Create Invoice

RAVIKA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name RAVIKA
PIN 17321859
TIN 2020312107
VAT number SK2020312107
Date create 02 August 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat RAVIKA
Na Revíne 29/D
83101
Bratislava
Financial information
Sales and income 1 175 623 €
Profit -35 815 €
Contact Information
Phone(s) 0254776154, 0254789380, 0254774907, 0254776152
Fax(es) 0254776152
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 458,782
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 3,690
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 3,690
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 3,323
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 367
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 453,122
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 64,378
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 64,378
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 221,408
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 220,517
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 220,517
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 891
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 167,336
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 4,423
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 162,913
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 1,970
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,970
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 458,782
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 247,127
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.III. Other capital funds (413) 117,061
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 6,896
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 6,896
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 152,346
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 152,346
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -35,815
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 211,655
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 967
9. Liabilities from social fund (472) 544
12. Deferred tax liability (481A) 423
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 198,719
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 82,497
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 82,497
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 109,058
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 968
7. Liabilities from social insurance (336) 1,857
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,073
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 266
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 2,469
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 2,469
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 9,500
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,175,623
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 746,880
III. Revenues from sale of services (602, 606) 21,881
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 100
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 406,762
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,208,476
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 681,742
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 8,786
D. Services (účtová group of 51) 20,876
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 70,916
E.1. Wages and salaries (521, 522) 50,769
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 18,073
4. Social expenses (527, 528) 2,074
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 743
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 6,156
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 6,156
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 9,513
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 409,744
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -32,853
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 57,357
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 423
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 369
2. Other interest income (662A) 369
XIV. Other income from financial activities (668) 54
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 504
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 504
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -81
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -32,934
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,881
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -35,815
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17321859 TIN: 2020312107 VAT number: SK2020312107
 • Registered seat: RAVIKA, Na Revíne 29/D, 83101, Bratislava
 • Date create: 02 August 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Gabriela Valentová Budatínska 43 Bratislava 851 06 16.02.1995
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  A. F. K. Investment spol. s r. o. 4 647 € (70%) Bratislava 831 01
  Ing. Gabriela Valentová Spoločný zástupca 0 € (0%) Budatínska 43 Bratislava 851 06
  Zuzana Dubravcová 0 € (0%) Bratislava 821 08
  Mgr. Božena Uhlíková 0 € (0%) Pri Kríži 16 Bratislava 841 02
  Mgr. Jana Mullerová 0 € (0%) Bratislava 811 04
  Alžbeta Turcsányiová 0 € (0%) Kostolná 55 Veľký Biel 900 24
  Anna Buntajová 1 992 € (30%) Bratislava 831 03
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   14.11.2008Noví spoločníci:
   A. F. K. Investment spol. s r. o. Na Revíne 29/D Bratislava 831 01
   Ing. Gabriela Valentová Spoločný zástupca Budatínska 43 Bratislava 851 06
   Zuzana Dubravcová Záhradnícka 49 Bratislava 821 08
   Mgr. Božena Uhlíková Pri Kríži 16 Bratislava 841 02
   Mgr. Jana Mullerová Leškova 12 Bratislava 811 04
   Alžbeta Turcsányiová Kostolná 55 Veľký Biel 900 24
   Anna Buntajová Hálková 48 Bratislava 831 03
   13.11.2008Zrušeny spoločníci:
   AMITA INVESTMENT, akciova spoločnosť Na Revíne 29/D Bratislava 831 01
   22.08.2007Noví spoločníci:
   AMITA INVESTMENT, akciova spoločnosť Na Revíne 29/D Bratislava 831 01
   21.08.2007Zrušeny spoločníci:
   THALES HOLDINGS CORPORATION Panama Via Espaňa 122, budova Bank Boston, 16 poschodie Panama Panama
   20.12.2005Nové sidlo:
   Na Revíne 29/D Bratislava 831 01
   19.12.2005Zrušené sidlo:
   Na Revíne 29/D Bratislava 837 21
   05.08.2005Nové predmety činnosti:
   V súlade s Rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.: 027/2004 zo dňa 17.05.2004, Reg.č. FV-006/2004 sa povoľuje veľkodistribúcia zdravotníckych pomôcok
   04.08.2005Zrušeny predmety činnosti:
   V súlade s Rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.: 049/99-SF zo dňa 16.5.1999 sa povoľuje distribúcia zdravotníckych pomôcok
   13.04.2005Nové sidlo:
   Na Revíne 29/D Bratislava 837 21
   12.04.2005Zrušené sidlo:
   Bárdošova 2 Bratislava 831 01
   21.01.2003Nové sidlo:
   Bárdošova 2 Bratislava 831 01
   Nové predmety činnosti:
   V súlade s Rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.: 049/99-SF zo dňa 16.5.1999 sa povoľuje distribúcia zdravotníckych pomôcok
   Noví spoločníci:
   THALES HOLDINGS CORPORATION Panama Via Espaňa 122, budova Bank Boston, 16 poschodie Panama Panama
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Valentová Budatínska 43 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 16.02.1995
   20.01.2003Zrušené sidlo:
   Bárdošova 2 Bratislava 831 21
   Zrušeny predmety činnosti:
   V súlade s osvedčením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky oprávňujúcim dovážať, skladovať a distribuovať v ČSFR registrované hromadne vyrábané liečivé prípravky, špeciálny zdravotnícky materiál uchovávaný za zníženej a obyčajnej teploty, č. ŠT-/1992-933 z 1. 10. 1992.
   Zrušeny spoločníci:
   KEDER ENTERPRISES , Inc. 53 rd Street, Urbanizacion Obarrion Swiss Bank 16th Floor Panama
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Valentová Budatínska 43 Bratislava
   22.01.1999Noví spoločníci:
   KEDER ENTERPRISES , Inc. 53 rd Street, Urbanizacion Obarrion Swiss Bank 16th Floor Panama
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Valentová Budatínska 43 Bratislava
   21.01.1999Zrušeny spoločníci:
   KEDER ENTERPRISES , Inc. 53 rd Street, Urbanizacion Obarrion Swiss Bank 16th Floor Panama
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Valentová Budatínska 43 Bratislava
   16.02.1998Nové sidlo:
   Bárdošova 2 Bratislava 831 21
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   15.02.1998Zrušené sidlo:
   Polianky Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   PhMr. Štefánia Sochorová Sklodowskej 3 Bratislava
   16.09.1997Noví spoločníci:
   KEDER ENTERPRISES , Inc. 53 rd Street, Urbanizacion Obarrion Swiss Bank 16th Floor Panama
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Valentová Budatínska 43 Bratislava
   15.09.1997Zrušeny spoločníci:
   Aaron Kedar Landwerweg 1 Bad Hamburg 6380 Bad hamburg
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Aaron Kedar Landwerweg 1 Bad Hamburg 6380 Bad hamburg
   06.04.1993Nové sidlo:
   Polianky Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   zásobovanie liečivami, zdravotníckymi potrebami a zdravotníckou technikou /na úrovni veľkoobchodu/
   nákup a predaj kozmetiky a baleného potravinárskeho tovaru a drogistického tovaru
   poradenská činnosť v oblasti colnej problematiky
   činnosť colných deklarantov
   poradensko-konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v uvedenej oblasti
   V súlade s osvedčením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky oprávňujúcim dovážať, skladovať a distribuovať v ČSFR registrované hromadne vyrábané liečivé prípravky, špeciálny zdravotnícky materiál uchovávaný za zníženej a obyčajnej teploty, č. ŠT-/1992-933 z 1. 10. 1992.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhMr. Štefánia Sochorová Sklodowskej 3 Bratislava
   Aaron Kedar Landwerweg 1 Bad Hamburg 6380 Bad hamburg
   05.04.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   distribúcia činnosti veterinárnych liečiv a prípravkov
   výroba, dovoz, overovanie a uvádzanie do obehu, kontrola, veterinárnych prípravkov podľa povolenia ŠVS SR
   nákup, predaj, distribučná činnosť v oblasti liečiv a zdravotníckeho materiálu
   výroba, nákup, predaj, distribučná činnosť dentálnych prípravkov
   výroba, nákup a predaj prípravkov drogistického tovaru
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti predmetov činností
   sprostredkovanie za účelom realizácie know
   how, joint-ventures.
   maloobchodný predaj originálne balených čajov farmaceutických výrobkov, ktoré nie sú registrované ako lieky, zdravotníckeho veľ- kopredajného materiálu, ortopedických a protetických pomôcok, ochranných mastí a kozmetiky
   dovoz a vývoz prístrojov zdravotníckej techniky na základe nájomných zmluv za účelom ich ďalšieho prenájmu alebo požičiavania zdravotníckym zariadeniam v ČSFR vrátane zabezpečenia technického servisu
   poskytovanie služieb zahraničným osobám prevádzkovaním konsignačných skladov a vykonávaním konsignačných skladov a vykonáva- ním alebo obstarávaním technicko - poradenskej činnosti, zriaďovanie, prenajímanie polikliník nemocníc, lekární a liečebných ústavov
   export a import liekov, zdravotníckeho materiálu a prípravkov - medicínskeho materiálu
   farmaceutických surovín, prípravkov imunologických, derivátov krvných a biologických prípravkov, prípravkov farmaceutických, vý- robkov zdravotníckych, zdravotníckeho mate- riálu, prístrojov meracích, elektronických, vedeckých a laboratórnych, zdravotníckej techniky vrátane náhradných dielov, kompo- nentov a prevádzkového materiálu /spotrebného/ pre ich prevádzku a pre potreby zdravotníckych zariadení v ČSFR
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   02.08.1991Nové obchodné meno:
   RAVIKA spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   distribúcia činnosti veterinárnych liečiv a prípravkov
   výroba, dovoz, overovanie a uvádzanie do obehu, kontrola, veterinárnych prípravkov podľa povolenia ŠVS SR
   nákup, predaj, distribučná činnosť v oblasti liečiv a zdravotníckeho materiálu
   výroba, nákup, predaj, distribučná činnosť dentálnych prípravkov
   výroba, nákup a predaj prípravkov drogistického tovaru
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti predmetov činností
   sprostredkovanie za účelom realizácie know
   how, joint-ventures.
   maloobchodný predaj originálne balených čajov farmaceutických výrobkov, ktoré nie sú registrované ako lieky, zdravotníckeho veľ- kopredajného materiálu, ortopedických a protetických pomôcok, ochranných mastí a kozmetiky
   dovoz a vývoz prístrojov zdravotníckej techniky na základe nájomných zmluv za účelom ich ďalšieho prenájmu alebo požičiavania zdravotníckym zariadeniam v ČSFR vrátane zabezpečenia technického servisu
   poskytovanie služieb zahraničným osobám prevádzkovaním konsignačných skladov a vykonávaním konsignačných skladov a vykonáva- ním alebo obstarávaním technicko - poradenskej činnosti, zriaďovanie, prenajímanie polikliník nemocníc, lekární a liečebných ústavov
   export a import liekov, zdravotníckeho materiálu a prípravkov - medicínskeho materiálu
   farmaceutických surovín, prípravkov imunologických, derivátov krvných a biologických prípravkov, prípravkov farmaceutických, vý- robkov zdravotníckych, zdravotníckeho mate- riálu, prístrojov meracích, elektronických, vedeckých a laboratórnych, zdravotníckej techniky vrátane náhradných dielov, kompo- nentov a prevádzkového materiálu /spotrebného/ pre ich prevádzku a pre potreby zdravotníckych zariadení v ČSFR
   Noví spoločníci:
   Aaron Kedar Landwerweg 1 Bad Hamburg 6380 Bad hamburg
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia