Create Invoice

MCS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name MCS
Status Destroyed
PIN 17323941
Date create 14 November 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat MCS
Cukrová 14
81339
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17323941
 • Registered seat: MCS, Cukrová 14, 81339, Bratislava
 • Date create: 14 November 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   10.12.1996Zrušené obchodné meno:
   MCS, spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi
   obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
   správa cenných papierov na základe zmluvy podľa § 36 Zák. č. 600/1992 Zb. a jeho noviel
   obstarávanie pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   obchod, predaj a sprostredkovanie s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   John Paul Leonard Nad Lomom 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   John Paul Leonard Nad Lomom 10 Bratislava
   11.01.1995Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi
   obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
   správa cenných papierov na základe zmluvy podľa § 36 Zák. č. 600/1992 Zb. a jeho noviel
   obstarávanie pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   obchod, predaj a sprostredkovanie s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť
   10.01.1995Zrušeny predmety činnosti:
   Činnosť organizač., ekonomických a účtovných poradcov.
   Automatizované spracovanie údajov.
   Poskytovanie software - predaj hot. progr. na základe zmluvy s autorom.
   Vydávanie periodických a neperiodických publikácií.
   Obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarmi, na ktoré netreba licenciu.
   Reklamné činnosti.
   Prekladanie a tlmočenie z/do jazyka anglického.
   17.08.1994Nové sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   Noví spoločníci:
   John Paul Leonard Nad Lomom 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   John Paul Leonard Nad Lomom 10 Bratislava
   16.08.1994Zrušené sidlo:
   Martanovičova 25 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   John Paul Leonard Nad Lomom 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   22.03.1993Nové predmety činnosti:
   Činnosť organizač., ekonomických a účtovných poradcov.
   Automatizované spracovanie údajov.
   Poskytovanie software - predaj hot. progr. na základe zmluvy s autorom.
   Vydávanie periodických a neperiodických publikácií.
   Obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarmi, na ktoré netreba licenciu.
   Reklamné činnosti.
   Prekladanie a tlmočenie z/do jazyka anglického.
   21.03.1993Zrušeny predmety činnosti:
   konzultaačno-poradenská činnosť v oblasti ekonomiky
   14.11.1991Nové obchodné meno:
   MCS, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Martanovičova 25 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   konzultaačno-poradenská činnosť v oblasti ekonomiky
   Noví spoločníci:
   John Paul Leonard Nad Lomom 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia