Create Invoice

AMIX - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name AMIX
PIN 17324092
TIN 2020326209
VAT number SK2020326209
Date create 01 October 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat AMIX
Gagarinova 5
82101
Bratislava
Financial information
Sales and income 20 756 €
Profit 2 691 €
Capital 16 816 €
Own capital 9 141 €
Contact Information
Phone(s) 0244641421
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 18,772
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 18,710
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 235
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 235
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 18,475
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 17,525
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 950
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 62
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 62
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 18,772
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,833
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 13,344
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 13,344
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 907
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 907
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -5,109
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -5,109
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,691
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,917
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 205
9. Liabilities from social fund (472) 205
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 6,712
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 5,752
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,752
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 22
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 22
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 20,756
III. Revenues from sale of services (602, 606) 20,756
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,027
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 4,091
D. Services (účtová group of 51) 12,931
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,729
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,734
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 2
2. Other interest income (662A) 2
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 80
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 80
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -78
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,651
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,691
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17324092 TIN: 2020326209 VAT number: SK2020326209
 • Registered seat: AMIX, Gagarinova 5, 82101, Bratislava
 • Date create: 01 October 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Kvěstoslav Šoustal Mýtna 13 Bratislava 24.06.1993
  Ing. Jarmila Šoustalová Mýtna 13 Bratislava 24.06.1993
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Kvěstoslav Šoustal 6 672 € (50%) Mýtna 13 Bratislava
  Ing. Jarmila Šoustalová 6 672 € (50%) Mýtna 13 Bratislava
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.10.1996Noví spoločníci:
   Ing. Kvěstoslav Šoustal Mýtna 13 Bratislava 811 07
   Ing. Jarmila Šoustalová Mýtna 13 Bratislava 811 07
   28.10.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michal Olexa Tománkova 1 Bratislava 841 07
   Ing. Kvěstoslav Šoustal Mýtna 13 Bratislava 811 07
   Ing. Jarmila Šoustalová Mýtna 13 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Olexa Tománkova 1 Bratislava
   12.04.1995Nové sidlo:
   Gagarinova 5 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Olexa Tománkova 1 Bratislava 841 07
   Ing. Kvěstoslav Šoustal Mýtna 13 Bratislava 811 07
   Ing. Jarmila Šoustalová Mýtna 13 Bratislava 811 07
   11.04.1995Zrušené sidlo:
   Konopná 16 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michal Olexa Tománkova 1 Bratislava 841 07
   Ing. Kvěstoslav Šoustal Mýtna 13 Bratislava 811 07
   Ing. Jarmila Šoustalová Mýtna 13 Bratislava 811 07
   Mgr. Tomáš Havetta Vaňhalova 11 Brno 623 00 Česká republika
   24.06.1993Nové obchodné meno:
   AMIX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Konopná 16 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, alebo vyhotoovanie programov na zakázku/
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej elektroniky
   nákup a predaj výpočtovej, komunikačnej a reprografickej techniky v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Mgr. Tomáš Havetta Vaňhalova 11 Brno 623 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Kvěstoslav Šoustal Mýtna 13 Bratislava
   Ing. Jarmila Šoustalová Mýtna 13 Bratislava
   Ing. Michal Olexa Tománkova 1 Bratislava
   23.06.1993Zrušené obchodné meno:
   Amix spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Konopná 16 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   zahranično-obchodná činnosť v oblastiach 1/ až 7/
   zriaďovanie informačných systémov a sprostredkovanie prístupu k informáciám s použitím výpočtovej, komunikačnej a informačnej techniky
   zabezpečovanie propagácie a školení a zácviku pre prácu s dodanými systémami
   sprostredkovateľská, technicko-poradenská a konzultačná činnosť vo vyššie uvedených oblastiach
   servisné služby dodaných i ďalších zmluvne prebraných systémov
   predaj výpočtovej, komunikačnej a reprografickej techniky
   kompletácia a inštalácie hardware a software
   vývoj a predaj informačných a programových systémov (software)
   Zrušeny spoločníci:
   Tomáš Havetta Alexyho 7 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.10.1991Nové obchodné meno:
   Amix spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Konopná 16 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zahranično-obchodná činnosť v oblastiach 1/ až 7/
   zriaďovanie informačných systémov a sprostredkovanie prístupu k informáciám s použitím výpočtovej, komunikačnej a informačnej techniky
   zabezpečovanie propagácie a školení a zácviku pre prácu s dodanými systémami
   sprostredkovateľská, technicko-poradenská a konzultačná činnosť vo vyššie uvedených oblastiach
   servisné služby dodaných i ďalších zmluvne prebraných systémov
   predaj výpočtovej, komunikačnej a reprografickej techniky
   kompletácia a inštalácie hardware a software
   vývoj a predaj informačných a programových systémov (software)
   Noví spoločníci:
   Tomáš Havetta Alexyho 7 Bratislava 841 01
   Ing. Michal Olexa Tománkova 1 Bratislava 841 07
   Ing. Kvěstoslav Šoustal Mýtna 13 Bratislava 811 07
   Ing. Jarmila Šoustalová Mýtna 13 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia