Create Invoice

INTERCOMP IMEX - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name INTERCOMP IMEX
PIN 17322316
TIN 2020300601
VAT number SK2020300601
Date create 03 October 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat INTERCOMP IMEX
Klemensova 2524/6,Priečinok 56
81499
Bratislava
Financial information
Sales and income 10 923 €
Profit -546 €
Capital 30 498 €
Own capital 21 008 €
Contact Information
Email imex@imex.sk
Phone(s) 0254415687, 0254415752, 0254418661, 0903437511
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 27,385
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 27,231
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 20,764
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 20,764
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 1,528
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 1,491
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,491
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 37
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 4,939
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 53
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 4,886
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 154
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 154
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 27,385
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 20,462
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 13,705
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 13,705
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -546
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,674
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 6,674
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 17
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,700
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 957
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 249
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 249
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 10,764
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 10,923
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 7,656
III. Revenues from sale of services (602, 606) 3,108
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 159
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,103
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 7,140
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 229
D. Services (účtová group of 51) 2,661
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 73
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 820
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 734
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1
2. Other interest income (662A) 1
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 406
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 406
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -405
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 415
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Income tax expense current (591, 595) 961
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -546
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17322316 TIN: 2020300601 VAT number: SK2020300601
 • Registered seat: INTERCOMP IMEX, Klemensova 2524/6,Priečinok 56, 81499, Bratislava
 • Date create: 03 October 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Martin Dudák, CSc. Klemensova 6 Bratislava 06.09.1993
  Ing. Norma Dudáková, CSc. Klemensova 6 Bratislava 06.09.1993
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Martin Dudák, CSc. 3 319 € (50%) Klemensova 6 Bratislava
  Ing. Norma Dudáková, CSc. 3 319 € (50%) Klemensova 6 Bratislava
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   05.10.2013Nové sidlo:
   Klemensova 2524/6,Priečinok 56 Bratislava 814 99
   04.10.2013Zrušené sidlo:
   Nábr. L.Svobodu 5, Priečinok 56 Bratislava 814 99
   20.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Martin Dudák , CSc. Klemensova 6 Bratislava
   Ing. Norma Dudáková , CSc. Klemensova 6 Bratislava
   19.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Dudák , CSc. Klemensova 6 Bratislava
   Ing. Norma Dudáková , CSc. Klemensova 6 Bratislava
   31.07.1995Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   sprostredkovanie dodávok, montážnych prác a revíznych správ
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   projektovanie elektrických zariadení
   inžinierska činnosť v odbore vzduchotechnika a klimatizácia
   06.09.1993Nové predmety činnosti:
   výroba výrobkov v odbore elektrotechniky a elektroniky
   poskytovanie software
   prekladateľská činnosť v ruskom, nemeckom, anglickom a španielskom jazyku
   podnikateľské poradenstvo
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   ekologické a ekonomické úpravy, modernizácia a automatizácia technológií a prevádzkovanie súborov
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Dudák , CSc. Klemensova 6 Bratislava
   Ing. Norma Dudáková , CSc. Klemensova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Dudák , CSc. Klemensova 6 Bratislava
   Ing. Norma Dudáková , CSc. Klemensova 6 Bratislava
   05.09.1993Zrušeny predmety činnosti:
   výroba výrobkov v odbore elektrotechniky a elektroniky, komunikačnej a výpočtovej techniky
   tvorba počítačových programov a systémových analýz
   reprografická činnosť
   chemické a procesné inžinierstvo, úpravy, modernizácia a automatizácia technológií a prevádzkových súborov
   prekldateľská činnosť
   konzultačná, poradenská, školiaca činnosť vo vyššie uvedených odboroch činnosti
   servisná, obchodná, zahranično-obchodná a sprostredkovateľská činnosť vo vyššie uvedených odboroch činnosti
   prenájom zariadení vo vyššie uvedených odboroch činnosti
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Dudák , CSc. Klemensova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   03.10.1991Nové obchodné meno:
   INTERCOMP IMEX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nábr. L.Svobodu 5, Priečinok 56 Bratislava 814 99
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba výrobkov v odbore elektrotechniky a elektroniky, komunikačnej a výpočtovej techniky
   tvorba počítačových programov a systémových analýz
   reprografická činnosť
   chemické a procesné inžinierstvo, úpravy, modernizácia a automatizácia technológií a prevádzkových súborov
   prekldateľská činnosť
   konzultačná, poradenská, školiaca činnosť vo vyššie uvedených odboroch činnosti
   servisná, obchodná, zahranično-obchodná a sprostredkovateľská činnosť vo vyššie uvedených odboroch činnosti
   prenájom zariadení vo vyššie uvedených odboroch činnosti
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Dudák , CSc. Klemensova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia