Create Invoice

AUDIT - COMPANY - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name AUDIT - COMPANY
Status Destroyed
PIN 17325218
Date create 07 November 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat AUDIT - COMPANY
Fialkové údolie 34
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17325218
 • Registered seat: AUDIT - COMPANY, Fialkové údolie 34, Bratislava
 • Date create: 07 November 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   22.04.2004Zrušené obchodné meno:
   AUDIT - COMPANY, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Fialkové údolie 34 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   auditorská činnosť podľa platných predpisov o auditoroch
   poskytovanie poradenských a konzultačných služieb v oblasti daňovej, účtovníctva, obchodnej a podnikateľskej činnosti
   poradenská činnosť a konzultačná činnosť pri vzniku a zániku podnikateľských subjektov
   vedenie účtovníctva
   spracovávanie privatizačných projektov, oceňovanie majetku podnikov a spoločností
   spracovávanie ekonomických analýz podnikov a spoločností
   školiaca, rekvalifikačná a vzdelávacia činnosť
   uskutočňovanie sprostredkovateľskej a agentúrnej činnosti
   konzultačná a poradenská činnosť pri použití prostriedkov odborov
   vykonávanie zahranično-obchodnej činnosti, sprostredkovateľskej činnosti na tovary, na ktoré sa nevyžaduje osobitné povolenie FMZO
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Elena Sopková Fialkové údolie 34 Bratislava
   Ing. Mária Takátsová Bodvianska 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   07.11.1991Nové obchodné meno:
   AUDIT - COMPANY, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Fialkové údolie 34 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   auditorská činnosť podľa platných predpisov o auditoroch
   poskytovanie poradenských a konzultačných služieb v oblasti daňovej, účtovníctva, obchodnej a podnikateľskej činnosti
   poradenská činnosť a konzultačná činnosť pri vzniku a zániku podnikateľských subjektov
   vedenie účtovníctva
   spracovávanie privatizačných projektov, oceňovanie majetku podnikov a spoločností
   spracovávanie ekonomických analýz podnikov a spoločností
   školiaca, rekvalifikačná a vzdelávacia činnosť
   uskutočňovanie sprostredkovateľskej a agentúrnej činnosti
   konzultačná a poradenská činnosť pri použití prostriedkov odborov
   vykonávanie zahranično-obchodnej činnosti, sprostredkovateľskej činnosti na tovary, na ktoré sa nevyžaduje osobitné povolenie FMZO
   Noví spoločníci:
   Ing. Elena Sopková Fialkové údolie 34 Bratislava
   Ing. Mária Takátsová Bodvianska 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia