaja a nájmu nehnuteľností
   2. Zabezpečovanie technických, právnych a ekonomických podkladov nutných pre rozhodovanie o kúpe, predaji a prenájme nehnuteľností
   3. Vypracovanie právnych zmlúv na zabezpečenie obchodných prípadov spojených s kúpou, predajom a prenájmom nehnuteľností
   4. Poradenská a konzultačná činnosť v otázkach privatizácie, likvidácie podnikov a ich častí, reprivatizácie, reštitúcie a podnikania s nehnuteľnosťami
   5. Zastupovanie na základe splnomocnenia, sprostredkovateľská činnosť pri kupónovej privatizácii, spracovanie privatizačných projektov, transformačných projektov RD
   6. Prevádzkovanie a správa budov
   7. Obchodná činnosť
   9. leasingové oprácie vrátane know-how
   10.predaj a nákup nehnuteľnosti
   11.výkon obchodného zastúpenia tretích osôb
   26.08.1991Nové obchodné meno:
   PRAVIS, akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Mostová 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   1. Sprostredkovanie kúpy, predaja a nájmu nehnuteľností
   2. Zabezpečovanie technických, právnych a ekonomických podkladov nutných pre rozhodovanie o kúpe, predaji a prenájme nehnuteľností
   3. Vypracovanie právnych zmlúv na zabezpečenie obchodných prípadov spojených s kúpou, predajom a prenájmom nehnuteľností
   4. Poradenská a konzultačná činnosť v otázkach privatizácie, likvidácie podnikov a ich častí, reprivatizácie, reštitúcie a podnikania s nehnuteľnosťami
   5. Zastupovanie na základe splnomocnenia, sprostredkovateľská činnosť pri kupónovej privatizácii, spracovanie privatizačných projektov, transformačných projektov RD
   6. Prevádzkovanie a správa budov
   7. Obchodná činnosť
   9. leasingové oprácie vrátane know-how
   10.predaj a nákup nehnuteľnosti
   11.výkon obchodného zastúpenia tretích osôb
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Zita Holá - podpredseda predstavenstva Revolská 9 Bratislava
   Ing. Miroslav Štrokendl nám. 6.apríla 21 Bratislava
   JUDr. Jozef Theis - predseda predstavenstva Chrobákova 1/A Bratislava