Create Invoice

B K N - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name B K N
Status Destroyed
PIN 17325064
Date create 20 November 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat B K N
Haburská 19
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17325064
 • Registered seat: B K N, Haburská 19, Bratislava
 • Date create: 20 November 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   20.01.2006Zrušené obchodné meno:
   B K N spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Haburská 19 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   vývoj, výroba, kompletizácia, inštalácia, dodávky, servis technických systémov pre vlastnú obchodnú činnosť
   spoločná výroba a predaj výrobkov vybraných čs. partnerov na teritóriu ČSFR
   veľkoobchodné, maloobchodné, obstarávateľské a sprostredkovateľské služby na teritóriu ČSFR
   prieskum trhu, propagačné služby, obchodnotechnické poradenstvo a zastúpenie na teritóriu ČSFR
   účasť na majetku a riadení čs. podnikov a organizácií
   vývoz a dovoz vecí, poskytovanie a prijímanie služieb
   kúpa tovarov a ich priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR
   leasing
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alexander Belovič Bartoňova 1 Bratislava
   Ing. Blanka Bosá Klemensova 17 Bratislava
   Michal Klimik Pekníkova 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Blanka Bosá Klemensova 17 Bratislava
   Michal Klimik Pekníkova 13 Bratislava
   29.04.1994Noví spoločníci:
   Michal Klimik Pekníkova 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Blanka Bosá Klemensova 17 Bratislava
   Michal Klimik Pekníkova 13 Bratislava
   28.04.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľudovít Kovačovský Jungmannova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   12.08.1992Noví spoločníci:
   Ing. Ľudovít Kovačovský Jungmannova 10 Bratislava
   Ing. Blanka Bosá Klemensova 17 Bratislava
   11.08.1992Zrušeny spoločníci:
   Ing. Blanka Bosá Klemensova 17 Bratislava
   Doc.Ing. Michal Klimik CSc. Pekniková 13 Bratislava
   Ing. Ľudovít Kovačovský Jungmannova 10 Bratislava
   Ing. Jozef Neborásek 27 Jakubov
   20.11.1991Nové obchodné meno:
   B K N spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Haburská 19 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vývoj, výroba, kompletizácia, inštalácia, dodávky, servis technických systémov pre vlastnú obchodnú činnosť
   spoločná výroba a predaj výrobkov vybraných čs. partnerov na teritóriu ČSFR
   veľkoobchodné, maloobchodné, obstarávateľské a sprostredkovateľské služby na teritóriu ČSFR
   prieskum trhu, propagačné služby, obchodnotechnické poradenstvo a zastúpenie na teritóriu ČSFR
   účasť na majetku a riadení čs. podnikov a organizácií
   vývoz a dovoz vecí, poskytovanie a prijímanie služieb
   kúpa tovarov a ich priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR
   leasing
   Noví spoločníci:
   Ing. Blanka Bosá Klemensova 17 Bratislava
   Doc.Ing. Michal Klimik CSc. Pekniková 13 Bratislava
   Ing. Ľudovít Kovačovský Jungmannova 10 Bratislava
   Ing. Jozef Neborásek 27 Jakubov
   Ing. Alexander Belovič Bartoňova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia