Create Invoice

SLOV-TECH - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SLOV-TECH
Status Destroyed
PIN 17322821
Date create 16 September 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat SLOV-TECH
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17322821
 • Registered seat: SLOV-TECH, Bratislava
 • Date create: 16 September 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   22.09.2008Zrušené obchodné meno:
   SLOV-TECH, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   realizácia obchodnej činnosti vo vzťahu k tuzemským a zahraničným právnickým a fyzickým osobám
   zahranično-obchodná činnosť export-import okrem tovarov vyžadujúcich osobitné povolenie FMZO
   zastupovanie a sprostredkovanie obchodných činností a služieb vrátane propagačnej činnosti
   zriaďovanie stredísk služieb a obchodných zastúpení na území ČSFR
   poskytovanie poradenskej, konzultačnej a odbornej pomoci pri umiestňovaní iných obchodných aktivít
   zavádzanie nových výrobných technológií, montážnej a inej výrobnej činnosti
   sprostredkovanie dodávok projekčnej a vývojovej dokumentácie priemyselných zariadení a ich realizácie
   Zrušeny spoločníci:
   Dr. Eva Brna Schiesstattweg 3 Passau D-8390 SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   16.09.1991Nové obchodné meno:
   SLOV-TECH, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   realizácia obchodnej činnosti vo vzťahu k tuzemským a zahraničným právnickým a fyzickým osobám
   zahranično-obchodná činnosť export-import okrem tovarov vyžadujúcich osobitné povolenie FMZO
   zastupovanie a sprostredkovanie obchodných činností a služieb vrátane propagačnej činnosti
   zriaďovanie stredísk služieb a obchodných zastúpení na území ČSFR
   poskytovanie poradenskej, konzultačnej a odbornej pomoci pri umiestňovaní iných obchodných aktivít
   zavádzanie nových výrobných technológií, montážnej a inej výrobnej činnosti
   sprostredkovanie dodávok projekčnej a vývojovej dokumentácie priemyselných zariadení a ich realizácie
   Noví spoločníci:
   Dr. Eva Brna Schiesstattweg 3 Passau D-8390 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia