Create Invoice

FIDES - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name FIDES
Status Destroyed
PIN 17324475
Date create 01 November 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat FIDES
Hlavná 210
90023
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17324475
 • Registered seat: FIDES, Hlavná 210, 90023, Bratislava
 • Date create: 01 November 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   03.05.2004Zrušené obchodné meno:
   FIDES, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Hlavná 210 Viničné 900 23
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotníckych služieb v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore veľkodistribúcia liečiv
   poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zaria- dení v odbore lekárenstvo
   poskytovanie liečebno-preventívnej staro- stlivosti v neštátnom zdravotníckom zaria- dení v odbore zásobovania zdravotníckymi potrebami
   nákup a predaj tovarov Na tovar, na ktorý sa vyžaduje povolenie, možno nákup a predaj vykonávať len s týmto povolením
   Zrušeny spoločníci:
   Jaroslava Čulenová Černyševského 39 Bratislava
   Ing. Ľubomír Herman Kadnárová 18 Bratislava
   PhMr. Daniela Hermanová Kadnárová 18 Bratislava
   Ing. Viera Kocianová Levárska 9 Bratislava
   Dagmar Kožuchová Vrančovičova 59 Bratislava
   Ing. Sína Niku Strakova 3 Bratislava
   Ing. Boris Štec FraňaKráľa 24 Bratislava
   Peter Válek Vinohradská 39 Viničné
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   PhMr. Daniela Hermanová Kadnárová 18 Bratislava
   Jaroslava Čulenová Černyševského 39 Bratislava
   30.11.2000Noví spoločníci:
   Jaroslava Čulenová Černyševského 39 Bratislava
   Ing. Ľubomír Herman Kadnárová 18 Bratislava
   PhMr. Daniela Hermanová Kadnárová 18 Bratislava
   Dagmar Kožuchová Vrančovičova 59 Bratislava
   Ing. Sína Niku Strakova 3 Bratislava
   Ing. Boris Štec FraňaKráľa 24 Bratislava
   Peter Válek Vinohradská 39 Viničné
   29.11.2000Zrušeny spoločníci:
   Jaroslava Čulenová Černyševského 39 Bratislava
   Ing. Ľubomír Herman Kadnárová 18 Bratislava
   PhMr. Daniela Hermanová Kadnárová 18 Bratislava
   Dagmar Kožuchová Vrančovičova 59 Bratislava
   Ing. Sína Niku Strakova 3 Bratislava
   Ing. Boris Štec FraňaKráľa 24 Bratislava
   Peter Válek Vinohradská 39 Viničné
   PhMr. Peter Vavro Jasovská 7 Bratislava
   PharmDr. Pavel Vízner Záborského 23 Bratislava
   29.05.1998Nový štatutárny orgán:
   PhMr. Daniela Hermanová Kadnárová 18 Bratislava
   Jaroslava Čulenová Černyševského 39 Bratislava
   28.05.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Kožuch Vranovičova 59 Bratislava 841 03
   Ing. Ladislav Zákopčánik Fedinova 16 Bratislava 851 01
   10.12.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Kožuch Vranovičova 59 Bratislava 841 03
   Ing. Ladislav Zákopčánik Fedinova 16 Bratislava 851 01
   09.12.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Herman Kadnárová 18 Bratislava
   Ing. Sína Niku Strakova 3 Bratislava
   Ing. Boris Štec FraňaKráľa 24 Bratislava
   Peter Válek Vinohradská 39 Viničné
   20.11.1996Noví spoločníci:
   Jaroslava Čulenová Černyševského 39 Bratislava
   Ing. Ľubomír Herman Kadnárová 18 Bratislava
   PhMr. Daniela Hermanová Kadnárová 18 Bratislava
   Ing. Viera Kocianová Levárska 9 Bratislava
   Dagmar Kožuchová Vrančovičova 59 Bratislava
   Ing. Sína Niku Strakova 3 Bratislava
   Ing. Boris Štec FraňaKráľa 24 Bratislava
   Peter Válek Vinohradská 39 Viničné
   PhMr. Peter Vavro Jasovská 7 Bratislava
   PharmDr. Pavel Vízner Záborského 23 Bratislava
   19.11.1996Zrušeny spoločníci:
   Jaroslava Čulenová Černyševského 39 Bratislava
   Ing. Milan Gabčo Žilinská 8 Bratislava
   Ing. Ľubomír Herman Kadnárová 18 Bratislava
   PhMr. Daniela Hermanová Kadnárová 18 Bratislava
   Ing. Viera Kocianová Levárska 9 Bratislava
   Dagmar Kožuchová Vrančovičova 59 Bratislava
   Ing. Sína Niku Strakova 3 Bratislava
   Ing. Boris Štec FraňaKráľa 24 Bratislava
   Peter Válek Vinohradská 39 Viničné
   PhMr. Peter Vavro Jasovská 7 Bratislava
   PharmDr. Pavel Vízner Záborského 23 Bratislava
   25.09.1995Noví spoločníci:
   Jaroslava Čulenová Černyševského 39 Bratislava
   Ing. Milan Gabčo Žilinská 8 Bratislava
   PhMr. Peter Vavro Jasovská 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Herman Kadnárová 18 Bratislava
   Ing. Sína Niku Strakova 3 Bratislava
   Ing. Boris Štec FraňaKráľa 24 Bratislava
   Peter Válek Vinohradská 39 Viničné
   24.09.1995Zrušeny spoločníci:
   Ľudovít Barjak Bratislava
   Ing. Milan Gabčo Žilinská 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Gabčo Žilinská 8 Bratislava
   Ing. Ľubomír Herman Kadnárová 18 Bratislava
   Ing. Viera Kocianová Levárska 9 Bratislava
   25.01.1995Nové obchodné meno:
   FIDES, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotníckych služieb v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore veľkodistribúcia liečiv
   poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zaria- dení v odbore lekárenstvo
   poskytovanie liečebno-preventívnej staro- stlivosti v neštátnom zdravotníckom zaria- dení v odbore zásobovania zdravotníckymi potrebami
   nákup a predaj tovarov Na tovar, na ktorý sa vyžaduje povolenie, možno nákup a predaj vykonávať len s týmto povolením
   24.01.1995Zrušené obchodné meno:
   "FIDES" spol. s r. o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   Nákup, skladovanie, distribúcia a predaj humánnych a veterinárnych liečiv, kozme- tických prípravkov a diagnostík domácej a zahraničnej proveniencie.
   Nákup, skladovanie, distribúcia a predaj spotrebného zdravotníckeho a stomatologického materiálu domácej a zahraničnej pro- veniencie.
   Nákup, skladovanie, distribúcia a predaj špeciálnej zdravotníckej a inej techniky.
   Odborná poradenská, konzultačná činnosť a expertízna činnosť v oblasti veteri- nárnej a humánnej farmácie.
   Organizovanie a zabezpečovanie vzdeláva- cích a preškolovacích kurzov a vydávanie neperiodických odborných publikácií.
   Sprostredkovateľská činnosť za účelom registrácie nových humánnych, veterinárnych ako aj kozmetických prípravkov.
   Technicko - výrobné aktivity v oblasti farmaceutickej chémie technológie lieko- vých foriem a biochemických testov.
   Obchodná činnosť - obchod s tovarom všet- kého druhu s výnimkou tovarov u ktorých zákon vyžaduje osobitné povolenie.
   Sprostredkovateľská, konzutačná a pora- denská činnosť súvisiaca s predmetom činnosti.
   25.05.1994Noví spoločníci:
   Ľudovít Barjak Bratislava
   Ing. Milan Gabčo Žilinská 8 Bratislava
   Ing. Ľubomír Herman Kadnárová 18 Bratislava
   PhMr. Daniela Hermanová Kadnárová 18 Bratislava
   Ing. Viera Kocianová Levárska 9 Bratislava
   Dagmar Kožuchová Vrančovičova 59 Bratislava
   Ing. Sína Niku Strakova 3 Bratislava
   Ing. Boris Štec FraňaKráľa 24 Bratislava
   Peter Válek Vinohradská 39 Viničné
   PharmDr. Pavel Vízner Záborského 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Gabčo Žilinská 8 Bratislava
   Ing. Ľubomír Herman Kadnárová 18 Bratislava
   Ing. Viera Kocianová Levárska 9 Bratislava
   24.05.1994Zrušeny spoločníci:
   Ľudovít Barjak Bratislava
   Ing. Milan Gabčo Žilinská 8 Bratislava
   Ing. Ľubomír Herman Kadnárová 18 Bratislava
   PhMr. Daniela Hermanová Kadnárová 18 Bratislava
   Ing. Viera Kocianová Levárska 9 Bratislava
   Dagmar Kožuchová Fraňa Kráľa 24 Bratislava
   Ing. Sína Niku Strakova 3 Bratislava
   Ing. Boris Štec FraňaKráľa 24 Bratislava
   Peter Válek Vinohradská 39 Viničné
   PharmDr. Pavel Vízner Záborského 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   11.12.1992Nové sidlo:
   Hlavná 210 Viničné 900 23
   Noví spoločníci:
   Dagmar Kožuchová Fraňa Kráľa 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   10.12.1992Zrušené sidlo:
   Kadnárová 18 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Pavel Ištok nám. Hraničiarov 6/a Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.11.1991Nové obchodné meno:
   "FIDES" spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Kadnárová 18 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Nákup, skladovanie, distribúcia a predaj humánnych a veterinárnych liečiv, kozme- tických prípravkov a diagnostík domácej a zahraničnej proveniencie.
   Nákup, skladovanie, distribúcia a predaj spotrebného zdravotníckeho a stomatologického materiálu domácej a zahraničnej pro- veniencie.
   Nákup, skladovanie, distribúcia a predaj špeciálnej zdravotníckej a inej techniky.
   Odborná poradenská, konzultačná činnosť a expertízna činnosť v oblasti veteri- nárnej a humánnej farmácie.
   Organizovanie a zabezpečovanie vzdeláva- cích a preškolovacích kurzov a vydávanie neperiodických odborných publikácií.
   Sprostredkovateľská činnosť za účelom registrácie nových humánnych, veterinárnych ako aj kozmetických prípravkov.
   Technicko - výrobné aktivity v oblasti farmaceutickej chémie technológie lieko- vých foriem a biochemických testov.
   Obchodná činnosť - obchod s tovarom všet- kého druhu s výnimkou tovarov u ktorých zákon vyžaduje osobitné povolenie.
   Sprostredkovateľská, konzutačná a pora- denská činnosť súvisiaca s predmetom činnosti.
   Noví spoločníci:
   Ľudovít Barjak Bratislava
   Ing. Milan Gabčo Žilinská 8 Bratislava
   Ing. Ľubomír Herman Kadnárová 18 Bratislava
   PhMr. Daniela Hermanová Kadnárová 18 Bratislava
   MUDr. Pavel Ištok nám. Hraničiarov 6/a Bratislava
   Ing. Viera Kocianová Levárska 9 Bratislava
   Ing. Sína Niku Strakova 3 Bratislava
   Ing. Boris Štec FraňaKráľa 24 Bratislava
   Peter Válek Vinohradská 39 Viničné
   PharmDr. Pavel Vízner Záborského 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia