Create Invoice

Slov - Truck - Center - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Slov - Truck - Center
PIN 17322936
Date create 20 November 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Slov - Truck - Center
Kopčianska 6
85101
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17322936
 • Registered seat: Slov - Truck - Center, Kopčianska 6, 85101, Bratislava
 • Date create: 20 November 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Jozef Potisk generálny riaditeľ Šintavská 14 Bratislava 26.02.1993
  Ing. Teodor Šajmír predseda Estónska 12 Bratislava 26.02.1993
  Ing. Ľubor Šamo Riazanská 52 Bratislava 26.02.1993
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   26.02.1993Nové sidlo:
   Kopčianska 6 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej činnosti
   prenájom motorových vozidiel, návesov a prívesov
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   propagácia
   poradenstvo v oblasti dopravy
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Potisk - generálny riaditeľ Šintavská 14 Bratislava
   Ing. Teodor Šajmír - predseda Estónska 12 Bratislava
   Ing. Ľubor Šamo Riazanská 52 Bratislava
   25.02.1993Zrušené sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie služieb domácim a zahraničným dopravcom (vodičom i vozidlám) formou technickej pomoci, zabezpečovanie odpočinku, stravovanie a všetkých služieb pre vodičov, vozidlá a prepravovaný tovar
   predaj (vrátane voľne zmeniteľnej meny) a distribúcia tovaru od výrobcov do obchodnej siete vrátane balenia, skladovania a expedovania
   predaj výrobkov, polotovarov a surovín rafinérskeho a petrochemického priemyslu na území ČSFR i v zahraničí
   poskytovanie obchodno-technických služieb a vykonávanie marketingovej činnosti
   zahranično-obchodná činnosť, okrem komodít vyžadujúcich zahranično-obchodné oprávnenie
   propagačná a poradenská činnosť
   investičná činnosť pre potreby vybudovania materiálnej základne spoločnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Krajniak Lotyšská 44 Bratislava
   Ing. Ondrej Kresan Halenova 4 Bratislava
   Ing. Ján Pečo Hakenova 20 Bratislava
   Ing. Jolana Petrášová Vlčie hrdlo 47 Bratislava
   Johan Mevesen St. Hubertus plein 54 Hasselt 3500 Belgicko
   Gert Schaap Leonard Lessius straat 3 Hasselt 3500 Belgicko
   20.11.1991Nové obchodné meno:
   Slov - Truck - Center a.s.
   Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb domácim a zahraničným dopravcom (vodičom i vozidlám) formou technickej pomoci, zabezpečovanie odpočinku, stravovanie a všetkých služieb pre vodičov, vozidlá a prepravovaný tovar
   predaj (vrátane voľne zmeniteľnej meny) a distribúcia tovaru od výrobcov do obchodnej siete vrátane balenia, skladovania a expedovania
   predaj výrobkov, polotovarov a surovín rafinérskeho a petrochemického priemyslu na území ČSFR i v zahraničí
   poskytovanie obchodno-technických služieb a vykonávanie marketingovej činnosti
   zahranično-obchodná činnosť, okrem komodít vyžadujúcich zahranično-obchodné oprávnenie
   propagačná a poradenská činnosť
   investičná činnosť pre potreby vybudovania materiálnej základne spoločnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Krajniak Lotyšská 44 Bratislava
   Ing. Ondrej Kresan Halenova 4 Bratislava
   Ing. Ján Pečo Hakenova 20 Bratislava
   Ing. Jolana Petrášová Vlčie hrdlo 47 Bratislava
   Johan Mevesen St. Hubertus plein 54 Hasselt 3500 Belgicko
   Gert Schaap Leonard Lessius straat 3 Hasselt 3500 Belgicko