Create Invoice

AMITA, akciová - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name AMITA, akciová
Status Destroyed
PIN 17322197
Date create 05 August 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat AMITA, akciová
Bárdošova 2
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17322197
 • Registered seat: AMITA, akciová, Bárdošova 2, Bratislava
 • Date create: 05 August 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   24.10.2004Zrušené obchodné meno:
   AMITA, akciová spoločnosť
   Zrušené sidlo:
   Bárdošova 2 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačného a ekonomického poradcu
   pohostinská činnosť
   ubytovacie služby
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Dušan Kubovčák - člen Karpatské nám. 1 Bratislava
   Magdaléna Papíková - podpredseda Bilíkova 8 Bratislava
   Ing. Gabriela Valentová - predseda Budatínska 43 Bratislava
   10.10.1995Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Dušan Kubovčák - člen Karpatské nám. 1 Bratislava
   Magdaléna Papíková - podpredseda Bilíkova 8 Bratislava
   Ing. Gabriela Valentová - predseda Budatínska 43 Bratislava
   09.10.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Neborásek - podpredseda 27 Jakubov
   JUDr. Peter Siman - člen Palkovičova 15 Bratislava
   Aaron Kedar - predseda Lamdwerweg 1 Bad Hamburg Spolková republika Nemecko
   24.09.1993Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačného a ekonomického poradcu
   pohostinská činnosť
   ubytovacie služby
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   23.09.1993Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť na úseku maloobchodu a veľkoobchodu
   služby verejného stravovania, cestovného ruchu a ubytovania
   investičná výstavba, rekonštrukcia, modernizácia a údržba
   dopravná činnosť a aranžérska činnosť vrátane reklamy
   zahranično-obchodná činnosť ako i zastupovanie zahraničných subjektov na trhu spotrebných družstiev vrátane zastupiteľských zmlúv
   zriaďovanie vlastných afilácií v zahraničí
   nákup a predaj strojov, prepravných a manipulačných prostriedkov a technologického zariadenia
   sprostredkovateľská činnosť, know how, výkona poradenskej činnosti v oblasti managementu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   05.08.1991Nové obchodné meno:
   AMITA, akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Bárdošova 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť na úseku maloobchodu a veľkoobchodu
   služby verejného stravovania, cestovného ruchu a ubytovania
   investičná výstavba, rekonštrukcia, modernizácia a údržba
   dopravná činnosť a aranžérska činnosť vrátane reklamy
   zahranično-obchodná činnosť ako i zastupovanie zahraničných subjektov na trhu spotrebných družstiev vrátane zastupiteľských zmlúv
   zriaďovanie vlastných afilácií v zahraničí
   nákup a predaj strojov, prepravných a manipulačných prostriedkov a technologického zariadenia
   sprostredkovateľská činnosť, know how, výkona poradenskej činnosti v oblasti managementu
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Neborásek - podpredseda 27 Jakubov
   JUDr. Peter Siman - člen Palkovičova 15 Bratislava
   Aaron Kedar - predseda Lamdwerweg 1 Bad Hamburg Spolková republika Nemecko