Create Invoice

DILOS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name DILOS
Status Destroyed
PIN 17324424
TIN 2020805710
Date create 22 October 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat DILOS
Lazaretská 12
81108
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17324424 TIN: 2020805710
 • Registered seat: DILOS, Lazaretská 12, 81108, Bratislava
 • Date create: 22 October 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   10.08.2011Zrušené obchodné meno:
   DILOS, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Lazaretská 12 Bratislava 811 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vladimír Gejmovský - predseda Palkovičova 14a Bratislava
   Jozef Búda - člen Lotyšská 38 Bratislava
   Milan Matulák - člen Konventná 8 Bratislava
   25.04.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Gejmovský - predseda Palkovičova 14a Bratislava
   Jozef Búda - člen Lotyšská 38 Bratislava
   Milan Matulák - člen Konventná 8 Bratislava
   24.04.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Baranovič - predseda Grösslingova 36 Bratislava
   Milan Lackovič - člen Lietavská 12 Bratislava
   Ing. Jozef Suchár - člen Šášovská 12 Bratislava
   02.10.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Baranovič - predseda Grösslingova 36 Bratislava
   Milan Lackovič - člen Lietavská 12 Bratislava
   Ing. Jozef Suchár - člen Šášovská 12 Bratislava
   01.10.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Brocko - predseda Kovacsova 401 Bratislava
   Ing. Vladimír Rajčák - člen Žukovova 5 Bratislava
   Ing. Maroš Viliam - člen Flöglova 2 Bratislava
   03.11.1994Nové sidlo:
   Lazaretská 12 Bratislava 811 08
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   02.11.1994Zrušené sidlo:
   Duklianska 12 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Príprava a výroba podkladov pre čiernobielu farebnú tlač, vrátane sadzby, zalamo- vania a spracovania polygrafickej výroby.
   Sprostredkovanie polygrafickej výroby.
   Vydávanie, výroba, nákup a predaj neperiodických a periodických publikácií, merkantílií a ostatných výrobkov a tovarov polygrafickej výroby.
   Konzultačné a poradenské služby v oblasti DTP (Desk Top Publishing), reprografie a polygrafie.
   Sprostrekovanie kúpy a predaja zariadení týkajúcich sa v oblasti uvedených v bode 4.
   Poskytovanie informácií a služieb inzertného a komerčného charekteru, technické a konzultačné služby fyzickým a právnickým osobám.
   Iné hospodárske činnosti a služby v nadväznosti na predmet podnikania, ktoré sa javia ako vhodné a účelné k jeho naplneniu.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   22.10.1991Nové obchodné meno:
   DILOS, a.s.
   Nové sidlo:
   Duklianska 12 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Príprava a výroba podkladov pre čiernobielu farebnú tlač, vrátane sadzby, zalamo- vania a spracovania polygrafickej výroby.
   Sprostredkovanie polygrafickej výroby.
   Vydávanie, výroba, nákup a predaj neperiodických a periodických publikácií, merkantílií a ostatných výrobkov a tovarov polygrafickej výroby.
   Konzultačné a poradenské služby v oblasti DTP (Desk Top Publishing), reprografie a polygrafie.
   Sprostrekovanie kúpy a predaja zariadení týkajúcich sa v oblasti uvedených v bode 4.
   Poskytovanie informácií a služieb inzertného a komerčného charekteru, technické a konzultačné služby fyzickým a právnickým osobám.
   Iné hospodárske činnosti a služby v nadväznosti na predmet podnikania, ktoré sa javia ako vhodné a účelné k jeho naplneniu.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Miroslav Brocko - predseda Kovacsova 401 Bratislava
   Ing. Vladimír Rajčák - člen Žukovova 5 Bratislava
   Ing. Maroš Viliam - člen Flöglova 2 Bratislava