Create Invoice

Všeobecná investičná - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Všeobecná investičná
PIN 17322677
TIN 2020291636
Date create 23 September 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Všeobecná investičná
Maróthyho 6
81106
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17322677 TIN: 2020291636
 • Registered seat: Všeobecná investičná, Maróthyho 6, 81106, Bratislava
 • Date create: 23 September 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   05.11.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Račko Svetlá 3 Bratislava
   24.03.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Neštrák - predseda Švabinského 8 Bratislava
   Andrej Seman - člen Cabanova 4 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 31.01.2007
   08.03.2007Nový štatutárny orgán:
   Andrej Seman - člen Cabanova 4 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 31.01.2007
   07.03.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Plachá - člen Banky 479 Diviaky nad Nitricou
   17.10.2001Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Plachá - člen Banky 479 Diviaky nad Nitricou
   16.10.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Holecová - člen 703 Trnovec nad Váhom
   30.10.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Neštrák - predseda Švabinského 8 Bratislava
   Ing. Andrej Račko Svetlá 3 Bratislava
   29.10.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Gašparíková - podpredseda Hradištná 31 Bratislava 841 07
   Ing. Darina Tahotná - predseda Majerníkova 28 Bratislava
   11.05.1999Nový štatutárny orgán:
   Katarína Gašparíková - podpredseda Hradištná 31 Bratislava 841 07
   Ing. Mária Holecová - člen 703 Trnovec nad Váhom
   Ing. Darina Tahotná - predseda Majerníkova 28 Bratislava
   10.05.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Gašparíková - podpredseda predstavenstva Hradištná 31 Bratislava 841 07
   Ing. Jana Šuplatová - člen predstavenstva Hviezdoslavovo nám. 7 Bratislava
   Ing. František Tajcnár - predseda predstavenstva Kuzmányho 13 Bratislava
   11.03.1999Nové sidlo:
   Maróthyho 6 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Katarína Gašparíková - podpredseda predstavenstva Hradištná 31 Bratislava 841 07
   10.03.1999Zrušené sidlo:
   Tolstého 9 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Katarína Gašparíková - člen predstavenstva Hradištná 31 Bratislava 841 07
   13.01.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Šuplatová - člen predstavenstva Hviezdoslavovo nám. 7 Bratislava
   Ing. František Tajcnár - predseda predstavenstva Kuzmányho 13 Bratislava
   12.01.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Jozef Oravkin - predseda predstavenstva 487 Heľpa 976 68
   Ing. Mikuláš Sedlák - podpredsedapredstavenstva Leškova 7 Bratislava 811 04
   30.09.1998Nové obchodné meno:
   Všeobecná investičná spoločnosť, a.s.
   29.09.1998Zrušené obchodné meno:
   VÚB INVEST, i.s.a.s.
   04.03.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Sedlák - podpredsedapredstavenstva Leškova 7 Bratislava 811 04
   03.03.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Siraň - podpredseda predstavenstva Slivková 28 Bratislava 821 05
   18.11.1996Nový štatutárny orgán:
   Katarína Gašparíková - člen predstavenstva Hradištná 31 Bratislava 841 07
   Mgr. Jozef Oravkin - predseda predstavenstva 487 Heľpa 976 68
   Ing. Dušan Siraň - podpredseda predstavenstva Slivková 28 Bratislava 821 05
   17.11.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Jozef Oravkin - predseda predstavenstva 487 Heľpa
   Ing. Mikuláš Sedlák - člen predstavenstva Leškova 7 Bratislava
   Ing. Dušan Siraň - podpredseda predstavenstva Slivková 28 Bratislava
   02.09.1996Nové obchodné meno:
   VÚB INVEST, i.s.a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   01.09.1996Zrušené obchodné meno:
   VÚB INVEST, investičná akciová spoločnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   09.08.1995Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Jozef Oravkin - predseda predstavenstva 487 Heľpa
   Ing. Mikuláš Sedlák - člen predstavenstva Leškova 7 Bratislava
   Ing. Dušan Siraň - podpredseda predstavenstva Slivková 28 Bratislava
   08.08.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Lukáč Červenák - podpredseda predstavenstva Jasovská 4/38 Bratislava
   Ing. Ľuboš Ševčík , CSc. - člen predstavenstva M. Marečka 9 Bratislava
   Ing. Ladislav Vaškovič , CSc. - predseda predstavenstva a zároveň g Dunajská 24 Bratislava
   15.02.1995Nové sidlo:
   Tolstého 9 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Lukáč Červenák - podpredseda predstavenstva Jasovská 4/38 Bratislava
   Ing. Ľuboš Ševčík , CSc. - člen predstavenstva M. Marečka 9 Bratislava
   14.02.1995Zrušené sidlo:
   nám. SNP 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Lukáč Červenák - člen predstavenstva Jasov-ská 4/38 Bratislava
   Ing. Norbert Tenczer - podpredseda predstavenstva Du-najská 24 Bratislava
   27.09.1993Nové predmety činnosti:
   sústreďovanie peňažných prostriedkov právnických aj fyzických osôb za účelom ich investovania do cenných papierov
   zmluvné zabezpečovanie obchodných záležitostí súvisiacich so správou majetku investičných fondov
   vykonávanie činností bezprostredne súvisiacich s činnosťami pod bodom a/ a b/
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Lukáč Červenák - člen predstavenstva Jasov-ská 4/38 Bratislava
   Ing. Norbert Tenczer - podpredseda predstavenstva Du-najská 24 Bratislava
   Ing. Ladislav Vaškovič , CSc. - predseda predstavenstva a zároveň g Dunajská 24 Bratislava
   26.09.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Predmet činnosti spoločnosti je zriaďovanie investičných fondov predajom ich podielov fyzickým a právnickým osobám. Správa investičných majetkových a kupónových privatizačných fondov. Investovanie a reinvestovanie prostriedkov združených vo fondoch do cenných papierov, nehnuteľností, pozemkov, budov, cenných predmetov a umeleckých diel. Kapitálové investície a majetková účasť v iných spoločnostiach. Poradenská a konzultačná činnosť, vykonávanie služieb pre finančných investorov.
   Obchodné zabezpečenie služieb a činností súvisiacich s predmetom činnoti.
   Spoločnosť je oprávnená vykonávať všetky obchody, ktoré sa ukazujú potrebnými a užitočnými na dosiahnutie cieľov spoločnosti.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Jaroslav Fridrich - člen Rovniakova 4 Bratislava
   Ing. Jozef Mudrík - predseda predstavenstva Borodáčová 5 Bratislava
   Ing. Ľuboš Vražda - podpredseda predstavenstva Osuského 28 Bratislava
   23.09.1991Nové obchodné meno:
   VÚB INVEST, investičná akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   nám. SNP 19 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Predmet činnosti spoločnosti je zriaďovanie investičných fondov predajom ich podielov fyzickým a právnickým osobám. Správa investičných majetkových a kupónových privatizačných fondov. Investovanie a reinvestovanie prostriedkov združených vo fondoch do cenných papierov, nehnuteľností, pozemkov, budov, cenných predmetov a umeleckých diel. Kapitálové investície a majetková účasť v iných spoločnostiach. Poradenská a konzultačná činnosť, vykonávanie služieb pre finančných investorov.
   Obchodné zabezpečenie služieb a činností súvisiacich s predmetom činnoti.
   Spoločnosť je oprávnená vykonávať všetky obchody, ktoré sa ukazujú potrebnými a užitočnými na dosiahnutie cieľov spoločnosti.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Jaroslav Fridrich - člen Rovniakova 4 Bratislava
   Ing. Jozef Mudrík - predseda predstavenstva Borodáčová 5 Bratislava
   Ing. Ľuboš Vražda - podpredseda predstavenstva Osuského 28 Bratislava