Create Invoice

KONSIP-R - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name KONSIP-R
PIN 17324050
TIN 2020342049
Date create 07 October 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat KONSIP-R
Farského 14
85101
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17324050 TIN: 2020342049
 • Registered seat: KONSIP-R, Farského 14, 85101, Bratislava
 • Date create: 07 October 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Richard Grof Farského 14 Bratislava 28.10.1999
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Richard Grof 13 280 € (100%) Farského 14 Bratislava
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   28.10.1999Nové sidlo:
   Farského 14 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Richard Grof Farského 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Richard Grof Farského 14 Bratislava
   27.10.1999Zrušené sidlo:
   Račianska 30/A Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Marušic Ševčenkova 16 Bratislava 851 01
   Ing. Dušan Švajlen Budatínska 51 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Marušic Ševčenkova 16 Bratislava 851 01
   Ing. Dušan Švajlen Budatínska 51 Bratislava 851 06
   18.08.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Marušic Ševčenkova 16 Bratislava 851 01
   Ing. Dušan Švajlen Budatínska 51 Bratislava 851 06
   17.08.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michael Dobíšek Palkovičova 11 Bratislava 821 08
   Ing. Ladislav Marušic Ševčenkova 16 Bratislava 851 01
   Ing. Dušan Švajlen Budatínska 51 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Dobíšek Palkovičova 11 Bratislava 821 08
   28.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Michael Dobíšek Palkovičova 11 Bratislava 821 08
   Ing. Ladislav Marušic Ševčenkova 16 Bratislava 851 01
   Ing. Dušan Švajlen Budatínska 51 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Dobíšek Palkovičova 11 Bratislava 821 08
   Ing. Ladislav Marušic Ševčenkova 16 Bratislava 851 01
   Ing. Dušan Švajlen Budatínska 51 Bratislava 851 06
   27.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michael Dobíšek Palkovičova 11 Bratislava
   Ing. Ladislav Marušic Ševčenkova 16 Bratislava 851 01
   Ing. Dušan Švajlen Budatínska 51 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Dobíšek Palkovičova 11 Bratislava
   Ing. Ladislav Marušic Ševčenkova 16 Bratislava
   Ing. Dušan Švajlen Budatínska 51 Bratislava
   03.03.1994Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov, (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením)
   vykonávanie dopravných, priemyselných, občianskych a bytových stavieb
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi recyklovanie stavebného odpadu
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Marušic Ševčenkova 16 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Michal Dobíšek Palkovičova 11 Bratislava
   Ing. Ladislav Marušic Ševčenkova 16 Bratislava
   Ing. Dušan Švajlen Budatínska 51 Bratislava
   02.03.1994Zrušeny predmety činnosti:
   Spracovávanie stavebného odpadu na spätné použivanie (recysling), spracovávanie kameňa drvením na menšie frakcie, sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva, organizovanie výkonu prác súvisiacich so zabezpečova-ním stavebno-inžinierskzch a montážnych činností. Zahranično-obchodná činnosť v zmysle platných zákonných ustanovení, obchodná činnosť, výroba stavebných dielcov.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   07.10.1991Nové obchodné meno:
   KONSIP-R spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Račianska 30/A Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Spracovávanie stavebného odpadu na spätné použivanie (recysling), spracovávanie kameňa drvením na menšie frakcie, sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva, organizovanie výkonu prác súvisiacich so zabezpečova-ním stavebno-inžinierskzch a montážnych činností. Zahranično-obchodná činnosť v zmysle platných zákonných ustanovení, obchodná činnosť, výroba stavebných dielcov.
   Noví spoločníci:
   Ing. Michael Dobíšek Palkovičova 11 Bratislava
   Ing. Dušan Švajlen Budatínska 51 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia