Create Invoice

HT Computers skratka H T C - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name HT Computers skratka H T C
Status Destroyed
PIN 17322341
Date create 20 September 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat HT Computers skratka H T C
Kukučínova 26
83103
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17322341
 • Registered seat: HT Computers skratka H T C, Kukučínova 26, 83103, Bratislava
 • Date create: 20 September 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   11.01.1999Zrušené obchodné meno:
   HT Computers spol. s r.o. skratka H T C s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kukučínova 26 Bratislava 831 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaja a predaj /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením/
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi a vyhotovovanie programov na zákazku
   poskytovanie poradenských a konzultačných služieb v oblasti výpočtovej techniky a programového vybavenia
   školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky a programového vybavenia
   expertízna činnosť v oblasti výpočtovej techniky a programového vybavenia
   prenájom /leasing/ zariadení a prístrojov z oblasti výpočtovej techniky
   sprostredkovanie prenájmu hnuteľných vecí
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   reklamná činnosť
   prieskum trhu
   vykonávanie servisnej činnosti na výpočtovú, kancelársku a komunikačnú techniku na celom území SR
   projektovanie, návrh, realizácia a predaj počítačových sietí a ich častí
   navrhovanie konštrukcie leteckých motorov
   navrhovanie konštrukcie turbín pre energetiku
   Zrušeny spoločníci:
   Business Service a.s. IČO: 35 746 891 Fialkové údolie 4 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Viktor Birnstein Farského 16 Bratislava 851 01
   Ing. Marián Goldschmidt Čelakovského 20 Bratislava 811 03
   26.06.1998Nové predmety činnosti:
   navrhovanie konštrukcie leteckých motorov
   navrhovanie konštrukcie turbín pre energetiku
   Noví spoločníci:
   Business Service a.s. IČO: 35 746 891 Fialkové údolie 4 Bratislava 811 01
   25.06.1998Zrušeny spoločníci:
   HTC holding a.s. IČO: 31 342 141 Pribišova 47 Bratislava 841 05
   22.07.1996Noví spoločníci:
   HTC holding a.s. IČO: 31 342 141 Pribišova 47 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Viktor Birnstein Farského 16 Bratislava 851 01
   Ing. Marián Goldschmidt Čelakovského 20 Bratislava 811 03
   21.07.1996Zrušeny spoločníci:
   HTC holding a.s. Záhradnícka 153 Bratislava 821 08
   Ing. Vladimír Blaškovič Lunačarského 9 Bratislava
   RNDr. Martin Blaškovič Lunačarského 9 Bratislava
   Dr. Ing. Michal Hirjak , CSc. Klenová 5 Bratislava
   Ing. Ladislav Takáč Jégého 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.02.1996Nové obchodné meno:
   HT Computers spol. s r.o. skratka H T C s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie, návrh, realizácia a predaj počítačových sietí a ich častí
   Noví spoločníci:
   HTC holding a.s. Záhradnícka 153 Bratislava 821 08
   Ing. Vladimír Blaškovič Lunačarského 9 Bratislava
   RNDr. Martin Blaškovič Lunačarského 9 Bratislava
   Dr. Ing. Michal Hirjak , CSc. Klenová 5 Bratislava
   Ing. Ladislav Takáč Jégého 5 Bratislava
   18.02.1996Zrušené obchodné meno:
   HT Computers spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   HTC holding a.s. Záhradnícka 153 Bratislava 821 08
   Ing. Vladimír Blaškovič Lunačarského 9 Bratislava
   RNDr. Martin Blaškovič Lunačarského 9 Bratislava
   Dr. Ing. Michal Hirjak , CSc. Klenová 5 Bratislava
   Ing. Ladislav Takáč Jégého 5 Bratislava
   01.08.1995Nové predmety činnosti:
   vykonávanie servisnej činnosti na výpočtovú, kancelársku a komunikačnú techniku na celom území SR
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   31.07.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   31.10.1994Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Blaškovič Lunačarského 9 Bratislava
   RNDr. Martin Blaškovič Lunačarského 9 Bratislava
   Dr. Ing. Michal Hirjak , CSc. Klenová 5 Bratislava
   Ing. Ladislav Takáč Jégého 5 Bratislava
   30.10.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Blaškovič Lunačarského 9 Bratislava
   RNDr. Martin Blaškovič Lunačarského 9 Bratislava
   Dr. Ing. Michal Hirjak , CSc. Klenová 5 Bratislava
   Ing. Ladislav Takáč Jégého 5 Bratislava
   24.10.1994Nové sidlo:
   Kukučínova 26 Bratislava 831 03
   23.10.1994Zrušené sidlo:
   Bratislava
   28.03.1994Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaja a predaj /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením/
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi a vyhotovovanie programov na zákazku
   poskytovanie poradenských a konzultačných služieb v oblasti výpočtovej techniky a programového vybavenia
   školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky a programového vybavenia
   expertízna činnosť v oblasti výpočtovej techniky a programového vybavenia
   prenájom /leasing/ zariadení a prístrojov z oblasti výpočtovej techniky
   sprostredkovanie prenájmu hnuteľných vecí
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   reklamná činnosť
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   HTC holding a.s. Záhradnícka 153 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   27.03.1994Zrušeny predmety činnosti:
   výskum, vývoj, výroba a obchod v oblasti pokrokových technológií, predovšetkým informačnej techniky, informatiky, elektroniky, prístrojovej techniky, biotechnológie, kvalifikovanej chémie a ekológie
   výskum, vývoj, tvorba a obchod s programovými produktami z oblasti: informačných a riadiacich systémov, expertných systémov a systémov umelej inteligencie
   odplatná pomoc organizáciám pri zabezpečovaní výkonnej výpočtovej techniky na budovanie podnikových informačných systémov
   prenájom výpočtovej techniky ako aj strojového času výpočtovej techniky
   budovanie počítačových sietí
   technicko-poradenské, konzultačné, expertízne, servisné a školiace služby a ich organizácia
   investičná činnosť
   pomoc organizáciam pri znižovaní zásob: navrhnutím, vyprojektovaním a vybudovaním podnikového informačného systému o výrobkoch a zásobách, organizáciou predaja výrobkov a zásob a využitia získaných prostriedkov na budovanie podnikových informačných a riadiacich systémov, organizáciou predaja výrobkov a zásob medzi podnikmi v ČSFR prostredníctvom a za pomoci počítačových sietí, sprostredkujúcich potrebné informácie
   kúpa, predaj a prenájom strojov, prístrojov, zariadení a dopravných prostriedkov a sprostredkovanie týchto činností
   nákup, predaj a prenájom nehnuteľností, kancelárskych, obchodných, výrobných a ubytovacích priestorov a sprostredkovanie týchto činností
   pre zabezpečenie horeuvedených činností a tiež pre iné subjekty bude spoločnosť vykonávať reklamnú, marketingovú, obchodnú, inžiniersku a stavebnú činnosť
   zahraničnoobchodná činnosť, na ktorú sa nevyžaduje registrácia alebo povolenie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   20.09.1991Nové obchodné meno:
   HT Computers spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výskum, vývoj, výroba a obchod v oblasti pokrokových technológií, predovšetkým informačnej techniky, informatiky, elektroniky, prístrojovej techniky, biotechnológie, kvalifikovanej chémie a ekológie
   výskum, vývoj, tvorba a obchod s programovými produktami z oblasti: informačných a riadiacich systémov, expertných systémov a systémov umelej inteligencie
   odplatná pomoc organizáciám pri zabezpečovaní výkonnej výpočtovej techniky na budovanie podnikových informačných systémov
   prenájom výpočtovej techniky ako aj strojového času výpočtovej techniky
   budovanie počítačových sietí
   technicko-poradenské, konzultačné, expertízne, servisné a školiace služby a ich organizácia
   investičná činnosť
   pomoc organizáciam pri znižovaní zásob: navrhnutím, vyprojektovaním a vybudovaním podnikového informačného systému o výrobkoch a zásobách, organizáciou predaja výrobkov a zásob a využitia získaných prostriedkov na budovanie podnikových informačných a riadiacich systémov, organizáciou predaja výrobkov a zásob medzi podnikmi v ČSFR prostredníctvom a za pomoci počítačových sietí, sprostredkujúcich potrebné informácie
   kúpa, predaj a prenájom strojov, prístrojov, zariadení a dopravných prostriedkov a sprostredkovanie týchto činností
   nákup, predaj a prenájom nehnuteľností, kancelárskych, obchodných, výrobných a ubytovacích priestorov a sprostredkovanie týchto činností
   pre zabezpečenie horeuvedených činností a tiež pre iné subjekty bude spoločnosť vykonávať reklamnú, marketingovú, obchodnú, inžiniersku a stavebnú činnosť
   zahraničnoobchodná činnosť, na ktorú sa nevyžaduje registrácia alebo povolenie
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Blaškovič Lunačarského 9 Bratislava
   RNDr. Martin Blaškovič Lunačarského 9 Bratislava
   Dr. Ing. Michal Hirjak , CSc. Klenová 5 Bratislava
   Ing. Ladislav Takáč Jégého 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia