Create Invoice

Techmontstav - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Techmontstav
PIN 17325188
TIN 2020290767
VAT number SK2020290767
Date create 05 December 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Techmontstav
Pluhová 8
90028
Bratislava
Financial information
Sales and income 5 000 887 €
Profit -154 884 €
Capital 2 483 304 €
Own capital 1 498 639 €
Contact Information
Email techmontstav@techmontstav.sk
Phone(s) 0245944743, 0245944744
Fax(es) 0245944746
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 2,563,867
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 566,668
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 566,668
A.II.1. Land (031) - /092A/ 345,338
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 42,555
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 17,379
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 95,008
8. Advances on long-term tangible assets (052) - /095A/ 66,388
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,995,040
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 78,501
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,381
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 75,120
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 867,539
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 867,539
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 867,539
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 388,829
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 374,247
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 374,247
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 14,582
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 660,171
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 6,489
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 653,682
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 2,159
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,982
4. Accrued income short-term (385A) 177
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 2,563,867
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,343,825
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,640
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,640
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 1,491,405
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 1,491,405
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -154,884
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,220,042
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 131,710
B.I.1. Long-term trade payables total (r. 104-r. 106) 0
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 131,672
9. Liabilities from social fund (472) 38
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 917,109
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 683,376
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 683,376
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 226,234
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 400
7. Liabilities from social insurance (336) 2,186
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,589
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,324
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 14,930
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 14,930
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 156,293
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 3,920,995
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 5,000,887
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 164,041
III. Revenues from sale of services (602, 606) 3,756,946
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 10,609
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,069,291
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,136,714
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 161,168
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 20,978
D. Services (účtová group of 51) 3,638,817
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 45,937
E.1. Wages and salaries (521, 522) 33,886
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 11,303
4. Social expenses (527, 528) 748
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 9,332
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 22,470
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 22,470
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 149,693
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,088,319
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -135,827
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 100,024
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 9
2. Other interest income (662A) 9
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 16,184
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 7,887
2. Other expense (562A) 7,887
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 8,297
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -16,175
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -152,002
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,882
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -154,884
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17325188 TIN: 2020290767 VAT number: SK2020290767
 • Registered seat: Techmontstav, Pluhová 8, 90028, Bratislava
 • Date create: 05 December 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Pavel Jung Sadová 25 Ivanka pri Dunaji 05.04.1993
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Pavel Jung 3 320 € (50%) Sadová 25 Ivanka pri Dunaji
  Jozef Pekár 3 320 € (50%) Veľké Zálužie
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   18.02.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Pekár 1018 Veľké Zálužie
   01.01.2011Nové sidlo:
   Pluhová 8 Ivanka pri Dunaji 900 28
   31.12.2010Zrušené sidlo:
   Vajnorská 135 Bratislava 831 04
   27.01.2010Zrušeny predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   18.12.1998Noví spoločníci:
   Pavel Jung Sadová 25 Ivanka pri Dunaji
   Jozef Pekár 1018 Veľké Zálužie
   17.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Pavel Jung Sadová 25 Ivanka pri Dunaji
   Jozef Pekár 1018 Veľké Zálužie
   24.04.1996Nové sidlo:
   Vajnorská 135 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Pavel Jung Sadová 25 Ivanka pri Dunaji
   Jozef Pekár 1018 Veľké Zálužie
   23.04.1996Zrušené sidlo:
   Kozia 19 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Pavel Jung Sadová 25 Ivanka pri Dunaji
   Jozef Pekár 1018 Veľké Zálužie
   Robert Skýpala Kozia 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Robert Skýpala Kozia 19 Bratislava
   26.07.1994Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   05.04.1993Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej činnosti
   inžinierska činnosť
   technologické montáže chladiarenských, kuchynských a vzduchovotechnických zariadení a stavebno-montážne práce
   vykonávanie montáži a opráv plynových zariadení
   Noví spoločníci:
   Pavel Jung Sadová 25 Ivanka pri Dunaji
   Jozef Pekár 1018 Veľké Zálužie
   Robert Skýpala Kozia 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavel Jung Sadová 25 Ivanka pri Dunaji
   Robert Skýpala Kozia 19 Bratislava
   Jozef Pekár 1018 Veľké Zálužie
   04.04.1993Zrušeny predmety činnosti:
   a/ Technologické mantáže chladiarenských kuchynských a vzduchotechnických zariadení a stavebnomontážne práce v zmysle platných právnych predpisov.
   b/ Inžinierska činnosť súvisiaca s predmetom podľa písm. a/.
   c/ Obchodná činnosť s tovarmi všetkého druhu v zmysle platných právnych predpisov.
   d/ Sprostredkovateľská činnosť v oblastiach a/ b/ c/.
   Zrušeny spoločníci:
   Pavel Jung Sadová 25 Ivanka pri Dunaji
   Jozef Pekár 1018 Veľké Zálužie
   Marián Podlužanský Zadunajská 7 Bratislava
   Robert Skýpala Kozia 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.12.1991Nové obchodné meno:
   Techmontstav spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Kozia 19 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ Technologické mantáže chladiarenských kuchynských a vzduchotechnických zariadení a stavebnomontážne práce v zmysle platných právnych predpisov.
   b/ Inžinierska činnosť súvisiaca s predmetom podľa písm. a/.
   c/ Obchodná činnosť s tovarmi všetkého druhu v zmysle platných právnych predpisov.
   d/ Sprostredkovateľská činnosť v oblastiach a/ b/ c/.
   Noví spoločníci:
   Pavel Jung Sadová 25 Ivanka pri Dunaji
   Jozef Pekár 1018 Veľké Zálužie
   Marián Podlužanský Zadunajská 7 Bratislava
   Robert Skýpala Kozia 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia