Create Invoice

UNITEC EXPRES - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name UNITEC EXPRES
PIN 17322243
TIN 2020397346
Date create 23 August 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat UNITEC EXPRES
Palárikova 31
81104
Bratislava
Financial information
Profit -24 €
Capital 24 288 €
Own capital 6 783 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 10,416
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,416
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 9,434
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 62
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 62
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 9,339
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 33
B.IV. Short-term financial assets total (r. 67 to r. 70) 617
4. Acquisition total short-term financial assets (259, 314A) - /291A/ 617
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 365
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 364
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 1
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 10,416
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,759
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 332
2. Reserve for own shares and own ownership interests (417A, 421A) 332
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -188
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -188
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -24
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,657
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 339
9. Liabilities from social fund (472) 339
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 3,318
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 685
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 685
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,630
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 41
D. Services (účtová group of 51) 41
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -41
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -41
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 99
XIV. Other income from financial activities (668) 99
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 82
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 2
2. Other expense (562A) 2
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 80
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 17
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -24
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -24
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17322243 TIN: 2020397346
 • Registered seat: UNITEC EXPRES, Palárikova 31, 81104, Bratislava
 • Date create: 23 August 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. František Matter Štefánikova 21 Bratislava 24.02.1998
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. František Matter 6 639 € (100%) Štefánikova 21 Bratislava
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   15.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. František Matter Štefánikova 21 Bratislava
   14.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Matter Štefánikova 21 Bratislava
   24.02.1998Nové sidlo:
   Palárikova 31 Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   Ing. František Matter Štefánikova 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. František Matter Štefánikova 21 Bratislava
   23.02.1998Zrušené sidlo:
   Radlinského 27 Bratislava 810 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Matter Štefánikova 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Beňovič
   Ing. František Matter Štefánikova 21 Bratislava
   17.12.1993Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a spracovanie semien olejnatých rastlín
   Noví spoločníci:
   Ing. František Matter Štefánikova 21 Bratislava
   16.12.1993Zrušeny predmety činnosti:
   montáž a servis elektronickej zabezpečovacej a požiarnej signalizácie, vrátane obchodnej činnosti s tým spojenej
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Beňovič Palkovičova 2 Bratislava
   Ing. František Matter Štefánikova 21 Bratislava
   02.06.1993Nové predmety činnosti:
   vývoj a výroba obalovej techniky, zariadení a strojov
   20.01.1993Nové sidlo:
   Radlinského 27 Bratislava 810 05
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, kúpa a predaj vecí hnuteľných a nehnuteľných, vrátane výkonu zahanično-obchodnej činnosti a sprostredkovateľskej činnosti, export, reexport a import obchodného tovaru, v rozsahu platných právnych predpisov
   poskytovanie technického, ekonomického a obchodného poradenstva, v oblasti priemyslu a poľnohospodárstva
   spracovanie, plnenie a distribúcia rastlinných tukov a olejov a iných potravinových substrátov
   montáž a servis elektronickej zabezpečovacej a požiarnej signalizácie, vrátane obchodnej činnosti s tým spojenej
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Beňovič
   Ing. František Matter Štefánikova 21 Bratislava
   19.01.1993Zrušené sidlo:
   Galvaniho 10 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   7/ Poskytovanie technického, ekonomického a obchodného poradenstva, v oblasti priemyslu a poľnohospodárstva.
   6/ Spracovávanie dokumentácie, vykonávacích predpisov a spracovávanie prekladov pri práci a ochrany majetku, vrátane zabazpečovania a vykonávania potrebných školení.
   5/ Komplexné zabezpečovanie a vybavenie kancelárskych a iných priestorov, vrátane dodávky technického zariadenia, nábytku, interiéru a súvisiacich stavebných prác, ako aj dealerská činnosť s tým spojená.
   4/ Predaj a montáž zabezpečovacej, osvetlovacej, kancelárskej a telekomunikačnej techniky
   3/ Sprostredkovanie prepravných služieb
   2/ Stavebná činnosť HSV a PSV
   1/ Sprostredkovanie, kúpa a predaj vecí hnuteľných a nehnuteľných, vrátane výkonu zahranično-obchodnej a sprostredkovateľskej činnosti, export, reexport a import obchodného tovaru, v rozsahu platných právnych predpisov.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   23.08.1991Nové obchodné meno:
   UNITEC EXPRES spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Galvaniho 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   7/ Poskytovanie technického, ekonomického a obchodného poradenstva, v oblasti priemyslu a poľnohospodárstva.
   6/ Spracovávanie dokumentácie, vykonávacích predpisov a spracovávanie prekladov pri práci a ochrany majetku, vrátane zabazpečovania a vykonávania potrebných školení.
   5/ Komplexné zabezpečovanie a vybavenie kancelárskych a iných priestorov, vrátane dodávky technického zariadenia, nábytku, interiéru a súvisiacich stavebných prác, ako aj dealerská činnosť s tým spojená.
   4/ Predaj a montáž zabezpečovacej, osvetlovacej, kancelárskej a telekomunikačnej techniky
   3/ Sprostredkovanie prepravných služieb
   2/ Stavebná činnosť HSV a PSV
   1/ Sprostredkovanie, kúpa a predaj vecí hnuteľných a nehnuteľných, vrátane výkonu zahranično-obchodnej a sprostredkovateľskej činnosti, export, reexport a import obchodného tovaru, v rozsahu platných právnych predpisov.
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Beňovič Palkovičova 2 Bratislava
   Ing. František Matter Štefánikova 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia