Create Invoice

SAP - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SAP
PIN 17324149
TIN 2020295101
VAT number SK2020295101
Date create 11 October 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat SAP
Šafárikovo nám. 2
81102
Bratislava
Financial information
Sales and income 590 €
Profit -15 501 €
Capital 30 772 €
Own capital -137 957 €
Contact Information
Phone(s) 0255421729, 0255565862, 0255642433
Mobile phone(s) +421908780780
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 7,110
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,110
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 848
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 848
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 5,151
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 5,151
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,151
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 1,111
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 41
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 1,070
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 7,110
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -153,457
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 1,660
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -146,255
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 18,400
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -164,655
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -15,501
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 160,567
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) -224
9. Liabilities from social fund (472) -224
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 160,791
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 156,568
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 156,568
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,208
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,014
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 590
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 590
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,057
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 224
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 429
C Impairment losses on inventories (+/-) (505) 10,620
D. Services (účtová group of 51) 52
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 68
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,664
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -14,467
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -10,735
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 74
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 74
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -74
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -14,541
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -15,501
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17324149 TIN: 2020295101 VAT number: SK2020295101
 • Registered seat: SAP, Šafárikovo nám. 2, 81102, Bratislava
 • Date create: 11 October 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Marián Škultéty Šafarikovo nám. 2 Bratislava 811 02 27.05.1998
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Marián Škultéty 3 319 € (50%) Šafarikovo nám. 2 Bratislava 811 02
  Prof.MUDr. Ivan Hulín, DrCs. 3 319 € (50%) Bratislava 821 08
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   27.05.1998Noví spoločníci:
   Prof.MUDr. Ivan Hulín , DrCs. Prešovská 30 Bratislava 821 08
   Marián Škultéty Šafarikovo nám. 2 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Marián Škultéty Šafarikovo nám. 2 Bratislava 811 02
   26.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Prof. MUDr. Ivan Hulín , DrSc. Prešovská 30 Bratislava 821 08
   MUDr. Daniela Martišová Št.Krčmárika 12 Bratislava 841 05
   Prof. MUDr. Jozef Pogády , DrSc. Sibírska 6 Bratislava 831 02
   Marián Škultéty Šafárikovo nám. 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Prof. MUDr. Jozef Pogády , DrSc. Sibírska 6 Bratislava 831 02
   Marián Škultéty Šafárikovo nám. 14 Bratislava
   26.10.1994Nové sidlo:
   Šafárikovo nám. 2 Bratislava 811 02
   25.10.1994Zrušené sidlo:
   Javorinská 14 Bratislava 811 03
   02.12.1993Nové predmety činnosti:
   vydavateľské činnosti
   reklamné a propagačné činnosti
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poradenstvo, konzultácie v oblasti vydavateľskej činnosti
   Noví spoločníci:
   Marián Škultéty Šafárikovo nám. 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Prof. MUDr. Jozef Pogády , DrSc. Sibírska 6 Bratislava 831 02
   Marián Škultéty Šafárikovo nám. 14 Bratislava
   01.12.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Predmetom činnosti spoločnosti je pre zákazníkov z ČSFR a zo zahraničia zabezpečovať vydavateľskú a nakladateľskú činnosť ako aj obchodnú a sprostredkovateľskú aktivitu s tuzemskými a zahraničnými právnickymi a fyzickými subjektami, najmä však:
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií, koedičných titulov, spoločenských tlačív a merkantilu
   redakčné a technickovýtvarné práce
   výrobu u polygrafických výrobcov
   odbyt a distribúciu odberateľom
   metodickú pomoc na úseku účtovných prác v oblasti vydavateľskej činnosti
   propagáciu a inzerciu uvedenej produkcie
   poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosti na úseku vydavateľskej činnosti
   obdobnú činnosť s tovarom všetkého druhu vo vzťahu k tuzemsku i zahraničiu s výnimkou zakázaných komodít.
   Zrušeny spoločníci:
   Doc. Ing. Ján Erben , CSc. Javorinská 14 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   11.10.1991Nové obchodné meno:
   SAP spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Javorinská 14 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Predmetom činnosti spoločnosti je pre zákazníkov z ČSFR a zo zahraničia zabezpečovať vydavateľskú a nakladateľskú činnosť ako aj obchodnú a sprostredkovateľskú aktivitu s tuzemskými a zahraničnými právnickymi a fyzickými subjektami, najmä však:
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií, koedičných titulov, spoločenských tlačív a merkantilu
   redakčné a technickovýtvarné práce
   výrobu u polygrafických výrobcov
   odbyt a distribúciu odberateľom
   metodickú pomoc na úseku účtovných prác v oblasti vydavateľskej činnosti
   propagáciu a inzerciu uvedenej produkcie
   poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosti na úseku vydavateľskej činnosti
   obdobnú činnosť s tovarom všetkého druhu vo vzťahu k tuzemsku i zahraničiu s výnimkou zakázaných komodít.
   Noví spoločníci:
   Doc. Ing. Ján Erben , CSc. Javorinská 14 Bratislava 811 03
   Prof. MUDr. Ivan Hulín , DrSc. Prešovská 30 Bratislava 821 08
   MUDr. Daniela Martišová Št.Krčmárika 12 Bratislava 841 05
   Prof. MUDr. Jozef Pogády , DrSc. Sibírska 6 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia