Create Invoice

AAVIK SVOJPOMOC - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name AAVIK SVOJPOMOC
PIN 17322731
TIN 2020797823
Date create 04 October 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat AAVIK SVOJPOMOC
Šúrska 14
83106
Bratislava
Financial information
Capital 6 639 €
Own capital 6 639 €
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17322731 TIN: 2020797823
 • Registered seat: AAVIK SVOJPOMOC, Šúrska 14, 83106, Bratislava
 • Date create: 04 October 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Dušan Huňavý Ul. Sama Chalupku 15 Trenčín 911 01 12.04.1995
  Anna Gaździk 30 Kryszkowice Poľská republika prechodný pobyt na území SR : Šúrska 14 Bratislava 01.04.1999
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Dušan Huňavý 6 640 € (50%) Ul. Sama Chalupku 15 Trenčín 911 01
  Anna Gaździk 6 640 € (50%) 30 Kryszkowice Poľská republika prechodný pobyt na území SR : Šúrska 14 Bratislava
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   26.06.2003Nové sidlo:
   Šúrska 14 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Dušan Huňavý Ul.Sama Chalupku 15 Trenčín 911 01
   Anna Gaździk 30 Kryszkowice Poľská republika prechodný pobyt na území SR : Šúrska 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Huňavý Ul. Sama Chalupku 15 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 12.04.1995
   Anna Gaździk 30 Kryszkowice Poľská republika prechodný pobyt na území SR : Šúrska 14 Bratislava Vznik funkcie: 01.04.1999
   25.06.2003Zrušené sidlo:
   Jelenia 15 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Dušan Huňavý Jelenia 15 Bratislava
   Anna Gaździk 30 Kryszkowice Poľská republika prechodný pobyt na území SR : Šúrska 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Huňavý Jelenia 15 Bratislava
   Anna Gaździk 30 Kryszkowice Poľská republika prechodný pobyt na území SR : Šúrska 14 Bratislava
   04.08.1999Noví spoločníci:
   Anna Gaździk 30 Kryszkowice Poľská republika prechodný pobyt na území SR : Šúrska 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dušan Huňavý Jelenia 15 Bratislava
   Anna Gaździk 30 Kryszkowice Poľská republika prechodný pobyt na území SR : Šúrska 14 Bratislava
   03.08.1999Zrušeny spoločníci:
   Anna Gaździk 30 Kryszkowice Poľská republika prechodný pobyt na území SR : Šúrska 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Dušan Huňavý Jelenia 15 Bratislava
   19.10.1998Noví spoločníci:
   Dušan Huňavý Jelenia 15 Bratislava
   Anna Gaździk 30 Kryszkowice Poľská republika prechodný pobyt na území SR : Šúrska 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Huňavý Jelenia 15 Bratislava
   18.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Dušan Huňavý Jelenia 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Huňavý Jelenia 15 Bratislava
   27.09.1995Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Dušan Huňavý Jelenia 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dušan Huňavý Jelenia 15 Bratislava
   26.09.1995Zrušeny predmety činnosti:
   Sprostredkovanie, kúpa, predaj a distribúcia vecí hnuteľných a nehnuteľných - včítane potravinárskych výrobkov.
   Zahranično-obchodná činnosť - export, reexport a import obchodného tovaru podľa platných predpisov FMZO ČSFR.
   Výskum, vývoj, výroba, meranie a vyhodnocovanie elektrických a neelektric- kých veličín.
   Služby obchodno - technické, exportno -poradenské, opravárenské a prepravné služby pre vlastnú potrebu.
   Stavebná výroba HSV a PSV vrátane rekonštrukčných, údržbárskych a asanačných prác, včítane deratizácie, desinsekcie a desinfekcie.
   Majetková a kooperačná účasť na podnikaní iných právnických osôb
   Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Buštor Záhradnícka 69 Bratislava
   Dušan Huňavý Jelenia 15 Bratislava
   Pavol Richter Švabinského 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   10.10.1991Nové obchodné meno:
   AAVIK SVOJPOMOC spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jelenia 15 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Sprostredkovanie, kúpa, predaj a distribúcia vecí hnuteľných a nehnuteľných - včítane potravinárskych výrobkov.
   Zahranično-obchodná činnosť - export, reexport a import obchodného tovaru podľa platných predpisov FMZO ČSFR.
   Výskum, vývoj, výroba, meranie a vyhodnocovanie elektrických a neelektric- kých veličín.
   Služby obchodno - technické, exportno -poradenské, opravárenské a prepravné služby pre vlastnú potrebu.
   Stavebná výroba HSV a PSV vrátane rekonštrukčných, údržbárskych a asanačných prác, včítane deratizácie, desinsekcie a desinfekcie.
   Majetková a kooperačná účasť na podnikaní iných právnických osôb
   Noví spoločníci:
   Stanislav Buštor Záhradnícka 69 Bratislava
   Dušan Huňavý Jelenia 15 Bratislava
   Pavol Richter Švabinského 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia