Create Invoice

UNICHEMA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name UNICHEMA
PIN 17324653
TIN 2020347021
VAT number SK2020347021
Date create 04 November 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat UNICHEMA
Dúbravská cesta 9
84105
Bratislava
Financial information
Sales and income 1 004 521 €
Profit 445 051 €
Capital 507 973 €
Own capital 482 177 €
Contact Information
Email unichema@unichema.sk
Phone(s) 0254654357, 0254654507
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 300,333
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 3,754
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 3,754
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 3,754
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 291,683
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 63,472
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 47,288
3. Products (123) - /194/ 76
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 16,108
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 45,292
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 36,621
1.a. Trade receivables owed by affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 36,621
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,671
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 182,919
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 30,764
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 152,155
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 4,896
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 4,896
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 300,333
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 457,510
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 5,156
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 5,156
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 445,051
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 -157,177
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 18,014
B.I.1. Long-term trade payables total (r. 104-r. 106) 15,665
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 475A, 476A) 15,665
9. Liabilities from social fund (472) 2,349
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) -175,191
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) -188,730
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 1,558
7. Liabilities from social insurance (336) 1,547
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,956
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,478
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 962,211
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,004,521
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 59,209
II. Revenues from sales of own products (601) 846,847
III. Revenues from sale of services (602, 606) 56,155
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) -167
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 41,823
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 654
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 430,961
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 45,325
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 158,632
D. Services (účtová group of 51) 134,863
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 52,192
E.1. Wages and salaries (521, 522) 38,004
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 12,882
4. Social expenses (527, 528) 1,306
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 3,451
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 1,499
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 1,499
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 34,999
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 573,560
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 623,224
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 11
XI.1. Interest income from linked entities (662A) 11
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,990
O. Exchange rate losses (563) 22
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 2,968
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,979
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 570,581
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 125,530
R.1. Income tax expense current (591, 595) 125,530
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 445,051
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17324653 TIN: 2020347021 VAT number: SK2020347021
 • Registered seat: UNICHEMA, Dúbravská cesta 9, 84105, Bratislava
 • Date create: 04 November 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  RNDr. Boris Vrškový Dudvažská 39 Bratislava 04.11.1991
  Ing. Ivan Zeidler Brigádnická 4153/33 Bratislava 841 10 04.11.1991
  RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava 04.11.1991
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  RNDr. Boris Vrškový 1 328 € (20%) Dudvažská 39 Bratislava
  Ing. Ivan Zeidler 3 121 € (47%) Brigádnická 4153/33 Bratislava 841 10
  RNDr. Jaroslav Pašiak 2 191 € (33%) Smolenická 12 Bratislava
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   16.08.2004Noví spoločníci:
   RNDr. Boris Vrškový Dudvažská 39 Bratislava
   Ing. Ivan Zeidler Brigádnická 4153/33 Bratislava 841 10
   RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava
   15.08.2004Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava
   RNDr. Boris Vrškový Dudvažská 39 Bratislava
   Ing. Ivan Zeidler Brigádnická 4153/33 Bratislava 841 10
   13.01.2003Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi
   podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Boris Vrškový Dudvažská 39 Bratislava Vznik funkcie: 04.11.1991
   Ing. Ivan Zeidler Brigádnická 4153/33 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 04.11.1991
   RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava Vznik funkcie: 04.11.1991
   12.01.2003Zrušeny predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava
   RNDr. Boris Vrškový Dudvažská 39 Bratislava
   Ing. Ivan Zeidler Markova 7 Bratislava
   30.10.2001Noví spoločníci:
   RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava
   29.10.2001Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava
   10.05.2001Nové predmety činnosti:
   výroba organických a anorganických látok v rozsahu voľnej živnosti
   30.10.1998Noví spoločníci:
   RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava
   RNDr. Boris Vrškový Dudvažská 39 Bratislava
   Ing. Ivan Zeidler Brigádnická 4153/33 Bratislava 841 10
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava
   RNDr. Boris Vrškový Dudvažská 39 Bratislava
   Ing. Ivan Zeidler Markova 7 Bratislava
   29.10.1998Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava
   RNDr. Boris Vrškový Dudvažská 39 Bratislava
   Ing. Ivan Zeidler Markova 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava
   RNDr. Boris Vrškový Dudvážska 39 Bratislava
   Ing. Ivan Zeider Markova 7 Bratislava
   19.06.1997Nové predmety činnosti:
   projektovanie prác týkajúcich sa banskej činnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   konzultačná, lektorská a poradenská činnosť v oblasti chémie
   05.06.1995Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 841 05
   Nové predmety činnosti:
   laboratórne práce a príprava chemických zmesí v oblasti geologického a hydrogeologického výskumu
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   04.06.1995Zrušené sidlo:
   Vyšehradská 1 Bratislava 851 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   technická a poradenská činnosť v oblasti chémie a ekológie
   08.07.1993Nové sidlo:
   Vyšehradská 1 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   vykonávanie geologických prác
   technická a poradenská činnosť v oblasti chémie a ekológie
   Noví spoločníci:
   RNDr. Boris Vrškový Dudvažská 39 Bratislava
   Ing. Ivan Zeidler Markova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava
   RNDr. Boris Vrškový Dudvážska 39 Bratislava
   Ing. Ivan Zeider Markova 7 Bratislava
   07.07.1993Zrušené sidlo:
   Vyšehradská 85 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť - nákup, predaj a sprostredkovanie nákupu a predaja výrobkov všetkého druhu formou veľkoobchodu aj maloobchodu, včetne zahraničnoobchodnej činnosti, vyjmuc výrobkov, kde zákon vyžaduje osobitné povolenie
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti chémie, ekológie, ťažby živíc, geologických a hydrogeologických prác
   prekladateľská a nakladateľská činnosť
   realizačná činnosť v oblasti chémie, ekológie, ťažby živíc, geologických a hydrogeologických prác, vyjmúc činnosti, kde zákon vyžaduje osobitné povolenie
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Boris Vrškový Dudvažská 39 Bratislava
   Ing. Ivan Zeidler Markova 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.11.1991Nové obchodné meno:
   UNICHEMA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vyšehradská 85 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - nákup, predaj a sprostredkovanie nákupu a predaja výrobkov všetkého druhu formou veľkoobchodu aj maloobchodu, včetne zahraničnoobchodnej činnosti, vyjmuc výrobkov, kde zákon vyžaduje osobitné povolenie
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti chémie, ekológie, ťažby živíc, geologických a hydrogeologických prác
   prekladateľská a nakladateľská činnosť
   realizačná činnosť v oblasti chémie, ekológie, ťažby živíc, geologických a hydrogeologických prác, vyjmúc činnosti, kde zákon vyžaduje osobitné povolenie
   Noví spoločníci:
   RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava
   RNDr. Boris Vrškový Dudvažská 39 Bratislava
   Ing. Ivan Zeidler Markova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia